Szkolenia z zakresu wymiany towarowej z krajami pozawspólnotowymi

Zgodnie z obowiązującym prawem, obligatoryjnym stało się przestrzeganie Unijnego Kodeksu Celnego wraz z dniem 1. maja 2016 roku. Szereg wprowadzonych zmian wymaga jednak stałego aktualizowania wiedzy z zakresu przepisów oraz powstałych uregulowań.

zdjęcie - Szkolenia z zakresu wymiany towarowej z krajami pozawspólnotowymi

Szkolenia z zakresu wymiany towarowej z krajami pozawspólnotowymi


Szczególnie ważne jest to w przypadku przedsiębiorstw zaangażowanych w obrót towarowy z zagranicą.

Nowe regulacje opierają się na założeniu funkcjonowania handlu w systemie elektronicznej wymiany informacji.

Przedsiębiorcy maja obowiązek elektronicznej komunikacji z organami celnymi, których stopniowe wdrażanie ma zostać w pełni zrealizowane do roku 2020.

Szkolenia z tego zakresu przybliżają oraz porządkują wiedzę w obszarze wymiany towarów z zagranicą z krajami wyłączonymi ze wspólnoty.

Taki kurs pozwala zwiększyć świadomość w zakresie obowiązków celnych i podatkowych, ułatwia nabywanie umiejętności w zakresie samodzielnego dostrzegania rożnych zagrożeń fiskalnych oraz ryzyka w tym obszarze.

Kursy nakreślają specyfikę obrony przed zatrzymaniem nieuprawnionym, nielegalnym ocleniem, czy opodatkowaniem towaru.

Uczestnicy mogą również nauczyć się optymalizowania wszystkich procesów, które dotyczą wymiany towarów z zagranicą. Posiądą również wiedzę z właściwego definiowana wszystkich ułatwień podczas przeprowadzanej wymiany.

Najczęściej z takiej formy szkoleniowej korzystają osoby pracujące w działach logistyki, koordynujące handel, cła, akcyzę, zaopatrzenie, jak również pracownicy spedycyjni i zajmujący się szeroko pojętym transportem.

Całe szkolenie przybliża wszystkie obowiązujące w zakresie wymiany towarowej z krajami pozawspólnotowymi źródła prawa oraz procedury w całym postępowaniu celnym.

Przybliża formy zgłoszeń celnych oraz zasady działania systemu ECS, CELINA oraz NCTS. Naświetla znaczenie długu celnego, jego stawki, okoliczności ich powstawania, jak i całą odpowiedzialność karną, skarbową, fiskalną oraz administracyjną w tym obszarze.

Szkolenie pozwala zapoznać się ponadto z całym zintegrowanym systemem taryfowym cła, jego budową, możliwościami, jak również sposobem jego obsługi.

Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2018 rok
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Intrastat jest systemem statystycznym, który powstał z myślą o gromadzeniu informacji i ustaleniu obowiązującego stanu dokonywanych transakcji wewnątrz wspólnoty.
Stosowanie procedur celnych musi opierać się na dogłębnej i zaktualizowanej wiedzy poszczególnych uczestników całego procesu obrotu towarami. Umiejętność ich praktycznego zastosowania gwarantuje sprawny i płynny handel w celu zaspokojenia popytu.
Odpowiedzialność w firmie za zorganizowanie całego procesu transportowego pod względem logistycznym wiąże się ze znajomością obowiązujących i zaktualizowanych przepisów również w zakresie, który obejmuje prawo celne.
Tempo zachodzących w ówczesnym świecie zmian jest tak szybkie, iż umiejętność nadążania za nimi oraz aktualizowania swojej wiedzy stanowi element istotnej z punktu widzenia firmy przewagi konkurencyjnej.
Prawidłowy przepływ towarowy wewnątrz przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element logistycznej działalności firmy, który pozwala na realizowanie założonych celów statutowych i sprzedażowych.
Obecny artykuł
Szkolenia z zakresu wymiany towarowej z krajami pozawspólnotowymi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone