Gamma sp. j.
223|249

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy

Idea szkolenia

Warsztaty mają za zadanie w sposób praktyczny wprowadzić uczestników w tematykę ochrony danych z punktu widzenia administratora bezpieczeństwa informacji. Celem jest przekazanie wiedzy, która pozwoli wykonywać na co dzień i w sposób efektywny zadania ABI (zagadnienia prawne jak i informatyczne).

Szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje do pełnienia funkcji ABI według nowych standardów, jakie mają obowiązywać od 2015 r.

Kurs będzie prowadzony w małych grupach i oparty na prezentacjach multimedialnych wzbogaconych o liczne case study. Prowadzony przez praktyków i skierowany do praktyków o zróżnicowanym poziomie znajomości tematu. Uwzględnia nie tylko aktualny stan prawny, ale najważniejsze planowane zmiany w obszarze ochrony danych osobowych na szczeblu krajowym jak i europejskim oraz regulacje obowiązujące w innych krajach. Każdy z uczestników będzie miał możliwość praktycznego rozwiązania nurtujących go problemów, zadania pytań, rozwiania wątpliwości. W trakcie zajęć przedstawione zostaną zarówno zagadnienia ściśle prawne, jak i informatyczne.

 

Na warsztaty zapraszamy:

 • Osoby pełniące lub mające pełnić funkcję ABI
 • Administratorów danych,
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych

Program szkolenia

 Pozycja Administratora Bezpieczeństwa Informacji w organizacji po 01 stycznia 2015 r.

(Pozycja prawna ABI w organizacji. Współpraca z Kierownictwem, zatrudnionymi i innymi podmiotami. Case study.)

ABI, zastępca ABI a osoba nie wpisana do rejestru – blaski i cienie tych rozwiązań.

 • Gdzie naprawdę warto i należy powołać ABI a gdzie mamy przerost formy (czy w przedszkolu naprawdę musi być ABI)?
 • Czy administrator danych, który nie powołał ABI przeprowadza sprawdzenie? Jakie przepisy mają zastosowanie?
 • A może warto zastosować dobre praktyki?

 

Usytuowanie ABI w organizacji w oparciu o znowelizowane przepisy

 • Jak przekonać administratora danych, że ABI to zysk dla firmy? Przed czym uchroni profesjonalny ABI, co oraz ile zyskamy.
 • Kto może pełnić funkcję ABI. Prawnik czy informatyk a może zupełnie kto inny? (pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej)
 • ABI w hierarchii organizacji. Pierwsze problemy po wejściu w życie zmienionych przepisów. [komu i na jakich zasadach podlegać będzie ABI w ramach organizacji] – case study

 

Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (czyli co może i musi wiedzieć ABI).
(Jak rozwiązywać konflikty? Warsztaty i studium przypadku wybranych zagadnień. Analiza stosowania w praktyce najtrudniejszych instytucji prawa ochrony danych osobowych.)


Stosowanie instytucji przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych,

 • ocena legalności przetwarzania danych osobowych klientów i pracowników. (Kiedy należy pytać o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a kiedy takiej zgody unikać? W jaki sposób ewidencjonować zebrane zgody i sprzeciwy? Jak należy wypełnić obowiązek informacyjny? Case study.)
 • Marketing w nowej rzeczywistości prawnej. (Jak zbudować bazę danych? Dlaczego własna baza danych jest tak ważna? Jaką wartość dodaną może wnieść ABI w kontekście marketingu? Jak współpracować z działem marketingu? Jak zbierać zgody po nowelizacji prawa konsumenckiego i prawa telekomunikacyjnego? Ochrona danych osobowych w konkretnych działaniach marketingowych – konkursy, loterie, Facebook, itd. Case study)
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych. (Kiedy należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Udział ABI i jego rola w negocjacjach – na co zwracać uwagę. Czy różni się powierzenie od udostępnienia danych osobowych? Administrator danych osobowych w kontekście współpracy z agencjami marketingowymi. Case study.)
 • Prawa osoby, której dane dotyczą. (Jak zrealizować obowiązek informacyjny. W jakiej formie i kiedy odpowiadać na pytania osób których dane posiadamy- case study
 • Przekazywanie danych osobowych w ramach Unii Europejskiej i do państw trzecich. (Zasady przekazywania danych poza obszar Polski. Czy po nowelizacji jest dużo łatwiej?)

 

Jak na co dzień wypełniać obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
(Udział w negocjacjach. Przydatne narzędzia pracy. Korespondencja z klientami i administratorem danych. Dowody realizacji zadań i ich archiwizacja. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy. Z doświadczeń Omni Modo.)

 • Sprawdzenia (Audyty) procesorów. (Jak przygotować plan sprawdzeń? jak nie przestraszyć kontrahenta a osiągnąć cel?)
 • Wewnętrzne dokumentowanie przez ABI jego zaleceń – opracowywanie skali ryzyka prawnego – czy decyzja ABI jest ostateczna?
 • Co tak naprawdę ABI wie o organizacji? Czy zostanie dopuszczony do wszystkich tajemnic?
 • Zróżnicowanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w zależności od branży. (Opieka zdrowotna. Marketing. Administracja. Firma produkcyjna. Usługi. Dane kadrowe. Ubezpieczenia. Outsourcing usług. Firmy z branży kosmetycznej i farmacji. Firmy motoryzacyjne.)

 

Zadania ABI na gruncie znowelizowanej ustawy

 • nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych i dokumentacją – jak to robić?
 • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych – szkolenie, czy inne formy? Jeśli tak, to jak i kogo szkolić?
 • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych – przykładowy rejestr.
 • prowadzenie regularnych audytów wewnętrznych (sprawdzeń). Plan sprawdzeń, jak go przygotować i na co zwrócić uwagę? Przykładowy plan.
 • raportowanie o nieprawidłowościach do zarządzających organizacją oraz do GIODO (zasady przygotowania sprawozdań)

 

Konsultacje

4 grudnia, 09.00 - 16.00


Zabezpieczenie danych osobowych w zbiorach nieinformatycznych.
(Certyfikacja, fikcja czy fakt? Na co zwrócić szczególną uwagę? Jakich zabezpieczeń użyć? Skąd wiemy jak zabezpieczyć właściwie, czyli źródła rzetelnej informacji. Z doświadczenia Omni Modo.)


Wymagania bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i wytyczne do ich realizacji.
(Dokumentacja przetwarzania danych osobowych, przykłady i opis sposobu przygotowania. Organizacja bezpieczeństwa danych. Bezpieczeństwo osobowe. Obszary przetwarzania danych osobowych. Zarządzanie systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych. Kontrola dostępu do danych osobowych. Monitorowanie zabezpieczeń systemu informatycznego. Rozwój i utrzymanie systemu informatycznego.)

 • Przykładowa dokumentacja (uczestnicy otrzymają wzorcową dokumentację) (Jak ją sporządzić i na co zwrócić szczególną uwagę. Wymogi ustawy a praktyka korporacyjna – czy da się pogodzić?)
 • Klasyfikacja zasobów danych osobowych (Co podlega inwentaryzacji i do czego jest ona potrzebna)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ze szczególnym uwzględnieniem normy ISO 27001
 • Reakcja na awarie bezpieczeństwa IT.


Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – kto i po co straszy nas GIODO?
(Rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kontaktach z GIODO. Jak przygotować się do kontroli GIODO? Jak prowadzić korespondencję z GIODO. Z doświadczeń Omni Modo.)


Postępowania administracyjne w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.
(Rodzaje spraw i terminy. Skargi podmiotów danych. Wyłudzanie odszkodowań. Case study. )


Odpowiedzialność prawna za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych (oraz za czyny godzące w ochronę informacji).
(Odpowiedzialność administratora danych oraz użytkownika końcowego i innych osób biorących udział w procesie przetwarzania danych.)


Zmiany w prawie krajowym i europejskim (omówienie projektowanych zmian):
(projekt rozporządzenia UE zastępującego Dyrektywę, projekty regulacji dotyczących monitoringu wizyjnego)


Gorące tematy:

 • Czy zgody w marketingu można połączyć? Dlaczego mamy tak dużo klauzul?
 • Co jest podstawą pozyskania danych kandydata – czy coś się zmieni?
 • Czy szykuje nam się nowelizacja polskiej ustawy?
 • Kiedy realnie zacząć myśleć o nowelizacji europejskiej i jak do niej się przygotować?
 • Pierwsze problemy ze sprawdzeniami i pierwsze zlecenia sprawdzeń przez GIODO.
 • Inne aktualnie nurtujące ABI problemy.

 

Konsultacje.

Trener

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.prawnopatentowa.pl. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych www.e-ochronadanych.pl. Od 14 lat z powodzeniem zajmuje się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.

Marcin Cwener

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W latach 2012-2013 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współpracownik firmy Omni Modo oraz Kancelarii Prawnej Tomasza Osiej, specjalizujących się w zakresie ochrony danych osobowych. Współpracownik pierwszego w Polsce portalu internetowego poświęconego danym osobowym www.e-ochronadanych.pl, autor artykułów o tematyce związanej z ochroną danych osobowych. Od kilku lat prowadzi audyty i szkolenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Maciej Karczewski

Magister informatyki, absolwent wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także podyplomowych studiów na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie integracji europejskiej oraz podyplomowych studiów „Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie” organizowanych przez Szkołę Główną Handlową. Audytor wiodący normy PN-ISO/IEC 27001. W branży informatycznej działa od 1993 roku, zajmując różne stanowiska w międzynarodowych korporacjach. Od 2009 niezależny konsultant współpracujący między innymi z dużymi spółkami sektora publicznego oraz z sektorem NGO. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa systemów informatycznych, zarządzaniu na styku IT i biznesu oraz analizie i optymalizacji procesów biznesowych. Z Omni Modo współpracuje od trzech lat.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

M_orlen-polsat-pse-pge.jpg|pzu-calsberg-mlekpol.jpg|upc-sgb-tescp-bph.jpg
228|229|256|257
246

KONSULTANT SZKOLENIAJustyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl

Szybki kontakt


INFORMACJE O SZKOLENIU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Obecne szkolenie
ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy
Następne szkolenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone