Zniesienie służebności przesyłu

Poznawanie swoich praw w zakresie gospodarki nieruchomościami, budownictwa i innych dziedzin umożliwiają doskonale prowadzone kury edukacyjne! Szkolenia prawo budowlane to proste narzędzie dla zdobycia praktycznej i przydatnej wiedzy!
zdjęcie - Zniesienie służebności przesyłu

Służebność może zostać ustanowiona na szereg sposobów. Ważną kwestią pozostaje jednak fakt, iż możliwe jest również zniesienie ustanowionej służebności. Zgodnie z artykułem 294 Kodeksu Cywilnego, właściciel nieruchomości obciążonej ma prawo żądać zniesienia służebności gruntowej, szczególnie gdy wykonywanie służebności pozostaje wyjątkowo uciążliwe dla posiadacza obciążonego gruntu, a jednocześnie nie jest obligatoryjna dla poprawnego korzystania z nieruchomości obciążającej. Artykuł 3054 Kodeksu Cywilnego wyraźnie wskazuje, iż w kwestii zniesienia szczególnego rodzaju służebności – służebności przesyłu, zastosowanie mają ogólne przepisy odnoszące się pierwotnie do służebności gruntowych. Zniesienie służebności może się odbyć za wynagrodzeniem lub nie. Przesłanką dla złożenia pozwu o zniesienie służebności przesyłu pozostaje sytuacja, w której to doszło do tak znacznych zmiana stosunków realizacji służebności, iż stała się ona szczególnie uciążliwa dla właściciela nieruchomości obciążone. Najczęściej ta uciążliwość tyczy się realizacji celów gospodarczych w obrębie danej nieruchomości.

 

Szkolenia eksperckie to trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim, ciekawe szkolenia oparte na najnowszych zmianach w prawie w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Do każdego szkolenia przygotowywane są autorskie materiały i liczne ćwiczenia. Zobacz z zakresu naszych szkoleń eksperckich: Wybierz nasze szkolenia.

 

W takiej to sytuacji możliwe jest ubieganie się o zniesienie służebności, o ile brak jej wykonywania przyniósłby nieruchomości władnącej niewspółmierny uszczerbek i w konsekwencji np. ograniczenie dostaw prądu dla tysięcy gospodarstw domowych.

Poznaj prawo! Szkolenia służebność przesyłu to doskonały sposób, aby zapoznać się z praktyczną wiedzą odnośnie służebności gruntowych, osobowych oraz wyjątkowych w swej formie służebności przesyłu!

Jedną z dróg dla wygaśnięcia służebności przesyłu jest jej nie wykonywanie przez nieruchomość władnącą (np. dostawcę prądu) przez okres 10 lat. W tym przypadku konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia służebności.

W artykule 295 Kodeksu Cywilnego opisano, iż właściciel nieruchomości obciążonej może żądać nieodpłatnego zniesienia służebności przesyłu.

Po uzyskaniu stosownego wyroku sądowego można na jego podstawie usunąć wpis z księgi wieczystej o istniejącej służebności przesyłu. W tym przypadku właściciel nieruchomości władnącej zobowiązuje się do całkowitego usunięcia wszelkich urządzeń przesyłowych na swój koszt.
W przypadkach, w których uszczerbek nieruchomości władnącej byłby niewspółmierny sąd może nie przychylić się do wniosku o uchylenie służebności przesyłu. Sprawy te są badane indywidualnie i często lepszym, i szybszym posunięciem jest polubowne dogadanie zmian w wykonywaniu służebności.

Kolejne artykuły

Rok 2017 obfituje w nowe prawodawstwo – nie tylko w zakresie ustroju sądów powszechnych, wycinki obszarów chronionych etc. Od 1 stycznia bieżącego roku weszło w życia kilka istotnych zmian w prawodawstwie budowlanym.
Kodeks Cywilny w artykule 305 stanowi, iż nieruchomość może być obciążona na rzecz przedsiębiorcy ograniczonym prawem rzeczowym. Przedsiębiorca może w oznaczonym charakterze korzystać z nieruchomości, zgodnie z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych.
Ostatnie dziesięciolecie obfitowało w wiele pozytywnych zmian w polskim prawodawstwie, które to znacząco ułatwiły proces realizacji inwestycji budowlanych, skróciły ścieżki administracyjne i pozwoliły o wiele prościej przygotowywać inwestycje o charakterze komercyjnym. |
Sąd najwyższy podjął dnia 16 maja 2017 roku dwie bardzo ważne decyzje odnoszące się do artykułu 305 Kodeksu Cywilnego, a więc do prawie o służebności przesyłu.
Proces dochodzenia swoich roszczeń należy poprzedzić dokładnym sprawdzeniem tego, czy słupy są postawione na działce w niezgodzie z prawem. 
Obecny artykuł
Zniesienie służebności przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone