Urządzenia przesyłowe na działce budowlanej

Zdarza się, że na działce budowlanej znajdują się urządzenia przesyłowe takie jak słupy energetyczne, czy siedzi przesyłowe, które mogą stanowić sporą niedogodność w przypadku realizacji inwestycji.

zdjęcie - Urządzenia przesyłowe na działce budowlanej

Służebność Przesyłu - Urządzenia przesyłowe na działce budowlanej

 
Do kogo należą takie urządzenia przesyłowe?

Urządzenia przesyłowe znajdujące się na działce nie stanowią części nieruchomości, jeśli wchodzą w skład danego przedsiębiorstwa przesyłowego, czyli są trwale przyłączone do sieci, której jest właścicielem.

Jeśli to właściciel nieruchomości poniósł koszty wybudowania urządzenia, konieczne jest zawarcie umowy przenoszącej własność. Taka umowa może przewidywać wynagrodzenie.

Z urządzeniami, które należą do przedsiębiorstwa nie można postępować według własnej woli, na przykład zmieniać ich położenia, także w sytuacjach, gdy uniemożliwiają one zabudowę działki.

Wszelkie zmiany dotyczące takich urządzeń wymagają zgody przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo nie udziela zgody i nie podaje dobrego uzasadnienia, można sprawę skierować do sądu.

Trzeba jednak liczyć się z tym, że to właściciel nieruchomości będzie ponosił koszty związane z przesunięciem czy demontażem urządzeń. Szczegółowe kwestie tego typu wyjaśnia szkolenia służebność przesyłu. Jeśli urządzenia znajdujące się na działce, nie stanowią części przedsiębiorstwa, właściciel działki może robić z nimi co chce.

 

Chcesz rozwinąć swoją wiedzę z zakresu transportu i logistyki? Jakie są nowe reguły i terminy Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010? Jak sprawnie zarządzać magazynem? Jak skutecznie zarządzać zapasami i jakie to ma skutki dla finansów firmy? Jak działa łańcuch dostaw? Zobacz nasze szkolenia:

 

Warto wiedzieć, czym jest służebność przesyłu. Może zostać nią obciążona nieruchomość, na której znajdują się urządzenia przesyłowe.

Służebność przesyłu oznacza, że przedsiębiorstwo będzie miało prawo do korzystania z danej działki w określonym zakresie. Dotyczy to przede wszystkim prac remontowych, konserwacji i modernizacji urządzeń należących do przedsiębiorstwa przesyłowego.

Bliżej z tego typu problemami można się zapoznać na różnych kursach. Szkolenie prawo budowlane poruszają również tematy związane ze służebnością, ponieważ jest to często przyczyna konfliktów i sporów między przedsiębiorstwami i właścicielami nieruchomości, a także w przypadku służebności gruntowej między właścicielami działek.


Zobacz powiązane szkolenia:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Istnieje kilka form ustanowienia służebności przesyłu. Może to nastąpić w oparciu o umowę zawartą między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym lub na podstawie decyzji sądu.
Służebność gruntowa to prawo, które obciąża nieruchomość w celu podniesienia użyteczności innej nieruchomości.
Służebność przesyłu to skomplikowane zagadnienie i wielu właścicieli nieruchomości nie orientuje się dokładnie jakie prawa przysługują im w przypadku zawierania tego typu umowy z przedsiębiorstwem przesyłowym.
Ustanowienie służebności przesyłu następuje na mocy umowy zawieranej między przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
Służebność przesyłu to instytucja prawa rzeczowego, która została wprowadzona w 2008 roku. Istota służebności przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w oznaczonym zakresie, jeśli planuje wybudować lub znajdują się na niej urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej, pary, gazu lub płynów, które stanowią jego własność.
Obecny artykuł
Urządzenia przesyłowe na działce budowlanej

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone