Zezwolenia dla pojazdów nienormatywnych

Terminem pojazd nienormatywny określa się jeden lub grupę pojazdów których naciski osi (wraz z ładunkiem lub bez niego) są nawet nieznacznie większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary/rzeczywista masa całkowita są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.

zdjęcie - Zezwolenia dla pojazdów nienormatywnych

Zezwolenia dla pojazdów nienormatywnych


Ruch takich pojazdów wymaga uzyskania stosownego pozwolenia.

Kategorii pozwoleń jest siedem:
  • Kategoria I uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w pozwoleniu.

  • Kategoria II dotyczy ruchu takich pojazdów jak ciągniki czy pojazdy wolnobieżne, które otrzymując takie pozwolenie poruszać się mogą niemal po wszystkich drogach publicznych z wyłączeniem autostrad oraz dróg ekspresowych.

  • Kategoria III to pozwolenia wydawane okresowo na okres miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. W zależności od sytuacji wydawane jest przez starostę lub urząd celny.

  • Kategoria IV dotyczy również pozwoleń wydawanych na okresowo na okres miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy. Organem wydającym w tym przypadku jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

  • Kategoria V przysługuje pojazdom których nacisk osi jest mniejszy niż dopuszczalny, jego wysokość nie przekracza 4, 3 m oraz rzeczywista masa całkowita jest mniejsza niż 40 ton.

  • Kategoria VI odnosi się do pojazdów których naciski osi nie przekraczają wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej maksymalnie do 11, 5 t.

  • Kategoria VII wydawana jest dla pojazdów o niepodzielnym ładunku oraz natężenie ruchu na danej drodze umożliwia poruszanie się pojazdom nienormatywnym.

Istnieją jednak pewne pojazdy nienormatywne, które poruszać się mogą po drogach bez konieczności zdobywania stosownych pozwoleń.

Są to między innymi: autobusy, pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych, pojazdy należące do zarządu dróg, pojazdy policji, pojazdy Inspekcji Transportu Drogowego, pojazdów CBA, pojazdów Służby Więziennej, pojazdów Straży Granicznej, pojazdy należące do jednostek usuwających skutki klęsk żywiołowych.

Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Wszystkie czynności jakie związane są z pracą przewoźnika dość szczegółowo określone są polskimi przepisami prawa.
Transport ładunków niebezpiecznych wymaga wielkiej ostrożności i perfekcyjnego, niemal bezbłędnego przygotowania. Firmy które decydują się oferować klientom taki właśnie rodzaj transportu zanim podejmą jakiekolwiek działania spełnić muszą szereg dość restrykcyjnych wymagań, które wynikają z odpowiednich regulacji prawnych.
Dzięki odbyciu szkolenie z transportu i spedycji zarówno krajowej jak i tej międzynarodowej uczestnicy będą mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę o nowe nieznane im być może zagadnienia, ale również uporządkować te zdobytą do tej pory.
Prawo celne nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach całego świata stanowi właśnie te dziedzinę prawa, która dość konkretnie i rzeczowo reguluje wszystkie zasady i sposoby przewozu różnego rodzaju towarów na dany obszar celny skąd aktualnie pochodzi zamówienie (nieco inaczej wyglądają one w przypadku do kraju wspólnoty a nieco odmiennie w transporcie do krajów nie będących członkami UE).
Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na kierowaniu wszystkimi przepływami pomiędzy wszystkimi ogniwami jakie znajdują się w danym łańcuchu dostaw.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Zezwolenia dla pojazdów nienormatywnych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone