Zasiedzenie służebności przesyłu

Osoby, które spotkały się z pojęciem służebności przesyłu często zbyt optymistycznie podchodzą do tego tematu, niejako z urzędu licząc na określone korzyści majątkowe.

zdjęcie - Zasiedzenie służebności przesyłu
Tymczasem temat tego szczególnego prawa rzeczowego wciąż jest dość grząski i może rodzić szereg komplikacji na drodze do ustanowienie satysfakcjonujących warunków umowy o służebności przesyłu. Innymi słowy hasło "szkolenie służebność przesyłu", powinno być znane w praktyce zarówno właścicielom nieruchomości, jak i przedsiębiorcom przesyłowym.

Jednym z ważnych elementów instytucji służebności przesyłu jest bez wątpienia kwestia zasiedzenia.

Można przyjąć ogólna zasadę, że pole manewru właściciela nieruchomości w zakresie uzyskania korzyści majątkowych z tytułu ustanowienia służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę przed jej ustanowieniem będą ograniczały dwa filary – przedawnienie samych roszczeń oraz postanie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia.

Fakt ten wynika podobnie, jak większość przepisów tego obszar wprost z kodeksu cywilnego. Warto tutaj przypomnieć, że służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, które podlega zasiedzeniu.

Zgodnie zatem z normami kodeksu cywilnego oraz orzecznictwem samego Sądu Najwyższego, do służebności przesyłu stosuje się te same przepisu, które swoje zastosowanie znajdują w przypadku służebności gruntowej.

Tym samym z punktu widzenia przedsiębiorcy granicznym okresem, po którym może on rościć sobie prawo do służebności przesyłu w drodze zasiedzenia jest 20 lat w przypadku działania w dobrej wierze lub tez 30 lat kiedy działanie takie miało znamiona złej wiary.

Po upływie tego okresu przedsiębiorca powinien wystąpić do sądu celem ustanowienia służebności przesyłu na drodze zasiedzenia. Trzeba jednak przy tym pamiętać, że zarówno fakt zasiedzenia, jak i udowodnienie dobrej woli leży po stronie samego przedsiębiorcy.

 

Nasze Szkolenia Eksperckie z obszaru prawa budowlanego to np: szkolenie wycena nieruchomości, szkolenie prawo budowlane, szkolenie logistyka i wiele innych. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy. Zaufaj naszemu doświadczeniu

 

Jest to o tyle ważne, że nie obciąża właściciela nieruchomości koniecznością obrony swoich praw wobec przedsiębiorcy.

Trzeba bowiem pamiętać, że po ustanowieniu służebności przesyłu w drodze zasiedzenia, właściciel nieruchomości traci prawo do roszczenia wynagrodzenia i odszkodowania za okres poprzedzający fakt ustanowienia służebności nawet jeżeli w okresie tym miało miejsce bezumowne korzystanie z jego nieruchomości.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Prawo służebności przesyłu pomimo swojej stosunkowo krótkiej historii w polskim systemie prawnym znalazło już wiele ciekawych i praktycznych zastosowań. Zarówno na poziomie sądów, jak i postępowań ugodowych można liczyć na to, że wiele kart zostało już odkrytych i nie trzeba błądzić po omacku, ale jednocześnie doktryna i orzecznictwo wciąż pozostawiają wiele swobody dla nowych linii orzeczniczych.
Wokół tematu prawa służebności przesyłu wciąż istnieje wiele niedomówień i nieścisłości. Dzieje się tak wskutek przede wszystkim nieznajomości prawa dotyczącego tej instytucji. Po drugie często jest również tak, że przedsiębiorcy nawet mając wiedzę w tym zakresie decydowali się nie inicjować jakichkolwiek działań w tym zakresie licząc na przedawnienie roszczeń i zasiedzenie.
Instytucja służebności przesyłu została wprowadzona do polskiego prawodawstwa stosunkowo niedawno i wciąż jeszcze podlega wielu interpretacjom i utrwalaniu linii orzeczniczej sądów. Warto mieć to na uwadze rozpatrując swoją sprawę, gdyż otwiera to nie tylko możliwości na zupełnie odmienne rozstrzygnięcia w podobnych przypadkach, ale także stwarza okazję to odnajdywania zupełnie nowych zastosowań tych przepisów.
Polskie prawo ma tendencję do tego, by być często zmienianym i nierzadko tworzyć niespójną całość. Dlatego jest zadaniem wyjątkowo trudnym śledzenie zmian w polskim prawodawstwie tak, by można było powiedzieć, że jest się na bieżąco. Innymi słowy, są sytuacje w których bez pomocy specjalisty zwyczajnie nie damy rady.
Przyjmuje się że niedziele oraz wszelkie święta oznaczone czerwonym kolorem w kalendarzu stanowią ustawowo dni wolne od pracy.
Obecny artykuł
Zasiedzenie służebności przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone