Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

Umowne ustalenie służebności przesyłu pomiędzy właścicielem gruntów a przedsiębiorstwem posiadającym lub planującym infrastrukturę przesyłową stanowi najwygodniejszą formę obciążenia nieruchomości służebnością.
zdjęcie - Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

Dobrowolna i obustronna umowa ma wiele korzyści dla obu stron i pozwala negocjować poszczególne jej warunki w krótkim czasie, bez emocjonalnego zaangażowania się w sprawę sądową.
Sprawy dotyczące ustalenia służebności ciągną się z reguły w czasie od 9 do 16 miesięcy, co generuje koszty finansowe i niematerialne po obu stronach związanych wzajemnymi stosunkami prawnymi.

 

W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy m.in: szkolenie ze służebności przesyłu, odprawy celne szkolenie, czas pracy szkolenie. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy

 

Szkolenia prawo budowlane stanowią pożyteczne narzędzie do właściwego przygotowania umowy, prowadzenia negocjacji i przeprowadzenia procesu ustanowienia służebności przesyłu.

W tym miejscu dobrze się posłużyć przykładową sytuacją:

" Pan Kowalski nabył nieruchomość, działkę budowlaną, na której to firma energetyczna postanowiła umieścić słupy wraz ze stacjami kontrolnymi, aby zapewnić dostawy energii do zlokalizowanego w pobliżu nowego osiedla mieszkalnego. Fakt powstania infrastruktury energetycznej stanowi poważny problem dla Pana Kowalskiego, który pragnie zaplanować w ramach nieruchomości gospodarstwo rolne".

Co w ten sytuacji może zrobić wymieniony wyżej Kowalski?

Gdy linie przesyłowe są już w planach, warto w pierwszej kolejności wystąpić do firmy energetycznej o udostępnienie planów linii przesyłowej, rozkładu transformatorów i zakresu ewentualnych prac, które są potrzebne dla celów konserwacji i likwidacji awarii linii energetycznej. Po uzyskaniu tych informacji powinien on wystąpić do Firmy o ustanowienie służebności przesyłu.

Dla każdego dysponenta nieruchomości, jak i pracowników firm energetycznych wiedza z zakresu służebności przesyłu może być bardzo przydatna. Dlatego też warto wykorzystać profesjonalne szkolenia służebność przesyłu.

Przed podpisaniem umowy można negocjować zakres przebiegu instalacji w obrębie nieruchomości, kwestie dostępu personelu do urządzeń znajdujących się na działce oraz wynagrodzenie należne właścicielowi gruntu, na którym znajduje się instalacja przesyłowa.

Kolejne artykuły

Jedną z dróg dla powstania służebności przesyłu pozostaje dobrowolna, obustronna umowa, zawierana pomiędzy właścicielami nieruchomości obciążającej oraz obciążonej przez służebność przesyłu. 
Służebność przesyłu należy do jednych z praw rzeczowych, obok prawa do użytkowania wieczystego i prawa własności. Zdefiniowana ona została w artykule 305 Kodeksu cywilnego. 
Podpisanie umowy o pracę to pierwszy krok na drodze ku zawodowej karierze. Trzeba jednak mieć świadomość, że poza wymogami dotyczącymi treści oraz formy umowy o pracę na pracodawcy ciążą także inne obowiązki, które można określić, jako formalne.
Podstawowym aktem, stanowiącym o istnieniu stosunku pracy jest, zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę. Pomimo wielu zmian w tym zakresie i wciąż popularnym umowom cywilnoprawnym, na podstawie których jest wykonywana praca, umowa o pracę stanowi najpopularniejszą formę zatrudnienia.
Bardzo wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że łączące ich z pracodawcą relacje są regulowane przez Kodeks Pracy. Rzecz jasna wszyscy mamy świadomość, że w tym zakresie nie ma pełnej samowoli, jednak kiedy przychodzi do szczegółów wiele osób wierzy bardziej słowo swego pracodawcy niż w możliwość sprawdzenia rzeczywistego stany we właściwym akcie prawnym.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Umowa o ustanowienie służebności przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone