Gamma sp. j.
-1
Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wybrane elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) w świetle aktualnych uregulowań prawnych
28 września 2017
Warszawa
Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz wybrane elementy ochrony przyrody (zadrzewień i zakrzaczeń) w świetle aktualnych uregulowań prawnych

Podstawy prawne szkolenia:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2016,poz.778/
  2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013,poz.205 z póżn.zm./
  3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2016,poz.2134,2249,2260 oraz z 2017 r.poz.60,132/,zmieniona ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU - AKTUALNE ORZECZNICTWO
29 września 2017
Warszawa
DYSKRYMINACJA, MOBBING I MOLESTOWANIE W ZATRUDNIENIU - AKTUALNE ORZECZNICTWO

Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji.

Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
02 października 2017
Gdańsk
Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM
03 października 2017
Warszawa
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM

Aktualnie trwają zaawansowane prace nad rewolucyjną zmianą ustawy o związkach zawodowych, która może zasadniczo zmienić relacje prawne i organizacyjne między pracodawcą a organizacją związkową. Wiele postulatów strony pracodawców wydaje się że może być spełnionych. Zachęcamy do zapoznania się z kierunkami zmian w tym zakresie na naszym szkoleniu.

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UNIJNE ROZPORZĄDZENIE (GDPR)
06 października 2017
Warszawa
NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UNIJNE ROZPORZĄDZENIE (GDPR)

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych.

UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R. - zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia oraz nowe kompetencje PIP
09 października 2017
Warszawa
UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R. - zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia oraz nowe kompetencje PIP

Szkolenie obejmuje zagadnienia prawne związane z zawieraniem umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zmian w 2017 r., jak również zagadnienia związane z pobieraniem składek ZUS z tego tytułu.

PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU - Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
23 października 2017
Warszawa
PROCEDURY ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU - Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka

Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI - PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
24 października - 25 października 2017
Warszawa
WYCENA NIERUCHOMOŚCI - PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY

Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
30 października - 31 października 2017
Warszawa
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom szczegółowo całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Prawo Budowlane - Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
30 października - 31 października 2017
Warszawa
Prawo Budowlane - Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego zostaną przedstawione kierunki zmian w Prawie Budowlanym i aktualny postęp prac legislacyjnych nad nowym Kodeksem Budowlanym.

Postępowanie w przedmiocie decyzji wywłaszczeniowych / ograniczających, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości
06 listopada - 07 listopada 2017
Warszawa
Postępowanie w przedmiocie decyzji wywłaszczeniowych / ograniczających, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości

Warsztat podczas którego omówione zostaną procedury wywłaszczania oraz ograniczania praw do nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii formalnych postępowań oraz wycen nieruchomości.

Umowy o roboty budowlane
13 listopada 2017
Warszawa
Umowy o roboty budowlane

Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
17 listopada 2017
Warszawa
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
20 listopada 2017
Warszawa
Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 /2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE - Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
21 listopada - 22 listopada 2017
Warszawa
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2017 /2018 ORAZ NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE - Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

W roku 2017 zachodzą ciągłe zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gdyż
przepisy tej dziedziny zmieniały się już w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu, a przed nami jeszcze
kolejne zmiany zaplanowane na październik i grudzień, a potem na styczeń 2018 r. Zmiany dotyczą
różnych obszarów i zagadnień, począwszy od świadectw pracy, przez nowe wykazy prac uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, a kończąc na zmianach dotyczących płac, wprowadzających nowe konta składkowe dla płatników ZUS.

Relacje konsument – DEWELOPER – wykonawca w branży deweloperskiej
22 listopada 2017
Warszawa
Relacje konsument – DEWELOPER – wykonawca w branży deweloperskiej

Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich

INWESTYCJE BUDOWLANE - ASPEKTY PRAKTYCZNE, ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON, ROSZCZENIA I SPORY BUDOWLANE W SĄDZIE I ARBITRAŻU
29 listopada - 30 listopada 2017
Warszawa
INWESTYCJE BUDOWLANE - ASPEKTY PRAKTYCZNE, ORGANIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON, ROSZCZENIA I SPORY BUDOWLANE W SĄDZIE I ARBITRAŻU

Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. 

Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych - praca z dokumentem
11 grudnia 2017
Warszawa
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych - praca z dokumentem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.

Służebność Przesyłu - Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu - Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej art. 29 z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej art. 29 z dnia 13 grudnia 2016 r.

14 kwietnia 2015 r. Parlament Europejski zatwierdził nowe zasady regulujące ochronę danych osobowych. Tym samym, unijna reforma, nad którą prace trwały od 2012 r., powoli staje się faktem. 4 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany oficjalny tekst Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, a sama regulacja weszła w życie 25 maja.

„Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dziś – Inspektor Ochrony Danych (IOD) jutro” Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
„Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) dziś – Inspektor Ochrony Danych (IOD) jutro” Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych z punktu widzenia administratora bezpieczeństwa informacji. Celem jest przekazanie wiedzy, która pozwoli wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania ABI (zagadnienia prawne jak i informatyczne).

UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE - SYTUACJE PROBLEMATYCZNE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE - SYTUACJE PROBLEMATYCZNE

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia w wysokości 13 zł, jednak nie dotyczy ona wszystkich umów, gdyż ustawa nowelizująca przewiduje szereg wyjątków, które należy poznać. Sposób jej wypłacania będzie weryfikowała Państwowa Inspekcja Pracy która odtrzymała dodatkowe uprawnienia kontrolne i może karać za nowe wykroczenie. Do zmian należy się przygotować zmieniając treść zawieranych umów zlecenia i ustalając nowe zasady dokumentowania czasu poświęconego na wykonywanie zleconych usług.

JAK CZYTAĆ ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
JAK CZYTAĆ ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg.

PRAWO PRACY 2016/2017 PODSUMOWANIE ROKU CZYLI ZMIANY I ORZECZNICTWO W PIGUŁCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY 2016/2017 PODSUMOWANIE ROKU CZYLI ZMIANY I ORZECZNICTWO W PIGUŁCE

Zapraszamy na szkolenie podsumowujące wszystkie zmiany już wprowadzone oraz przybliżające plany legislacyjne na nadchodzące miesiące.
Uzupełnieniem szkolenia będzie przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z 2016 r.

Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Przymusowe wejścia na teren w celu zrealizowania inwestycji

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego szczegółowo omówimy zakres upoważnień do wejścia na teren nieruchomości nienależącej do inwestora. Szkolenie poprowadzi nasz ekspert adw. Rafał Dybka specjalizujący się w prowadzeniu procesów inwestycji budowlanych, od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu.

ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ - Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ORGANIZACJA ROBÓT W PASIE DROGI PUBLICZNEJ - Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego

Zajęcie pasa drogi publicznej, tymczasowa organizacja ruchu i awaryjne zajęcie pasa drogowego

Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości - (zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości - (zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Sędzia Sądu Apelacyjnego Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej

Zmiany w przepisach w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, ich wpływ na procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i wyłączanie gruntów z produkcji

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych

Realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych - w oparciu o znowelizowane przepisy: ustawy o drogach publicznych, specustawy drogowej, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych – stan prawny 2017 rok

Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym!

Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym!

KPA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 CZERWCA 2017 R. - Jak zastosować nowe przepisy w praktyce
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
KPA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 1 CZERWCA 2017 R. - Jak zastosować nowe przepisy w praktyce

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego.
Szkolenie zwraca uwagę szczególnie na nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego oraz nowe instytucje procedury.

Relacje konsument – DEWELOPER – wykonawca w branży deweloperskiej
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Relacje konsument – DEWELOPER – wykonawca w branży deweloperskiej

Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich

PRAWO PRACY 2017 - KLUCZOWE ZMIANY PRZEPISÓW W 2016 ORAZ NOWELIZACJA PRZEPISÓW W 2017
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY 2017 - KLUCZOWE ZMIANY PRZEPISÓW W 2016 ORAZ NOWELIZACJA PRZEPISÓW W 2017

Zapraszamy do udziału w kompleksowym i praktycznym kompendium z zakresu prawa pracy, bogato ilustrowanym przykładami z praktyki oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa pracy oraz wskazanie odpowiedzi na trudne pytania i problemy pojawiające się w codziennej pracy.

PRAWO PRACY DLA KADRY MANAGERSKIEJ I KIEROWNICZEJ W 2017 ROKU NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I ICH KONSEKWENCJE PRAWNE - WARSZTATY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY DLA KADRY MANAGERSKIEJ I KIEROWNICZEJ W 2017 ROKU NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I ICH KONSEKWENCJE PRAWNE - WARSZTATY

Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których zaproszony Ekspert, przedstawi na praktycznych przykładach najczęściej popełniane błędy i zaniedbania w stosowaniu Prawa Pracy popełnianie przez menedżerów i kierowników zarządzających pracownikami. Celem warsztatów jest zapoznanie Menedżerów z istotnymi zmianami w Prawie Pracy w 2017 r, oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem , firmą, podejmowania trudnych decyzji , rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR - Aktualny stan prawny
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁACH KADR I HR - Aktualny stan prawny

Celem szkolenia jest wyjaśnienie zawiłych zagadnień związanych z ochroną danych osobowych podczas przetwarzania w szeroko rozumianych celach kadrowych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub ABI, wspomagając pracodawców, organizacje ich zrzeszające jak i podmioty przetwarzające dane kadrowe na zlecenie.

Bezpieczna eksploatacja urządzeń sieciowych – praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2017 rok
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Bezpieczna eksploatacja urządzeń sieciowych – praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2017 rok

Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.

Podejście porównawcze i dochodowe - Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Podejście porównawcze i dochodowe - Zasady stosowania, procedura i praktyka

Jedyne szkolenie na rynku podczas którego szczegółowo omówione zostaną dwa najczęściej stosowane przez rzeczoznawców majątkowych sposoby wyceny nieruchomości

Konsorcjum i umowy współpracy przy realizacji projektów budowlanych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Konsorcjum i umowy współpracy przy realizacji projektów budowlanych

Charakterystyka konsorcjum budowlanego i zagadnienia problematyczne umów

Użytki gruntowe w ewidencji gruntów
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Użytki gruntowe w ewidencji gruntów

-ustalanie użytków, - przeklasyfikowanie, wyłączanie z produkcji pod inwestycje, - geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza zmienionych użytków

Zarządzanie najmem komercyjnym
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Zarządzanie najmem komercyjnym

Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych

Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH -  OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej art. 29 z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR) z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej art. 29 z dnia 13 grudnia 2016 r.

Celem szkolenia jest omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (GDPR). Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r.

Najnowsze zmiany w prawie budowlanym!

Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia dochodowego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Wycena Nieruchomości Zasady stosowania i istota podejścia dochodowego

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH

Zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia, nowe kompetencje PIP, świadectwo pracy po nowelizacji oraz kolejne planowane zmiany

Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Służebność Przesyłu – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych

Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!

PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH

Zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia, nowe kompetencje PIP, świadectwo pracy po nowelizacji oraz kolejne planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM

Niniejsze szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznych i prawnych aspektów
współpracy związku zawodowego z pracodawcą. Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.

Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych - Praca z dokumentem
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych - Praca z dokumentem

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg.

ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM

Coraz wyższe wymagania, jakie stawia rynek, sprawiają, że podczas zawierania umów i prowadzenia negocjacji nieodzownym staje się znajomości podstawowych pojęć z zakresu prawa gospodarczego. Brak stosownej wiedzy w tym zakresie może podważyć zaufanie do nas, nadszarpnąć wizerunek reprezentowanej firmy, a przede wszystkim utrudnić dochodzenie roszczeń przed sądem w przyszłości. I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów zakupu w firmie przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Pokażemy jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.

ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2016 R. - UMOWY TERMINOWE ORAZ ZMIANY W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH I ELEKTRONICZNYCH ZWOLNIENIACH LEKARSKICH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2016 R. - UMOWY TERMINOWE ORAZ ZMIANY W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ RODZICIELSKICH I ELEKTRONICZNYCH ZWOLNIENIACH LEKARSKICH

Szkolenie składa się z dwóch samodzielnych dni, które mają odrębną tematykę. W pierwszym dniu zostanie bowiem omówiona nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca umów o pracę oraz bieżące orzecznictwo SN dotyczące tej problematyki. 

SPECUSTAWA PRZESYŁOWA
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
SPECUSTAWA PRZESYŁOWA

Maksymalnie skuteczne wykorzystanie przez przedsiębiorstwo w procesie inwestycji sieciowych cywilnych aspektów (wybranych administracyjnych) ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz służebności przesyłu – stan prawny 2015/2016 rok.

ZAWIERANIE I REALIZOWANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ENERGIĄ I PALIWAMU GAZOWYMI KONTRAKTÓW HANDLOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I REALIZOWANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ENERGIĄ I PALIWAMU GAZOWYMI KONTRAKTÓW HANDLOWYCH

Warsztaty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo obrotu energią i paliwami gazowymi kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami – stan prawny 2015 rok.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu...

INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących inwestycji drogowych. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, które stanowią podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowania w praktyce.

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy

Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych z punktu widzenia administratora bezpieczeństwa informacji.

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami. Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom szczegółowo całokształt przepisów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, ich obrotem i regulacje wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI - PODEJŚCIE DOCHODOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
WYCENA NIERUCHOMOŚCI - PODEJŚCIE DOCHODOWE

Szkolenie skierowane jest do osób początkujących w wycenie nieruchomości, kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, odbiorców wycen, osób specjalizujących się w sprawach związanych z nieruchomościami, osób które odbierają i analizują operaty szacunkowe.

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.

W 2015 r. od kwietnia zmienią się zasady kierowania pracowników na badania wstępne, o ile zmiana pracodawcy nie będzie wiązała się ze zmianą stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik.

NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE SPRZEDAŻY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWELIZACJA KODEKSU CYWILNEGO W ZAKRESIE SPRZEDAŻY

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie sprzedaży, rękojmi i gwarancji, z uwzględnieniem umów o dzieło i roboty budowlane. Nowe prawo konsumenckie.

Prawo pracy po zmianach w 2016 r. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo sądu oraz planowane zmiany
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo pracy po zmianach w 2016 r. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo sądu oraz planowane zmiany

Nowe przepisy szybko obrastają różnymi interpretacjami, wydawnictwa branżowe, czy czasopisma zadają trudne pytania instytucjom odpowiedzialnym za treść lub przestrzeganie tych przepisów.

JAK CZYTAĆ ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
JAK CZYTAĆ ODPISY KSIĄG WIECZYSTYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg.

NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA ORAZ PRAWO W E-COMMERCE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWA DYREKTYWA KONSUMENCKA ORAZ PRAWO W E-COMMERCE

Warsztaty mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom nowej ustawy o prawach konsumentów, określającej m.in. dodatkowe wymogi prowadzenia biznesu przez Internet.

PRAWO BUDOWLANE 2015
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO BUDOWLANE 2015

Proces Inwestycyjny po „Małej Nowelizacji”. Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem zmian z 28 czerwca br.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

Na szkoleniu dowiesz się jak prawo ochrony danych osobowych wpływa na działania marketingowe oraz poznasz istotne z punktu widzenia specjalisty od marketingu przepisy prawa i dobre praktyki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE - aktualny stan prawny oraz omówienie projektu rozporządzenia unijnego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE - aktualny stan prawny oraz omówienie projektu rozporządzenia unijnego

Szkolenie uwzględnia nowelizacje przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumenta, prawa telekomunikacyjnego, dyrektywy dot. ochrony danych osobowych oraz projekt rozporządzenia unijnego

USTAWA KRAJOBRAZOWA   – wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
USTAWA KRAJOBRAZOWA – wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu

W trakcie szkolenia zostaną omówione gruntownie zachodzące zmiany, perspektywa czasowa, procedury uchwalania oraz konsekwencje jakie będą wiązać się z uchwałami krajobrazowymi. Omówione zostaną również kwestie opłat reklamowych, składniki opłaty.

PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. ROZWIĄZYWANIE PRAKTYCZNYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY PO ZMIANACH W 2016 R. ROZWIĄZYWANIE PRAKTYCZNYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW

Nowe przepisy obrastają różnymi interpretacjami, wydawnictwa branżowe, czy czasopisma zadają trudne pytania instytucjom odpowiedzialnym za treść lub przestrzeganie tych przepisów, takim jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS, PIP.

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR)
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIA (GDPR)

Celem szkolenia jest omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (GDPR).

Decyzje lokalizacyjne i na zajęcie pasa drogowego. Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Decyzje lokalizacyjne i na zajęcie pasa drogowego. Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej

Szkolenie uwzględnia:
Ø     zmiany od 1 lipca 2016 roku w zarządzaniu ruchem na drogach
Ø     zmiany  od 1 stycznia 2016 roku w ustawie o drogach publicznych
Ø     zmiany od 25 marca 2015 roku w szczegółowych warunkach zajęcia pasa drogowego

PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH ORAZ ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia oraz nowe kompetencje PIP
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
PRAWO PRACY 2017 DLA ZAAWANSOWANYCH ORAZ ORZECZNICTWO KADROWO-PŁACOWE zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia oraz nowe kompetencje PIP

Zmiany związane z wynagradzaniem umów cywilnoprawnych i dokumentowaniem czasu pracy zleceniobiorców, to nie jedyne zmiany, które czekają nas w 2017 r. Kolejne wynikają z tzw. planu Morawieckiego, a zwieńczeniem całości będzie nowy kodeks pracy, który ma napisać powołana 15.09.2016 r. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy.

NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI - STAN PRAWNY 2016
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NAJNOWSZE, PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA I REALIZOWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE KONTRAKTÓW HANDLOWYCH Z PRZEDSIĘBIORCAMI ORAZ INSTYTUCJAMI - STAN PRAWNY 2016

Prawidłowo zawarta umowa jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną uczestnikom prawa i obowiązki jakie nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne najnowsze regulacje prawa energetycznego i cywilnego w zakresie zawierania umów.

NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI – AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE  MOŻLIWOŚCI PODZIAŁÓW WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE ZASADY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI I LASAMI – AKTUALNE ZMIANY USTAWOWE MOŻLIWOŚCI PODZIAŁÓW WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI

Podczas szkolenia omówimy nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi obowiązujące od 1 maja 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 6 lipca br. Nowe zasady dotyczą również obrotu nieruchomościami rolnymi wchodzącymi w skład zasobu mienia gminnego

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU – aktualny stan prawny - warsztaty
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2016 ROKU – aktualny stan prawny - warsztaty

Celem szkolenia "Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy.

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM

Celem szkolenia ma być omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (GDPR).

BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
BADANIE STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości.

ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM REKLAMACJA, RĘKOJMIA, GWARANCJA aspekty prawne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAWIERANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM REKLAMACJA, RĘKOJMIA, GWARANCJA aspekty prawne

Zawieranie umów między przedsiębiorcami jest podstawowym narzędziem kształtowania relacji biznesowych. Odpowiednia treść i uregulowanie wzajemnych stosunków wpływa na realizację kontraktu i umożliwienie dochodzenia ewentualnych roszczeń w przyszłości.

NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH W 2016 roku oraz przygotowanie do zmian
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
NOWE REGULACJE W OBSZARZE CEN TRANSFEROWYCH W 2016 roku oraz przygotowanie do zmian

Zapraszamy na szkolenie, które ma na celu wskazanie obszarów ryzyk w jednostkach w zakresie transakcji powiązanych i przygotowanie do sporządzenia dokumentacji za rok bieżący i lata ubiegłe.

ABC MANAGERA KONTRAKTU BUDOWLANEGO - bezpieczne umowy i skuteczne roszczenia - aspekty prawne
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ABC MANAGERA KONTRAKTU BUDOWLANEGO - bezpieczne umowy i skuteczne roszczenia - aspekty prawne

Umiejętność łączenia wielu funkcji to dla managera klucz do sprawnego zakończenia nawet najbardziej skomplikowanego projektu. Nasze szkolenie to swoisty elementarz, który pozwoli poznać najlepsze praktyki i rozwieje wszelkie wątpliwości związane z prawnymi aspektami prowadzenia inwestycji budowlanej.

 

UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
UMOWY NAJMU I DZIERŻAWY

Podczas warsztatów zaprezentujemy m.in. całokształt przepisów związanych z najmem i dzierżawą nieruchomości, prawa i obowiązki wynajmującego, wydzierżawiającego, najemcy i dzierżawcy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2016 ROKU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2016 ROKU

Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany – praktyczne warsztaty. Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi konsekwencjami zmian w ustawie, które weszły w życie w 2014 i 2015 r., w szczególności z orzecznictwem dotyczącym nowelizacji. 

Prawo pracy po zmianach w 2016 r. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo sądu oraz planowane zmiany
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Prawo pracy po zmianach w 2016 r. rozwiązywanie praktycznych zadań związanych ze zmianą przepisów, orzecznictwo sądu oraz planowane zmiany

Nowe przepisy szybko obrastają różnymi interpretacjami, wydawnictwa branżowe, czy czasopisma zadają trudne pytania instytucjom odpowiedzialnym za treść lub przestrzeganie tych przepisów.

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO I TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).

ABI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ABI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zagadnienia dotyczące problematyki prawnej i organizacyjnej bezpieczeństwa informacji. Uczestnik zapozna się w wymogami prawnymi i organizacyjno-technicznymi dotyczącymi bezpieczeństwa informacji w tym z ochroną danych osobowych.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R. ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R. ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Szkolenia eksperckie – innowacyjna marka firmy szkoleniowej Gamma, wiodącego na rynku, wielokrotnie nagradzanego organizatora szkoleń i spotkań dedykowanych dla biznesu. Ambicją działu Konferencji Gammy jest wspieranie rozwoju i poprawa efektywności organizacji z którymi współpracujemy poprzez tworzenie przedsięwzięć związanych z obecnymi wydarzeniami w gospodarce. Na bieżąco analizujemy rynek pod kątem zmian legislacyjnych, nowych trendów, konsultujemy z uczestnikami rynku nasze propozycje i przygotowujemy dla Państwa najwyższej klasy wydarzenia biznesowe. Proponujemy  m.in. szkolenia prawo pracy, służebność przesyłu, ustawa krajobrazowa, zaszłości inwestycyjne. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550, szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone