Wycena służebności przesyłu

Kodeks Cywilny w artykule 305 stanowi, iż nieruchomość może być obciążona na rzecz przedsiębiorcy ograniczonym prawem rzeczowym. Przedsiębiorca może w oznaczonym charakterze korzystać z nieruchomości, zgodnie z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych.
zdjęcie - Wycena służebności przesyłu

Ma więc on dostęp do nieruchomości w zakresie montażu urządzeń przesyłowych, serwisowania ich, czy też dokonywania stosownych modyfikacji w zakresie ich budowy i funkcjonalności przesyłowej.

Korzystanie z tego prawa, jakim jest służebność przesyłu wiąże się z pewnymi niedogodnościami dla właściciela nieruchomości obciążonej. Może on zgodnie z Kodeksem Cywilnym rościć sobie odpowiednie wynagrodzenie z tytułu utrudnienia korzystania z nieruchomości i redukcji wartości działki.

Jakie elementy są najczęściej wyceniane w związku z umiejscowieniem infrastruktury przesyłowej?

Wartość ustanowionej służebności przesyłu, czyli zapłata za prawo do korzystania z nieruchomości.
Zmniejszenie wartości działki spowodowane obecnością sieci przesyłowej

  • Odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości bez umocowania prawnego, jest ono należne do 10 lat wstecz.
  • Wyłączenie nieruchomości obciążonej z produkcji rolnej, gdy np. słupy uniemożliwiają gospodarowanie rolne na jej terenie

Dodatkowo dla sieci przesyłowych będących w planach:

  • Zadośćuczynienie za straty i uszkodzenia wynikające z budowy infrastruktury.

Więcej informacji na temat wyceny zawierają szkolenia służebność przesyłu. Są tam odniesienia do faktycznych kazusów oraz opracowań rzeczoznawców!

 

Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!

 

Jakie elementy są istotne dla oszacowania?

 

  • Przeznaczenie gruntu zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • Wielkość obszaru służebności przesyłu, czyli strefa konieczna dla prawidłowej eksploatacji urządzeń przesyłowych oraz odcinek gruntu, nad którym znajdują się druty energetyczne. Wycena tutaj jest zależna od rodzaju sieci przesyłowej i przeznaczenia nieruchomości.
  • Sposób przecięcia linii przesyłowej przebiegający przez działkę (czy wzdłuż granicy, czy przez środek działki)
  • Charakter przecięcia nieruchomości przez linię przesyłową – inaczej ma się to w przypadku przebiegu przez środek nieruchomości, a inaczej gdy linia biegnie równolegle do granicy.
  • Stosunek obszaru służebności do areału całej nieruchomości.
  • Rodzaj linii przesyłowej – gaz, prąd, woda itd.
  • Obecność innej infrastruktury przesyłowej w obrębie nieruchomości!

 

Szkolenia prawo budowlane pozwalają wszystkim, nawet tym niezorientowanym poznać swoje prawa i móc uzyskać określone świadczenia pieniężne! Jest to bardzo cenne narzędzie!

Kolejne artykuły

Ostatnie dziesięciolecie obfitowało w wiele pozytywnych zmian w polskim prawodawstwie, które to znacząco ułatwiły proces realizacji inwestycji budowlanych, skróciły ścieżki administracyjne i pozwoliły o wiele prościej przygotowywać inwestycje o charakterze komercyjnym. |
Sąd najwyższy podjął dnia 16 maja 2017 roku dwie bardzo ważne decyzje odnoszące się do artykułu 305 Kodeksu Cywilnego, a więc do prawie o służebności przesyłu.
Proces dochodzenia swoich roszczeń należy poprzedzić dokładnym sprawdzeniem tego, czy słupy są postawione na działce w niezgodzie z prawem. 
Służebności są jednym z elementów Kodeksu Cywilnego, należących do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych. Powstają one poprzez umowę, orzeczenie sądowe.
Umowne ustalenie służebności przesyłu pomiędzy właścicielem gruntów a przedsiębiorstwem posiadającym lub planującym infrastrukturę przesyłową stanowi najwygodniejszą formę obciążenia nieruchomości służebnością.
Obecny artykuł
Wycena służebności przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone