Ustawa o ochronie danych osobowych

Wszelkie rozmowy na temat danych osobowych musza rozpoczyna się od tego, że podstawą takiej dyskusji zawsze będzie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
zdjęcie - Ustawa o ochronie danych osobowych

Jej głównym założeniem a także celem jaki przyświecał ustawodawcy jest to, by zawarte w niej prawo stało na straży danych osobowych osób fizycznych. Ponadto ustawa o ochronie danych osobowych zawiera także regulacje dotyczące możliwości przetwarzania takowych danych.


Znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest szczególnie ważna nie tylko dla osób fizycznych, ale także, a może przede wszystkim dla tych podmiotów, które gromadzą takie informacje. Mowa tu o organizacjach, szkołach, zakładach pracy, czy nawet grup wyznaniowych. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ustawodawca nakłada na podmioty gromadzące dane osobowe szereg obowiązków i restrykcji dotyczących zarówno tego, jakie dane mogą być gromadzone, jak i tego kto i w jakiej formie może je przetrzymywać i przetwarzać. Na tym poziomie najlepiej uwidacznia się kwestia ochrony osób fizycznych, a w szczególności ich danych przed nadużyciami ze strony firm czy instytucji. Warto także pamiętać, że to ustawa o ochronie danych osobowych jest podstawą funkcjonowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych.


Podstawowym obowiązkiem dotyczącym podmiotów gromadzących dane osobowe jest przede wszystkim to, by posiadanym danym zapewnić właściwą ochronę. Należy przez to rozumieć po pierwsze obronę przed wydostaniem się tychże informacji do podmiotów do tego nie powołanych oraz, po drugie należyte ich przechowywanie, w tym aktualizację. Jednocześnie trzeba pamiętać o podstawowej zasadzie, zgodnie z którą, osoba, której dane są przez nas gromadzone musi być o tym poinformowana, włącznie z określeniem celu w jakim dane informacje są przechowywane.

Ponadto podmiot gromadzący dane osobiste musi dopełnić obowiązku polegające na zgłoszeniu takiego faktu do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych celem dopisania go do specjalnego rejestru prowadzonego przez ten organ. Ochrona danych osobowych jest zatem wyjątkowo mocno obwarowana różnego rodzaju unormowaniami, które obciążają różnorakimi obowiązkami przede wszystkim te podmioty, które takowe dane gromadzą. Tym samym prowadząc taką działalność dobrze jest dobrze określić, które informacje są niezbędne, a które nie musza być przez nas gromadzone.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Kiedy słyszymy o kolejnym przypadku wykorzystania nielegalnie zdobytych danych osobowych raczej nie zastanawiamy się czym dokładnie są te mityczne dane osobowe.
Dane osobowe często są dzielone na „dane wrażliwe” oraz „dane zwykłe”. Choć takich określeń trudno doszukiwać się w ustawie o ochronie danych osobowych, to ich popularność sprawiła, iż weszły one nie tylko do języka potocznego, ale także to języka prawniczego.
To pytanie retoryczne pozostawmy lepiej bez odpowiedzi, a zastanówmy się przez chwilę nad tym, jakie zmiany przyniosły nowe przepisy prawa pracy.
Można nad tym długo dyskutować, a odpowiedzi na pytania, czy obecna sytuacja prawna sprzyja prowadzonej przez nas firmie, możemy uzyskać podczas szkolenia prawa pracy.
Można nad tym długo dyskutować, a odpowiedzi na pytania, czy obecna sytuacja prawna sprzyja prowadzonej przez nas firmie, możemy uzyskać podczas szkolenia prawa pracy.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Ustawa o ochronie danych osobowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone