Prawo do zmiany danych osobowych

Obok szeregu obostrzeń dotyczących przetwarzania naszych danych osobistych wszyscy mamy prawo do tego, by samodzielnie wobec administratora danych występować o właściwe ich zabezpieczenie, czy nawet sprzeciwić się ich wykorzystywaniu.
zdjęcie - Prawo do zmiany danych osobowych

 Dodatkowo trzeba pamiętać, także o tym, że każda osoba fizyczna czyjej dane są gromadzone i przetwarzane ma także prawo do tego, by żądać korekty już posiadanych przez administratora informacji.

Dzięki temu możemy nie tylko skutecznie uniemożliwić wykorzystywania konkretnych informacji przeciwko nam, ale także zupełnie zablokować dalsze przetwarzanie danych osobistych.
Prawo do zmiany zgromadzonych przez konkretnego administratora danych naszych danych osobistych jest przynależne każdej osobie, której dane są przetwarzane. Innymi słowy mając wiedze na temat tego, że dany administrator posiada informacje o nas, możemy nie tylko żądać wglądu w te dane ale także wnioskować o ich zmianę.

Co więcej, każda osoba ma możliwość aktualizowania swoich danych osobistych, ich zmiany czy uzupełnienia, a ponadto może żądać ich usunięcia jeżeli zachodzi podejrzenie że zostały one zgromadzone w sposób sprzeczny z prawem. Ponadto wniosek o usunięcie danych z rejestru można wieść także wtedy, kiedy są one nieprawdziwe lub rażąco niekompletne. W każdym przypadku to na administratorze danych ciąży obowiązek prawny, by konkretne dane zmienić i to niezwłocznie. Ponadto spada na niego także obowiązek powiadomienia o zmianie wszystkich innych podmiotów, którym konkretne informacje zostały ujawnione.


Tym samy warto być uważnym i dobrze znać swoje prawa w starciu z różnymi podmiotami, które korzystają z naszych danych osobowych. Nie wszyscy bowiem mają do tego prawo i nie każdy z podmiotów będzie mógł wykorzystywać informacje o nas do prowadzenia własnej działalności.
Warto także pamiętać o tym, że nasze dane osobowych mogą polegać powierzeniu. Jest to instytucja polegająca na tym, że administrator danych przekazuje je innemu podmiotowi w całości lub w części celem dalszego ich przetwarzania.

Podstawą takich działań jest umowa zawarta pomiędzy pierwotnym administratorem danych, a podmiotem przyjmującym informacje. W takiej sytuacji trzeba jednak pamiętać, że administratorem danych pozostaje wciąż ten sam podmiot. Instytucja, której powierzono dane odpowiada jednak za ich ochronę i dalsze, prawidłowe przetwarzanie.

Szkolenia Eksperckie. Nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach. Z zakresu szkoleń prawnych proponujemy m.in. Oferujemy również szkolenia eksperckie z zakresu: energetyka, IT, hr, kadry, płace i inne.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Przetwarzanie naszych danych osobistych nie jest w pełnie dowolne i każdy podmiot, który je gromadzi musi mieć świadomość, że obok podlegania rygorom wynikającym z ustawy, istnieją jeszcze uprawnienia samych osób, których konkretne dane dotyczą.
W ramach ochrony danych osobistych głównym podmiotem, który jest obarczony obowiązkami jest bez wątpienia administrator danych, który może część obowiązków zlecić na barki administratora bezpieczeństwa informacji.
Choć określenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest używane w ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wielokrotnie, to nie otrzymujemy wprost definicji tego pojęcia.
Choć powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie jest obowiązkiem administratora danych, to już sam fakt dokonania takiej czynności został szczegółowo opisany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ochrona danych osobowych często łączona jest ze zwrotem i przetwarzaniu tychże informacji. Choć sam zwrot jest dobrze znany, to rzadko kiedy mamy pełną świadomość tego czym jest „przetwarzanie danych osobowych”.
Obecny artykuł
Prawo do zmiany danych osobowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone