Ustanawianie służebności przesyłu

Ustanawianie służebności przesyłu jest kojarzone przede wszystkim z własnością gruntów, na których mają być lub już są usadowione urządzenia przesyłowe.
zdjęcie - Ustanawianie służebności przesyłu

Tymczasem w prawie polskim istnieje przecież instytucja, która stanowi formę pośrednią pomiędzy własnością, a jej brakiem. Mowa tu o użytkowaniu wieczystym. Zetknięcie tych dwóch, szczególnych postaci instytucji prawnych rodziło przez długi czas wiele niejasności, które ostatecznie zostały rozwiązane dopiero przez orzeczenie Sądu Najwyższego.

Uznając, że prawo służebności przesyłu jest wyjątkową formą służebności czynnej, która jest przynależna przedsiębiorcy przesyłowemu wobec możliwości korzystania z nieruchomości, na której przeprowadzona jest linia urządzeń przesyłowych. Jest to podyktowane koniecznością prawidłowego funkcjonowania tychże urządzeń. Jak jednak wygląda to prawo, kiedy mowa jest o własności gruntu, a o jego użytkowaniu wieczystym?

 

Nasze Szkolenia Eksperckie z obszaru prawa budowlanego to np: szkolenie wycena nieruchomości, szkolenie prawo budowlane, szkolenie logistyka i wiele innych. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy. Zaufaj naszemu doświadczeniu

 

Zgodnie zatem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2017 roku została rozwiązana budzące wątpliwości prawne kwestia ustanowienia służebności przesyłu na gruntach, które zostały oddane w wieczyste użytkowanie. Przyjmując zatem treść artykułu 233 kodeksu cywilnego użytkownik wieczysty ma prawo do rozporządzania przysługującym prawem, w tym także do obciążania go służebnością. W związku z tym, swoje zastosowanie znajduje przepis znajdujący się w treści artykułu 3051 KC. Mówiąc wprost na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym istnieje możliwość ustanowienia służebności przesyłu.

Istnieje jednak pewien haczyk. W przeciwieństwie do standardowej formy służebności przesyłu nie ma możliwości dochodzenie jej ustanowienia w pewnych okolicznościach. Otóż w przypadku, kiedy urządzenia zostały zainstalowane przez rokiem 1990, a więc w okresie obowiązywania zasady jednolitej własności państwowej, nie można dochodzić ustanowienia służebności przesyłu. Co za tym idzie, użytkownicy wieczyści mogą żądać ustanowienia służebności przesyłu wobec urządzeń, które zostały posadowione pod roku 1990.

Kolejne artykuły

Tematyka służebności przesyłu pomimo pozornej klarowności przepisów niesie ze sobą wiele niejasności, które muszą być wyjaśnianie przez wyższe instancje niż Sąd Rejonowy.
Dla wielu osób tematyka służebności przesyłu jest po pierwsze czymś nowym, po drugie przede wszystkim nie zrozumiałą instytucją prawną.
Służebność przesyłu jest tematyką, która zaczyna interesować coraz szerszą grupę osób. Wynika to nie tylko z faktu chęci zdobycia dodatkowego wynagrodzenia, ale także świadomości praw i obowiązków, które wynikają z tego tytułu.
Przez wiele lat nie było możliwości dochodzenia wypłat wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. Dopiero od nieco ponad dziesięciu lat prawo umożliwia uzyskanie tego typy świadczeń.
Jasne i przejrzyste przepisy, które nie rodzą wątpliwości interpretacyjnych są stanem idealnym, o którym niestety póki co może tylko pomarzyć.
Obecny artykuł
Ustanawianie służebności przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone