Zmiany w świadectwach pracy w roku 2017

Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki odnoszące się do zmian w wydawaniu świadectw pracy wchodzi w życie w pierwszych dniach czerwca 2017 roku.
zdjęcie - Zmiany w świadectwach pracy w roku 2017

Zmiany w głównej mierze dotyczą treści zawartej w świadectwach pracy czy terminów w jakich ma być ono wydane byłemu już pracownikowi przez pracodawcę. Nowe rozporządzenie zakłada, że pracodawca, który funkcjonuje na zasadzie agencji pracy tymczasowej zobowiązany będzie do wydania każdemu pracownikowi świadectwa pracy w którym będzie widniał zapis zawierające niezbędne dane pracodawcy, na rzecz którego dany pracownik wykonywał powierzoną mu tymczasową pracę zarobkową.

Największe zmiany dotyczyć mają terminów w jakich świadectwo pracy powinno być wydane z rozróżnieniem poszczególnych przypadków. I tak pracodawca na wydanie nowego świadectwa pracy ( jeśli sąd uzna wszczęte przez drugą stronę powództwo o sprostowanie wydanego wcześniej dokumentu) ma nie więcej niż 7 dni, do tej pory przed wejściem nowelizacji ustawy czas ten wynosił maksymalnie 3 dni.

Dodatkowo pracodawca nie będzie w stanie uniknąć uzupełnienia informacji w świadectwie pracy o powodach ewentualnego przywrócenia pracownika do zatrudnienia. Wychodząc na przeciw problemom pracowników ustawodawca postanowił również rozwikłać pewne nieścisłości dotyczące nie wydania ( z różnych przyczyn) pracownikowi świadectwa pracy w ustawowym terminie 7 dni - jeśli nie jest ono możliwe pracodawca zobowiązany jest wysłać je za pomocą poczty, koniecznie z doręczeniem do rąk własnych.

Zmianom ulega także czas, w jakim pracownik będzie miał prawo zgłosić się w celu poprawienia lub uzupełnienia nieprawidłowych danych zawartych w świadectwie pracy - do tej pory czas ten wynosił 3 dni, po wejściu nowych przepisów ma się wydłużyć on do 7 dni roboczych. Nowe świadectwo pracy poza danymi pracodawcy oraz pracownika koniecznie powinno zawierać okres zatrudnienia, wymiar etatu, rodzaj wykonywanej pracy, powód dla którego stosunek pracy został rozwiązany, ewentualny okres ( wraz z powodem) o jaki skrócona została obowiązująca umowa, wymiar wykorzystanego dotychczas urlopu ( rodzicielskiego, wypoczynkowego itp.), informację o ewentualnych zwolnieniach lekarskich lub służbie wojskowej, okresy nieskładkowe, ewentualne informacje o wejściu komornika na pensję.

Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Rozwikłaj zagadnienia związane z ochrona danych osobowych w dziale kadr i HR. Dowiedz się jak planować, rozliczać i zarządzać czasem pracy w działach zmianowych. Efektywnie zarządzaj zasobami ludzkimi. Dowiedz się jak planować i rozliczać czas pracy w obecnym roku. Zobacz też: Gamma. Firma szkoleniowa roku.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Obok szeregu obostrzeń dotyczących przetwarzania naszych danych osobistych wszyscy mamy prawo do tego, by samodzielnie wobec administratora danych występować o właściwe ich zabezpieczenie, czy nawet sprzeciwić się ich wykorzystywaniu.
Przetwarzanie naszych danych osobistych nie jest w pełnie dowolne i każdy podmiot, który je gromadzi musi mieć świadomość, że obok podlegania rygorom wynikającym z ustawy, istnieją jeszcze uprawnienia samych osób, których konkretne dane dotyczą.
W ramach ochrony danych osobistych głównym podmiotem, który jest obarczony obowiązkami jest bez wątpienia administrator danych, który może część obowiązków zlecić na barki administratora bezpieczeństwa informacji.
Choć określenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest używane w ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wielokrotnie, to nie otrzymujemy wprost definicji tego pojęcia.
Choć powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie jest obowiązkiem administratora danych, to już sam fakt dokonania takiej czynności został szczegółowo opisany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Obecny artykuł
Zmiany w świadectwach pracy w roku 2017

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone