Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę dla pracownika

Dostęp do należnego za wykonaną pracę wynagrodzenia pracownik otrzymuje w wybranym przez daną firmę dniu.
zdjęcie - Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę dla pracownika
W praktyce zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że nowo zatrudniony pracownik pozostaje poinformowany o tym, który dzień miesiąca jest dniem wypłaty w danej firmie. Wynagrodzenie za wykonywaną pracę stanowi bardzo istotny element nie tylko w przypadku zawierania wiążących obie strony umów o pracę. Ochrona wynagrodzenia przede wszystkim obejmuje tak istotne aspekty jak:
  • pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia ani w żaden legalny sposób przenieść go na inną osobę
  • pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu w dniu, jaki został ustalony do tego celu przy zawieraniu umowy z pracownikiem
  • pracodawca w uzasadnionych Kodeksem Pracy sytuacjach ma prawo do potrącenia pewnej części wynagrodzenia pracownika.

Wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje danego miesiąca wypłacane jest z tak zwanego dołu. Oznacza to że gdy tylko zostanie ustalona jego pełna wysokość, pracodawca zobowiązany jest do jego wypłaty nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Przesunięcie wynagrodzeń o dekadę odnosi się przede wszystkim wynagrodzeń, których wielkość nie jest ustalona odgórnie, a zależy przede wszystkim od wydajności albo ilości przepracowanych przez danego pracownika godzin.

 

Szkolenia Eksperckie. Nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach. Proponujemy szkolenia prawo pracy, szkolenia excel, szkolenie abi. Oferujemy również szkolenia eksperckie z zakresu: energetyka, IT, hr, kadry, płace i inne.

 

Natomiast w przypadku stałego i niezmiennego pod wpływem jakichkolwiek czynników poziomu wynagrodzenia, jego wypłata bez jakiejkolwiek zwłoki powinna odbyć się w odgórnie, dużo wcześniej ustalonym terminie. Kodeks Pracy wyraźnie mówi, że jeżeli na dzień wypłaty przypada dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas wypłata wynagrodzenia dla pracownika zrealizowana zostać powinna dniu poprzedzającym ten dzień.

Warto jednak wiedzieć, że kodeks reguluje tylko te wypłaty, które wypłacane są raz w miesiącu. Co oczywiście nie oznacza, że pracodawca pracownikom nie może płacić częściej. W takim jednak wypadku odbywa się to po części w oparciu o aktualne prawo, a po części o wewnętrzne regulacje firmy.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Urlop jest czasem wolnym pracownika od wykonywanej przez niego pracy zawodowej u danego pracodawcy.
Jeśli chodzi o zawarcie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zawarta może być ona na kilka sposobów np. na czas nieokreślony lub określony, na zastępstwo itd.
Poddając dokładniejszej analizie artykuł 300 Kodeksu Pracy zauważyć można, że tak naprawdę prawo pracy dość mocno powiązane jest z prawem cywilnym.
Wielu właścicieli nieruchomości coraz częściej uzyskuje świadczenia w postaci wynagrodzenia za służebność przesyłu od przedsiębiorców, którzy z tego prawa korzystają.
Tematyka służebności przesyłu obok powstanie obowiązków po stronie wielu przedsiębiorców rodzi również szereg roszczeń po stronie właścicieli nieruchomości.
Obecny artykuł
Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę dla pracownika

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone