Zmiany w prawie pracy

W 2017 roku zostały wprowadzone pewne istotne zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy. Zapoznać się z nimi powinni zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Zmieniły się pewne istotne rzeczy, a informacje dotyczące nowych przepisów można znaleźć w różnych źródłach - chociażby takich, jak odpowiednie książki i internet.
 
zdjęcie - Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy w 2017r.


Można również skorzystać z porady prawnika, bądź też jednego z organizowanych co pewien czas w różnych miastach szkoleń z prawa pracy.

Oto kilka istotnych zmian, które weszły w życie wraz ze styczniem roku 2017.

Zmiany terminu wnoszenia odwołań do sądu pracy - od roku 2017 czas na odwołanie się do sądu pracy w przypadku rozwiązania umowy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą bez jej wypowiedzenia, bądź też odwołanie dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę, wynosi dwadzieścia jeden dni.

Przed rokiem 2017 (w latach 2016 i wcześniejszych) czas ten wynosił czternaście dni w pierwszym przypadku, a siedem dni w przypadku drugim.

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę - ta zmiana jest istotna głównie dla osób pracujących za najniższą krajową pensję (ich sytuacja finansowa zapewne ulegnie pewnej poprawie), a także dla pracodawców zatrudniających takich pracowników.

Dotychczas wynagrodzenie to wynosiło 1850 złotych brutto. Od roku 2017 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 złotych brutto. Wprowadzono także przepisy określające minimalną wysokość stawki godzinowej, zarabianej przez pracownika.

Zmiany wprowadzone w 2017 roku powodują, iż obowiązek wprowadzania regulaminów pracy i wynagradzania dotyczy pracodawców zatrudniającym 50 lub więcej pracowników.

Pracodawcy, którzy zatrudniają od 20 do 50 osób mogą, ale nie muszą wprowadzać tego typu regulaminów. Mają jednak taki obowiązek w sytuacji, gdy z wnioskiem o wprowadzenie tych regulaminów wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Przed rokiem 2017 obowiązek ten dotyczył wszystkich pracodawców, zatrudniających przynajmniej 20 osób. Od 2017 roku pracodawca nie ma również obowiązku wydawania świadectwa pracy pracownikowi, jeśli zamierza z nim nawiązać następny stosunek pracy w ciągu siedmiu dni od wygaśnięcia albo rozwiązania poprzedniego.

Szkolenia Eksperckie. Oferujemy Państwu między innymi: szkolenie prawo budowlane – nowelizacje i wprowadzane zmiany w prawie budowlanym, szkolenie audyt nieruchomości, inwestycje sieciowe, procedury zmiany organizacji ruchu czy służebność przesyłu w praktyce. Zapraszamy.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Zmiany w prawie pracy w Polsce w 2017 roku Rozpoczęcie się nowego roku często łączy się z wejściem w życie określonych rozwiązań prawnych. Wraz z zakończeniem się roku 2016 i rozpoczęciem się roku 2017 nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy.  
Jakie zmiany zaszły w prawie pracy w 2017 roku? Czas wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych często pokrywa się z zakończeniem starego, i rozpoczęciem nowego roku.  
Z roku na rok obowiązujące prawa są modyfikowane, zmieniane i przekształcane. Prawo pracy nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Często momentem wejścia w życia nowych przepisów jest zakończenie się bieżącego roku i rozpoczęcie się kolejnego roku.
Nowy rok - czas zmian w prawie. Wraz z nadejściem nowego roku wiele się zmienia. Niektórzy z nas tworzą listy postanowień noworocznych, inni decydują się zupełnie zmienić swoje życie.
Często wraz z rozpoczęciem nowego roku wchodzą w życie nowe rozwiązania prawne, bądź też zmiany w rozwiązaniach już istniejących. Z taką właśnie sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 2017, kiedy to zmieniły się przepisy dotyczące prawa pracy.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Zmiany w prawie pracy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone