Zmiany w Funduszu Świadczeń Socjalnych

Spore zmiany w roku 2017 nie ominą również przepisów jakie odnoszą się do tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych, który powinien być utworzony w każdym mniejszym lub większym przedsiębiorstwie zatrudniającym pewną grupę pracowników.
zdjęcie - Zmiany w Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to specjalne środki finansowe i materialne, jakie gromadzi pracodawca by móc przeznaczyć je w odpowiednim czasie na socjalne wsparcie swoich pracowników. Warto pamiętać że to pracodawca podejmuje ostateczną decyzję na jaki cel mają być przeznaczone te środki, może zdarzyć się sytuacja że pracownicy nie otrzymują bezpośrednio do ręki gotówki a np. paczki świąteczne.

Według najnowszych przepisów obowiązujących od 1 stycznia bieżącego roku każdy pracodawca zobowiązany został do zatrudniania co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. W sytuacji, kiedy dany pracodawca zatrudnia pracowników w granicach 20-50 osób w przeliczeniu na pełne etaty mogą oni stworzyć samodzielnie taki Fundusz Świadczeń Socjalnych składając stosowny wniosek wo władz zakładowej organizacji związkowej.

Co takie przepisy oznaczają w praktyce? Do tej pory jeśli liczba zatrudnionych na pełnych etatach pracowników nie przekraczała liczby 20 Fundusz Świadczeń socjalnych i tak musiał powstać, zgodnie z owymi przepisami nie ma takiego obowiązku ( co nie jest jednoznaczne z tym że taka organizacja wewnątrz firmy nie może powstać, jej utworzenie zależy tylko od władz i pracowników, ich wzajemnego porozumienia w tym temacie), konieczność jego utworzenia zachodzi tylko wtedy, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób, ale nie więcej niż 50.

Jeśli nie został utworzony taki fundusz pracodawca winien jest wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Jeśli pracodawca ma swoim regulaminie wynagradzania od długiego czasu zapis o nie tworzeniu takiego fundusz, nie jest zobowiązany ani do jego założenia ani do wypłacania świadczeń urlopowych. Pracownik jednak przed podjęciem zatrudnienia powinien być z takim regulaminem zapoznany w szczegółach.

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawa pracy i IT proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Ustawa pochodząca z 16 grudnia 2016 roku zakłada częściową zmianę obowiązujących przepisów prawa, niektóre z nich ulegną tylko drobnym modyfikacjom w roku 2017.
Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki odnoszące się do zmian w wydawaniu świadectw pracy wchodzi w życie w pierwszych dniach czerwca 2017 roku.
Obok szeregu obostrzeń dotyczących przetwarzania naszych danych osobistych wszyscy mamy prawo do tego, by samodzielnie wobec administratora danych występować o właściwe ich zabezpieczenie, czy nawet sprzeciwić się ich wykorzystywaniu.
Przetwarzanie naszych danych osobistych nie jest w pełnie dowolne i każdy podmiot, który je gromadzi musi mieć świadomość, że obok podlegania rygorom wynikającym z ustawy, istnieją jeszcze uprawnienia samych osób, których konkretne dane dotyczą.
W ramach ochrony danych osobistych głównym podmiotem, który jest obarczony obowiązkami jest bez wątpienia administrator danych, który może część obowiązków zlecić na barki administratora bezpieczeństwa informacji.
Obecny artykuł
Zmiany w Funduszu Świadczeń Socjalnych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone