Ustanowienie służebności

Jedną z dróg dla powstania służebności przesyłu pozostaje dobrowolna, obustronna umowa, zawierana pomiędzy właścicielami nieruchomości obciążającej oraz obciążonej przez służebność przesyłu. 
zdjęcie - Ustanowienie służebności

Ustanowienie tego stosunku prawnego na mocy dobrowolnej umowy jest najłatwiejsze, pozwalając obu stronom negocjować warunki służebności: zakres i przebieg infrastruktury(o ile jest ona w planach), okres jej obowiązywania oraz wysokość świadczenia wypłacalnego przez firmę przesyłającą na rzecz właściciela gruntu lub wieczystego dzierżawcy.
Doświadczenia batalii prawnych z firmami energetycznymi, przedsiębiorstwami wodnokanalizacyjnymi oraz osobami dysponującymi prawem do uzyskania przyłącza do sieci skłaniają do polubownego rozwiązywania kwestii ustanowienia służebności.

Umowne rozwiązanie kwestii ustanowienia służebności przesyłu wymaga od właściciela nieruchomości złożenia oświadczenia woli w formie aktu notarialnego, co stanowi prawną przesłankę dla utworzenia wpisu w księdze wieczystej nieruchomości obciążanej służebnością.

W przypadku samodzielnego zderzenia się z koniecznością ustanowienia służebności przesyłu warto przejść podstawowe szkolenia prawo budowlane! Przydatne zarówno dla administratorów sieci przesyłowych, jak i osób prywatnych!

 

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, prawo pracy szkolenie. Zapraszamy

 

Środkiem legalnym dla roszczenia swoich praw pozostaje pozew o ustanowienie służebności przesyłu, który może wystosować zarówno właściciel gruntu, przez który przebiega instalacja w myśl art. 49, jak i właściciela wymienionych w powyższym artykule urządzeń służących do odprowadzania i doprowadzania płynów, gazów, pary, energii elektrycznej.

Więcej informacji zawierają szkolenia służebność przesyłu, czyli proste informacje na temat specyfiki ustanowienia tego prawa i rozwiązywania konfliktów tyczących się wzajemnych stosunków nieruchomości.

Proces sądowy najczęściej skutkuje ustanowieniem służebności przesyłu. Dodatkową korzyścią dla właścicieli nieruchomości (lub wieczystych dzierżawców) jest prawo do odszkodowania z tytułu bezprawnego użytkowania nieruchomości, które jest najczęściej iloczynem ustalonej przez sąd stawki przez liczbę miesięcy bezprawnego użytkowania nieruchomości. Okres roszczeń z tytułu odszkodowania nie może jednak przekraczać 10 lat (przedawnienie roszczeń). Odszkodowanie nie obowiązuje w przypadku umownego ustanowienia służebności.
 

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Służebność przesyłu należy do jednych z praw rzeczowych, obok prawa do użytkowania wieczystego i prawa własności. Zdefiniowana ona została w artykule 305 Kodeksu cywilnego. 
Podpisanie umowy o pracę to pierwszy krok na drodze ku zawodowej karierze. Trzeba jednak mieć świadomość, że poza wymogami dotyczącymi treści oraz formy umowy o pracę na pracodawcy ciążą także inne obowiązki, które można określić, jako formalne.
Podstawowym aktem, stanowiącym o istnieniu stosunku pracy jest, zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę. Pomimo wielu zmian w tym zakresie i wciąż popularnym umowom cywilnoprawnym, na podstawie których jest wykonywana praca, umowa o pracę stanowi najpopularniejszą formę zatrudnienia.
Bardzo wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że łączące ich z pracodawcą relacje są regulowane przez Kodeks Pracy. Rzecz jasna wszyscy mamy świadomość, że w tym zakresie nie ma pełnej samowoli, jednak kiedy przychodzi do szczegółów wiele osób wierzy bardziej słowo swego pracodawcy niż w możliwość sprawdzenia rzeczywistego stany we właściwym akcie prawnym.
Bardzo często pojawiającym się pojęciem związanym z prawem prawy jest podstawowa kwestia, jaką jest stosunek pracy. Pojęcie, podobnie jak wszystkie inne zagadnienia związane z pracą zostały uregulowane w Kodeksie pracy.
Obecny artykuł
Ustanowienie służebności

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone