Służebność przesyłu - orzeczenia sądu

Jasne i przejrzyste przepisy, które nie rodzą wątpliwości interpretacyjnych są stanem idealnym, o którym niestety póki co może tylko pomarzyć.
zdjęcie - Służebność przesyłu - orzeczenia sądu

Mając świadomość tryb i jakość wprowadzanych w naszym kraju przepisów, trzeba przyjąć, jako swego rodzaju normę fakt, jakie problemy w codziennym ich użytkowaniu rodzą przepisy dotyczące służebności przesyłu. Jedną z licznych niejasności w tym zakresie była kwestia odpowiedzialności jednostek samorządowych za część infrastruktury przesyłowej.

Wodociągi gminne.
Służebność przesyłu często, pomimo dobrych intencji prawodawcy, nie jest zawierana w postaci umowy pomiędzy stronami, a odbywa się w toku procesu sądowego, w którym nierzadko podnoszona była kwestia właściwego określenia strony odpowiedzialnej w szczególności przedsiębiorcy przesyłowego. Szczególne trudności w tym zakresie miały miejsce w przypadku gminnym urządzeń przesyłowych takich, jak choćby wodociągi.

 

Szkolenia eksperckie z zakresu nieruchomości, budownictwa, energetyki, logistyki i transportu. Oferujemy kilkadziesiąt szkoleń prowadzonych przez ekspertów i dla ekspertów. Szkolenia opierają się na najnowszych informacjach i zmianach w prawie. Nasi trenerzy to zespół wykwalifikowanych specjalistów. Zobacz szkolenia: Zapraszamy.

 

Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13 kwietnia 2017 roku wskazuje, że „właściciel nieruchomości ma prawo dochodzić od gminy wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu związanej z siecią wodociągową, nawet gdy urządzenia te zostały wydzierżawione na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego”. Co za tym idzie, gmina choć nie jest bezpośrednio przedsiębiorcą przesyłowym, to posiadając prawa do urządzeń przesyłowych może być traktowana jako właściwa strona względem właściciela nieruchomości, na której owe urządzenia się znajdują.

Podstawą takiego orzeczenia Sądu Najwyższego było zapytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Elblągu. Prowadzona przed tą instancją sprawa o ustanowienie służebności przesyłu wzbudziła wątpliwości, właśnie w kwestii właściwego określenia strony. Opinia Sądu Okręgowego, potwierdzona następnie przez Sąd Najwyższy jasno stanowi, że gmina posiada prawo do prowadzenia działalności gospodarczej może ją wykonywać zarówno samodzielnie, jak i utworzone specjalnie w tym celu zakłady budżetowe. Jak zatem widać, warto skorzystać z możliwości, jakie dają szkolenia obejmujące prawo budowlane.

Kolejne artykuły

W ujęciu czysto prawnym pojęcie służebności przesyłu jest prawa rzeczowego w odniesieniu do możliwości z korzystania przez firmę przesyłową z cudzego gruntu w celu przesyłania energii, paliw czy płynów.
Poznawanie swoich praw w zakresie gospodarki nieruchomościami, budownictwa i innych dziedzin umożliwiają doskonale prowadzone kury edukacyjne! Szkolenia prawo budowlane to proste narzędzie dla zdobycia praktycznej i przydatnej wiedzy!
Rok 2017 obfituje w nowe prawodawstwo – nie tylko w zakresie ustroju sądów powszechnych, wycinki obszarów chronionych etc. Od 1 stycznia bieżącego roku weszło w życia kilka istotnych zmian w prawodawstwie budowlanym.
Kodeks Cywilny w artykule 305 stanowi, iż nieruchomość może być obciążona na rzecz przedsiębiorcy ograniczonym prawem rzeczowym. Przedsiębiorca może w oznaczonym charakterze korzystać z nieruchomości, zgodnie z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych.
Ostatnie dziesięciolecie obfitowało w wiele pozytywnych zmian w polskim prawodawstwie, które to znacząco ułatwiły proces realizacji inwestycji budowlanych, skróciły ścieżki administracyjne i pozwoliły o wiele prościej przygotowywać inwestycje o charakterze komercyjnym. |
Obecny artykuł
Służebność przesyłu - orzeczenia sądu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone