Szkolenia z zakresu stosowania procedur uproszczonych

Stosowanie procedur celnych musi opierać się na dogłębnej i zaktualizowanej wiedzy poszczególnych uczestników całego procesu obrotu towarami. Umiejętność ich praktycznego zastosowania gwarantuje sprawny i płynny handel w celu zaspokojenia popytu.

zdjęcie - Szkolenia z zakresu stosowania procedur uproszczonych

Szkolenia z zakresu reguł Incoterms oraz ich praktycznego zastosowania


Prawo celne przewiduje pewne uproszczenia, które niezmiernie ułatwiają pracę i uskuteczniają transfer ładunku.

Procedury uproszczone mogą znacznie skrócić czas całego postępowania, jak i zmniejszyć koszty firmowe w zakresie ich realizacji. Prawidłowo skomponowane szkolenie w tym obszarze skupia się przede wszystkim na zaprezentowaniu odpowiednich przepisów wspólnotowych, krajowych, jak i ich odpowiedniej interpretacji.

Całą procedura uproszczona to także znajomość wniosków wymagających uzupełnienia, niezbędnych informacji, które muszą się znaleźć na takim dokumencie, jak i zabezpieczeń oraz rodzajów stosowanych uproszczeń w zależności od sytuacji i towaru.

Szkolenie obrazuje ponadto, w jaki sposób można zrealizować taką procedurę, jak dokonać jej weryfikacji, korekty i zgłoszenia. Wiąże się również z przybliżeniem znaczenia terminu samoobsługi celnej.

Wtajemniczeni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że procedury uproszczone wiążą się z licznymi przywilejami podatkowymi, które przekładają się na rozliczenie podatku VAT w odprawie fiskalnej. Znajomość tegoż postępowania oraz warunków przystąpienia do niego ułatwia pracę całego przedsiębiorstwa logistycznego.

Na kursie można także zapoznać się z uproszczonym sposobem dokumentowania informacji o pochodzeniu towaru, czyli stosowania procedury in blanco, jak i statusu eksportera upoważnionego.

Szkolenie skupia się również na kwestiach związanych z warunkami stosowania odprawy scentralizowanej oraz z przybliżeniem zasad odprawy towarów, które nie są objęte procedurami uproszczonymi.

Szkolenia z powyższego zakresu bardzo często uwzględniają panel dyskusyjny, na którym porusza się tematykę przykładowych scenariuszy, a także dokonuje się ich analizy w celu praktycznego zastosowania, jak i usystematyzowania zgromadzonej wiedzy.

Szkolenia eksperckie z zakresu nieruchomości, budownictwa, energetyki, logistyki i transportu. Oferujemy kilkadziesiąt szkoleń prowadzonych przez ekspertów i dla ekspertów. Szkolenia opierają się na najnowszych informacjach i zmianach w prawie. Nasi trenerzy to zespół wykwalifikowanych specjalistów. Zobacz szkolenia: Zapraszamy.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2018 rok
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Odpowiedzialność w firmie za zorganizowanie całego procesu transportowego pod względem logistycznym wiąże się ze znajomością obowiązujących i zaktualizowanych przepisów również w zakresie, który obejmuje prawo celne.
Tempo zachodzących w ówczesnym świecie zmian jest tak szybkie, iż umiejętność nadążania za nimi oraz aktualizowania swojej wiedzy stanowi element istotnej z punktu widzenia firmy przewagi konkurencyjnej.
Prawidłowy przepływ towarowy wewnątrz przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element logistycznej działalności firmy, który pozwala na realizowanie założonych celów statutowych i sprzedażowych.
Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie przyczynia się do poszerzenia wiedzy użytkowników kursu oraz do jej praktycznego zastosowania w wykonywanej pracy.
Z ochroną danych osobowych spotykamy się praktycznie każdego dnia. Prawdą jednak jest to, że prawie nikt nie wie, o czym tak naprawdę mówi ustawa o ochronie danych osobowych. Warto zatem zapoznać się z nią i mieć w pamięci przynajmniej te najważniejsze założenia i regulacje.
Obecny artykuł
Szkolenia z zakresu stosowania procedur uproszczonych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone