Wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Określenie wysokości wynagrodzenia z tytułu prawa służebności przesyłu to jeden z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych elementów procesu ustalania warunków korzystania przez przedsiębiorcę z naszego gruntu.
zdjęcie - Wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu


To właśnie kwota, jaka ma być wypłacana na rzecz właściciela nieruchomości najczęściej stanowi główną oś sporu. Dobrze jest zatem, gruntownie przygotować się do uzasadnienia swoich roszczeń wynikających ze służebności przesyłu.

W jednej ze prowadzonych przed sądem właśnie pod katem ustalenia służebności przesyłu, wynikającej z ustawienia przez firmę energetyczną żelbetonowego słupa na posesji sąd wydał orzeczenie, które może stanowić ciekawy przykład sposobu ustalana wysokości wynagrodzenia z tego tytułu.

W ramach swojego powództwa właściciel nieruchomości domagał się „ ustalenia odpłatnego służebności przesyłu, która miałaby polegać na prowadzeniu czynności mających na celu eksploatację sieci oraz obowiązku znoszenia przez każdego przyszłego właściciela nieruchomości obciążonej ograniczeń i zakazów wynikających z istniejących urządzeń wchodzących w skład tej sieci, a także korzystania z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń przesyłowych, ochrony zdrowia i życia ludzkiego.”

W ramach wynagrodzenia powód domagał się jednorazowo dwudziesty tysięcy złotych. Łatwo się domyślić, że przedsiębiorca starał się obalić żądanie właściciela nieruchomości.

Po długich bataliach sądowych, wydano orzeczenie, w którym sąd stwierdza, iż z uwagi na brak ustawowych "wskazówek", według których należy ustalić wysokość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu można tu analogicznie sięgnąć do dorobku orzecznictwa i doktryny dotyczących wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości obciążonej za ustanowienie służebności drogi koniecznej (…)

Wynagrodzenie powinno być proporcjonalne do stopnia ingerencji w treść prawa własności, uwzględniać wartość nieruchomości i w takim kontekście mieć na względzie straty właściciela z uszczuplenia prawa własności.

Inwestycja na nieruchomości obciążonej służąca w gruncie rzeczy celom publicznym jest zdarzeniem nieodwracalnym w pewnym przedziale czasu.

Przewidywany okres trwałości urządzeń ma również wpływ na wysokość wynagrodzenia, którego suma nawet w odległej perspektywie nie powinna przekraczać wartości obciążonej nieruchomości, a jeśli nieruchomość ze względu na głębokość posadowienia urządzeń przesyłowych może być nadal wykorzystywana, suma wynagrodzenia w takiej perspektywie powinna być odpowiednio niższa od wartości nieruchomości (za postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2012 r. II CSK 401/11)”

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, prawo pracy szkolenie. Zapraszamy
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Możliwość uzyskania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu pomimo dających stosunkowo szeroko uprawnienia dla właścicieli nieruchomości posiada również ograniczenie w postaci instytucji zasiedzenia, które skutecznie uniemożliwia uzyskanie jakichkolwiek należności za okres poprzedzający.
W każdej dziedzinie prawa obowiązują odpowiednie przepisy prawne. Aby bez przeszkód można było działać w danej branży, konieczne jest ich poznanie i stosowanie. Budownictwo to jedna z dziedzin, odnośnie której w ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian.
Nowości w prawie budowlanym, które weszły w życie w styczniu 2017 to niezwykle wiele zmian, które jednak w opinii wielu osób ułatwiają prowadzenie prac budowlanych. Zmiany wprowadzono w całym dokumencie, jednakże do najważniejszych zalicza się przede wszystkim to, które dotyczą pozwoleń na budowę.
W 2017 roku zostały wprowadzone pewne istotne zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy. Zapoznać się z nimi powinni zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Zmieniły się pewne istotne rzeczy, a informacje dotyczące nowych przepisów można znaleźć w różnych źródłach - chociażby takich, jak odpowiednie książki i internet.  
Zmiany w prawie pracy w Polsce w 2017 roku Rozpoczęcie się nowego roku często łączy się z wejściem w życie określonych rozwiązań prawnych. Wraz z zakończeniem się roku 2016 i rozpoczęciem się roku 2017 nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy.  
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone