Umowa o pracę

Podstawowym aktem, stanowiącym o istnieniu stosunku pracy jest, zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę. Pomimo wielu zmian w tym zakresie i wciąż popularnym umowom cywilnoprawnym, na podstawie których jest wykonywana praca, umowa o pracę stanowi najpopularniejszą formę zatrudnienia.

zdjęcie - Umowa o pracę

Umowa o pracę


Dlatego też tak ważne jest by wiedzieć, jak umowa powinna być zawierana, co powinna zawierać a także jakie informacje powinny się w niej znaleźć. Innymi słowy umowa o pracę to podstawa i fundament stosunku pracy, a co za tym idzie warto by był on solidny i dający rzetelne podstawy do współpracy.

Szczegółowe uregulowania dotyczące umowy o pracę są, podobnie jak szereg innych tego typu przepisów, w kodeksie pracy.

To on stanowi główne źródło prawa w obszarze stosunków pracy i jego unormowania stanowią wzorzec tego, jak powinny one wyglądać. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wskazania Kodeksu Pracy mówią jedynie i nieprzekraczalnym w dół minimum, które musi spełnić pracodawca względem pracownika.

Co za tym idzie, wszelkie uregulowania, które wprowadzi pracodawca, a które będą przekraczały w górę normy z Kodeksu Pracy są w pełni dozwolone i dopuszczalne.

Zgodnie zatem z Kodeksem Pracy i jego artykułem 25 umowa o pracę może być zawarta:

  • na okres próbny,
  • na czas nieokreślony,
  • na czas określony.

Przy czym trzeba zwrócić uwagę, że umowa na czas próby może być zawarta tylko raz, poza dwoma wyjątkami:

  • jeżeli pracownik ma być zatrudniony na innym niż przy pierwszej umowie na czas próby stanowisku,
  • od zakończenia poprzedniej umowy na czas próbny minęło więcej niż 3 lata.

Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Zapoznaj się ze szkoleniami z obszaru prawa pracy, IT, HR. Dowiedz się jak powinna przebiegać współpraca ze związkami zawodowymi. Poznaj przykłady i błędy popełniane przez kadrę menadżerską w prawie pracy. Dowiedz się jak używac programy MS Excel w dziale personalnym. Zapoznaj się z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych. Zobacz: Gamma. Firma szkoleniowa roku.

 

Ponadto trzeba pamiętać, że umowa o pracę musi zawierać także szczegółowe uregulowania dotyczące warunków pracy i płacy, daty jej zawarcia oraz co oczywiste i najważniejsze określać strony umowy.

Tym samym w umowie powinny znaleźć się takie informacje, jak:

  • rodzaj pracy;
  • miejsce wykonywania pracy;
  • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;
  • wymiar czasu pracy;
  • termin rozpoczęcia pracy.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Bardzo wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że łączące ich z pracodawcą relacje są regulowane przez Kodeks Pracy. Rzecz jasna wszyscy mamy świadomość, że w tym zakresie nie ma pełnej samowoli, jednak kiedy przychodzi do szczegółów wiele osób wierzy bardziej słowo swego pracodawcy niż w możliwość sprawdzenia rzeczywistego stany we właściwym akcie prawnym.
Bardzo często pojawiającym się pojęciem związanym z prawem prawy jest podstawowa kwestia, jaką jest stosunek pracy. Pojęcie, podobnie jak wszystkie inne zagadnienia związane z pracą zostały uregulowane w Kodeksie pracy.
Choć nikt z osób pracujących tego nie chce to warto mieć świadomość gdzie i jak można rozwiązać swoje spory z pracodawcą. Na co dzień, choć często bywa niełatwo, raczej nie myślimy o tym co zrobić, kiedy to nasz chlebodawca będzie naruszał nasze prawa pracownicze.
Zagadnienia prawa pracy należą do grona tych kwestii prawnych, które powinny być w kręgu zainteresowanie wszystkich osób podejmujących pracę. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że często bywa tak, iż nieznajomość prawa może przynosić niepożądane efekty w postaci utraty zarobków czy nawet zwolnienia.
Praca w godzinach nadliczbowych, czyli tak zwane nadgodziny to coraz popularniejsza forma wykorzystywania pracowników przez pracodawców. Choć nie jest to formalnie zabronione to trzeba wiedzieć, że z wykonywaniem pracy po godzinach wiążą się konkretne i jasno sprecyzowane przez Kodeks Pracy obowiązki przede wszystkim po stronie pracodawcy.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Umowa o pracę
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone