Służebność przesyłu, a wieczyste użytkowanie

Prawo służebności przesyłu jest jedną z forma ograniczenia prawa własności w odniesieniu do nieruchomości nad którymi, na których lub w których posadowiono urządzenia przesyłowe. Co ważne instytucja ta znajduje swoje zastosowanie także w przypadku innych form własności.

zdjęcie - Służebność przesyłu, a wieczyste użytkowanie
W polskim systemie prawnym do grona takich quasi własności zalicza się niewątpliwie wieczyste użytkowanie gruntu.

Ta specyficzna instytucja prawa, która ma swój niechlubny rodowód wciąż funkcjonuje w polskim prawodawstwie i stanowi często przyczynę licznych sporów prawnych. Nie inaczej było także w przypadku zetknięcia się wieczystego użytkowania ze służebnością przesyłu.

Orzeczenie w tej sprawie wydał Sąd Najwyższy. Sprawa prowadzona pomiędzy użytkownikiem wieczystym a przedsiębiorcą przesyłowym doprowadziła skonfliktowane strony aż przed Sąd Najwyższy.

Argumentacja przedsiębiorcy opierała się na twierdzeniu, że prawo służebności przesyłu może być ustanowione wyłącznie na rzeczy, czyli nieruchomości, a nie na prawie, jakim jest niewątpliwie prawo do wieczystego użytkowania gruntu.

W opinii sędziego Władysława Pawlak istotnym jest nie tyle służebność przesyłu, co instytucja użytkowania wieczystego.

Stwierdził on: „Zakres uprawnień użytkownika wieczystego został ujęty w art. 233 kodeksu cywilnego, w którym określono, że może on w granicach zarysowanych przez ustawy i zasady współżycia społecznego korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, i w tych samych granicach swoim prawem rozporządzać.

 

Szkolenia eksperckie z zakresu nieruchomości, budownictwa, energetyki, logistyki i transportu. Oferujemy kilkadziesiąt szkoleń prowadzonych przez ekspertów i dla ekspertów. Szkolenia opierają się na najnowszych informacjach i zmianach w prawie. Nasi trenerzy to zespół wykwalifikowanych specjalistów. Zobacz szkolenia: Zapraszamy.

 

Z uwagi na zakres uprawnień judykatura i doktryna kwalifikują użytkowanie wieczyste jako quasi-własność lub zastępczą własność. Uzasadnione jest więc przyjmowanie, że wieczysty użytkownik może obciążyć to prawo ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Trzeba jednak pamiętać, że mogą występować sytuacje w których urządzenia przesyłowe zostały posadowione na nieruchomości w okresie gdy ta była własnością Skarby Państwa, a nie została jeszcze oddana w wieczyste użytkowanie. Może to stanowić poważny problem do ustanowienia służebności przesyłu.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Z prawem służebności przesyłu nierozerwalnie związane są ewentualne korzyści finansowe dla właściciela nieruchomości. Co za tym idzie, tak jak z każdą inna kwotą stanowiącą przychód, także i z tą trzeba wiązać określone zobowiązania podatkowe.
Prawo służebności przesyłu jest stale poddawane interpretacjom i wielu praktycznym rozwinięciom. Wskutek tego nie tylko utrwala się linia orzecznicza sądów powszechnych ale co o wiele ważniejszej poszerza się baza możliwości dla rozwiązań w postępowaniu ugodowym.
W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących służebności przesyłu dopiero w roku 2008 wiele urządzeń przesyłowych znajdowało się na nieruchomościach od bardzo wielu lat.
Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.
Osoby, które spotkały się z pojęciem służebności przesyłu często zbyt optymistycznie podchodzą do tego tematu, niejako z urzędu licząc na określone korzyści majątkowe.
Obecny artykuł
Służebność przesyłu, a wieczyste użytkowanie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone