Ustanowienie służebności przesyłu

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na mocy umowy zawieranej między przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

zdjęcie - Ustanowienie służebności przesyłu

Ustanowienie służebności przesyłu

 
Ustanowienie może nastąpić także na mocy decyzji administracyjnej lub wyroku sądu. W celu ustanowienia służebności właściciel lub użytkownik nieruchomości powinien złożyć oświadczenie woli, które musi mieć formę aktu notarialnego.

Oświadczenie woli składane przez przedsiębiorcę nie musi mieć żadnej szczególnej formy. Po ustanowieniu służebności należy przeprowadzić wpis tego prawa do księgi wieczystej danej nieruchomości.

Często zdarza się, że między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym dochodzi do nieporozumienia dotyczącego warunków na jakich zostanie ustanowiona służebność przesyłu. W takiej sytuacji obie strony mają prawo do żądania sądowego ustanowienia służebności.

W tego typu przypadku stosuje się przepisy dotyczące ustanowienia służebności drogi koniecznej. Jeśli właściciel nieruchomości nie chce zawrzeć umowy, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za wynagrodzeniem. Jeśli to przedsiębiorca odmawia zawarcia tej umowy, właściciel nieruchomości może żądać stosownego wynagrodzenia.

Innym rozwiązaniem jest wydanie przez starostę decyzji administracyjnej ustanawiającej służebność. Warto również pamiętać, że przedsiębiorca przesyłowy może nabyć służebność przesyłu na skutek zasiedzenia.

 

Szkolenia eksperckie z zakresu nieruchomości, budownictwa, energetyki, logistyki i transportu. Oferujemy kilkadziesiąt szkoleń prowadzonych przez ekspertów i dla ekspertów. Szkolenia opierają się na najnowszych informacjach i zmianach w prawie. Nasi trenerzy to zespół wykwalifikowanych specjalistów. Zobacz szkolenia: Zapraszamy.

 

Więcej szczegółów dotyczących tych zagadnień przedstawią szkolenia służebność przesyłu, które szczegółowo omawiają kwestie dotyczące różnych sposobów ustanawiania służebności przesyłu.

Szkolenie prawo budowlane obejmują szereg różnych zagadnień związanych z realizacją inwestycji.

Często są to bardzo skomplikowane kwestie prawne. Warto poszerzyć swoją wiedzę na temat służebności przesyłu, ponieważ jest to zagadnienie, które często prowadzi do sporów między przedsiębiorstwami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości.

Kontrowersje budzi nie tylko samo ustanawianie służebności, ale także problemy związane z wynagrodzeniem, czy zasiedzeniem.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Służebność przesyłu to instytucja prawa rzeczowego, która została wprowadzona w 2008 roku. Istota służebności przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w oznaczonym zakresie, jeśli planuje wybudować lub znajdują się na niej urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej, pary, gazu lub płynów, które stanowią jego własność.
Prawo służebności przesyłu jest jedną z forma ograniczenia prawa własności w odniesieniu do nieruchomości nad którymi, na których lub w których posadowiono urządzenia przesyłowe. Co ważne instytucja ta znajduje swoje zastosowanie także w przypadku innych form własności.
Z prawem służebności przesyłu nierozerwalnie związane są ewentualne korzyści finansowe dla właściciela nieruchomości. Co za tym idzie, tak jak z każdą inna kwotą stanowiącą przychód, także i z tą trzeba wiązać określone zobowiązania podatkowe.
Prawo służebności przesyłu jest stale poddawane interpretacjom i wielu praktycznym rozwinięciom. Wskutek tego nie tylko utrwala się linia orzecznicza sądów powszechnych ale co o wiele ważniejszej poszerza się baza możliwości dla rozwiązań w postępowaniu ugodowym.
W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących służebności przesyłu dopiero w roku 2008 wiele urządzeń przesyłowych znajdowało się na nieruchomościach od bardzo wielu lat.
Obecny artykuł
Ustanowienie służebności przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone