Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na kierowaniu wszystkimi przepływami pomiędzy wszystkimi ogniwami jakie znajdują się w danym łańcuchu dostaw.

zdjęcie - Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw


Dzięki dobremu zarządzaniu możliwe jest planowanie, projektowanie, realizacja, kontrola oraz monitoring wszystkich działań jakie mają miejsce w łańcuchu dostaw.

Do jego zadań zaliczyć można również zajęcie się przepływem informacji, produktów i usług a także produkcją, dystrybucją oraz zaopatrzeniem.

Dobrze skonfigurowany zewnętrzny łańcuch dostaw reguluje korzystną współpracę pomiędzy dostawcą a jego klientami.

Takie rozwiązanie ma bardzo wiele korzyści do których zaliczyć można między innymi:
 • łatwiejszy proces planowania poziomu popytu na każdą grupę wyrobów
 • możliwe prognozowanie aktualnych potrzeb rynkowych i dostosowanie do nich wielkości produkcji
 • optymalizacja źródeł dostaw
 • całkiem możliwie staje się jednoczesne planowanie specjalistycznych potrzeb materiałowych wraz z określaniem zdolności produkcyjnych
 • przejrzyste wzajemnie współzależności
 • tworzenie bardzo prostych i użytecznych, zbiorczych planów związanych z zaopatrzeniem, magazynowaniem, produkcją oraz transportem wytwarzanych dóbr.

Jednym z elementów jakie wspomagają zarządzenie łańcuchem dostaw jest zarządzanie zapasami przez dostawcę.

To zagadnienie oznacza optymalizację funkcjonowania całego łańcucha dostaw, tylko poprzez właściwie i racjonalne zarządzanie zapasami przez ich producenta.

Przebieg tego procesu w skrócie wygląda w ten właśnie sposób:
 • producent otrzymuje prognozę, którą w przez siebie wybrany sposób potwierdza
 • na podstawie tej właśnie prognozy producent dostarcza do miejsca docelowego odpowiednią ilość wyprodukowanego dobra
 • zapasy jakie dostarczone zostają przez dostawcę są składowane w sposób fizyczny i logiczny, niemal całkowicie wyodrębniony
 • do producenta trafia szczegółowy raport, który zawiera pełną listę pobrań z uwzględnieniem bieżącego zużycia
 • audyt zapasów
 • automatyczne naliczenie należności po których w ustalonym cyklu dokonana zostać ma płatność w odpowiedniej wysokości.
Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Magazynowanie towarów to zbiór wszystkich czynności jakie wiążą się z czasowym przechowywaniem rozmaitych towarów oraz ich dostarczaniem do odbiorców.
Incoterms (ang. International Commercial Terms) to nic innego jak zbiór Międzynarodowych Reguł Handu. Jest to zbiór wszystkich reguł jakimi handlowcy powinni się posługiwać we wszelkich transakcjach handlowych. Określają między innymi zasady na jakich odbywać się powinna uczciwa sprzedaż.
Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.
Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.
Katastrofa budowlana ma charakter zdarzenia niezamierzonego, nagłego, powodującego gwałtowne zniszczenie danego obiektu którego dotyka. w takich sytuacjach najczęściej uszkodzone zostają elementy konstrukcyjne rusztowań, elementy pochodzące z urządzeń formujących, ścianki szczelne czy też obudowy wykopu.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Zarządzanie łańcuchem dostaw
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone