Zasiedzenie służebności przesyłu

Istnieje kilka form ustanowienia służebności przesyłu. Może to nastąpić w oparciu o umowę zawartą między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym lub na podstawie decyzji sądu.

zdjęcie - Zasiedzenie służebności przesyłu

Zasiedzenie służebności przesyłu

 
Warto jednak pamiętać, że w przypadku, gdy służebność nie zostanie od razu uregulowana i tak może dojść do jej ustanowienia, ponieważ nabywa się ją także przez zasiedzenie.

W praktyce oznacza to, że osoba nieuprawniona może nabyć prawo służebności na skutek ich wykonywania przez określony czas.

Z punktu widzenia takiej osoby, w tym przypadku przedsiębiorstwa przesyłowego, tego typu rozwiązanie jest bardzo korzystne, ponieważ pozwala ono na uregulowanie niejasnego stanu prawnego.

Sytuacja wygląda trochę inaczej dla właściciela nieruchomości obciążonej, ponieważ dla niego taka forma ustanowienia służebności może być związana z utratą prawa do otrzymania wynagrodzenia.

Aby przedsiębiorca przesyłowy nabył służebność przesyłu przez zasiedzenie musi spełnić trzy warunki. Musi posiadać na danej nieruchomości urządzenia przesyłowe i dokonywać ich remontów oraz konserwacji.

Konieczny jest także upływ określonego czasu. W przypadku służebności przesyłu do zasiedzenia konieczny jest upływ co najmniej 30 lat. Ostatnim warunkiem jest istnieje trwałego i widocznego urządzenia. Ważne, że urządzenie nie może zostać wybudowane przez właściciela nieruchomości, musi dokonać tego przedsiębiorstwo przesyłowe.

 

Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!

 

Szkolenia służebność przesyłu szczegółowo przestawiają kwestie związane z zagadnieniami dotyczącymi zasiedzenia służebności przesyłu. Są to często skomplikowane sytuacje, zwłaszcza że w przypadku zasiedzenia służebności przesyłu właściciel nieruchomości może utracić prawo do wynagrodzenia, które przysługuje mu w przypadku zawarcia umowy z przedsiębiorstwem przesyłowym.

Szkolenie prawo budowlane często nie obejmuje aż tak szczegółowych zagadnień. Warto wybrać zajęcia skupiające się na samej służebności przesyłu, ponieważ jest to zagadnienie wymagające bardzo szczegółowej wiedzy.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Służebność gruntowa to prawo, które obciąża nieruchomość w celu podniesienia użyteczności innej nieruchomości.
Służebność przesyłu to skomplikowane zagadnienie i wielu właścicieli nieruchomości nie orientuje się dokładnie jakie prawa przysługują im w przypadku zawierania tego typu umowy z przedsiębiorstwem przesyłowym.
Ustanowienie służebności przesyłu następuje na mocy umowy zawieranej między przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
Służebność przesyłu to instytucja prawa rzeczowego, która została wprowadzona w 2008 roku. Istota służebności przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w oznaczonym zakresie, jeśli planuje wybudować lub znajdują się na niej urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej, pary, gazu lub płynów, które stanowią jego własność.
Prawo służebności przesyłu jest jedną z forma ograniczenia prawa własności w odniesieniu do nieruchomości nad którymi, na których lub w których posadowiono urządzenia przesyłowe. Co ważne instytucja ta znajduje swoje zastosowanie także w przypadku innych form własności.
Obecny artykuł
Zasiedzenie służebności przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone