Urlopy pracownicze przewidziane w Kodeksie Pracy

Urlop jest czasem wolnym pracownika od wykonywanej przez niego pracy zawodowej u danego pracodawcy.
zdjęcie - Urlopy pracownicze przewidziane w Kodeksie Pracy

Przepisy Kodeksu Pracy dość jasno regulują długość oraz zasady udzielania takich urlopów. Pracownik wnioskuje o udzielenie mu czasu wolnego od wykonywanych obowiązków, jednak nie zawsze pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Polskie prawo wyróżnia następujące rodzaje urlopów.

  1. Urlop wypoczynkowy - przysługuje każdemu pracownikowi. który zatrudniony jest u danego pracodawcy w oparciu o umowę o pracę. Ilość dni wolnych od pracy w ciągu roku uzależnione jest od stażu pracy. W przypadku, gdy wynosi on mniej niż 10 lat pracownik ma prawo do 20 dni urlopu, natomiast w przypadku powyżej 10 lat pracy zawodowej czas ten wydłuża się do 26 dni.

  2. Urlop bezpłatny udzielany jest po pisemnej prośbie pracownika. W okresie przebywania na takim urlopie pracownik nie ma prawa do wynagrodzenia, jednak w tym czasie nie może zostać również zwolniony.

  3. Urlop macierzyński dotyczy kobiet, które w trakcie trwania umowy o pracę urodziły dziecko. Ma on na celu zapewnienie kobiecie odpoczynku o trudach porodu oraz możliwość samodzielnej opieki nad dzieckiem przez jego pierwszy rok życia. Wynagrodzenie za taki urlop wypłaca ZUS.

  4. Urlop tacierzyński odbywa się niemal na takich samych zasadach jak macierzyński.

  5. Urlop ojcowski przysługuje ojcom, których pociechy nie ukończyły jeszcze 24 miesiąca życia. Taki urlop trwa 14 dni, a zapłatę za niego ponosi ZUS.

  6. Urlop rodzicielski przysługuje zarówno ojcu jak i matce po bezpośrednim zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

  7. Urlop wychowawczy jest bezpłatnym urlopem mającym na celu możliwość sprawowania przez rodzica bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

  8. Prawo do corocznego zwolnienia z pracy w związku z wychowywaniem dziecka przysługuje każdemu z rodziców do momentu ukończenia przez dziecko 14 roku życia. Taki urlop trwa 2 dni.

  9. Urlop na żądanie maksymalnie wynosić może 4 dni.

  10. Urlop okolicznościowy przysługuje pracownikowi na takie okoliczności jak pogrzeb, ślub, narodziny dziecka. W zależności od rodzaju zdarzenia taki urlop trwa 1-2 dni.
Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawa pracy i IT proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Jeśli chodzi o zawarcie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zawarta może być ona na kilka sposobów np. na czas nieokreślony lub określony, na zastępstwo itd.
Poddając dokładniejszej analizie artykuł 300 Kodeksu Pracy zauważyć można, że tak naprawdę prawo pracy dość mocno powiązane jest z prawem cywilnym.
Wielu właścicieli nieruchomości coraz częściej uzyskuje świadczenia w postaci wynagrodzenia za służebność przesyłu od przedsiębiorców, którzy z tego prawa korzystają.
Tematyka służebności przesyłu obok powstanie obowiązków po stronie wielu przedsiębiorców rodzi również szereg roszczeń po stronie właścicieli nieruchomości.
Ustanawianie służebności przesyłu jest kojarzone przede wszystkim z własnością gruntów, na których mają być lub już są usadowione urządzenia przesyłowe.
Obecny artykuł
Urlopy pracownicze przewidziane w Kodeksie Pracy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone