Uprawnienia budowlane w Polsce

Uzyskanie uprawnień budowlanych w Polsce kończy się wydaniem stosownego certyfikatu, który osoba ubiegająca się o niego otrzymuje po uzyskaniu pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej.

zdjęcie - Uprawnienia budowlane w Polsce

Uprawnienia budowlane w Polsce


Zdobywać uprawnienia budowlane w Polsce można ok roku 1928 kiedy to do opinii publicznej trafiło rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli.

Wszystkie regulacje związane z szerokim pojęciem jakim są prace budowlane zawarte są w ustawie o prawie budowlanym.

Otrzymanie takich uprawnień wymaga posiadania:

  • wykształcenia wyższego (dopuszczane jest również średnie), w odpowiedniej lub pokrewnej dziedzinie wiedzy
  • odbycia odpowiednio długiej praktyki na budowie przy sporządzaniu projektów budowlanych
  • uzyskanie pozytywnego wyniku z przeprowadzonego egzaminu.

Jeśli chodzi o rodzaje uprawnień tu można uzyskać je w trzech wariantach:
  • uprawnień do projektowania
  • uprawnień do kierowania robotami budowlanymi
  • uprawnień zarówno do projektowania jak i kierowania robotami budowlanymi.

Każe z powyższych uprawnień na pewne wymagania od kandydata który się o nie ubiega. Nie wszystkie wydawane są bezterminowo, niektóre tylko na pewien czas określony ustawą o prawie budowlanym.

Wyróżnić można kilka specjalności w zakresie których kandydat otrzymuje stosowne uprawnienia. Te specjalności to : architektoniczna, konstrukcyjno - budowlana, inżynieryjna (mostowa, drogowa, kolejowa, hydrotechniczna, wyburzeniowa), instalacyjne (telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne oraz elektroenergetyczne).

W przypadku starania się o uprawnienia budowlane warto mieć na uwadze że:

  • wydawane są one tylko i wyłącznie osobom fizycznym
  • wszystkie koszty związane z uzyskaniem kwalifikacji ponosi osoba ubiegająca się nadanie uprawnień budowlanych
  • w pewnych wyjątkowych sytuacjach zdarzyć się może, że umowy międzynarodowe mogą przewidywać nieco inny niż nasz rodzimy tryb nadawania uprawnień budowlanych.
Chcesz rozwinąć swoją wiedzę z zakresu transportu i logistyki? Jakie są nowe reguły i terminy Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010? Jak sprawnie zarządzać magazynem? Jak skutecznie zarządzać zapasami i jakie to ma skutki dla finansów firmy? Jak działa łańcuch dostaw? Zobacz nasze szkolenia:
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Ustawa o prawie budowlanym dość szczegółowo opisuje postępowanie zgodne z prawem na wszystkich poszczególnych etapach budowy np. domu czy innej nieruchomości.
Szkolenia ze służebności przesyłu i stosowania w praktyce ustawy o korytarzach przesyłowych najczęściej prowadzone jest w niewielkich dość kameralnych grupach (wszystko po to by wykładowca mógł indywidualnie każdemu wyjaśnić jego wątpliwości) przez co najmniej dwa dni.
Pozwolenie na budowę jest wartościowym i wiążącym dokumentem urzędowym, jaki osoba ubiegająca się o niego otrzymuje na drodze decyzji administracyjnej. Dokument ten w swojej treści zawiera pozwolenia na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub innych robót budowlanych które nie wiążą się z powstawaniem obiektów budowlanych (jakie są to obiekty, szczegółowo opisano w Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Wielu specjalistów nie tylko z dziedziny prawa i budownictwa uznaje polskie prawo budowlane za jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą ustawę odnoszącą się do projektowania, budowy, nadzoru czy też utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.
Szkolenia z prawa budowlanego niosą dla uczestników wiele korzyści między innymi pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przeprowadzenia procesu budowlanego oraz zapoznają się z najnowszymi przepisami dotyczącymi tej dziedziny prawa, co pozwoli uczestnikom kursu na znacznie swobodniejsze poruszanie się w przepisach oraz możliwościami ich zastosowania w praktyce.
Obecny artykuł
Uprawnienia budowlane w Polsce
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone