Tematyka służebności przesyłu nie należy do najprostszych

Przez wiele lat nie było możliwości dochodzenia wypłat wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. Dopiero od nieco ponad dziesięciu lat prawo umożliwia uzyskanie tego typy świadczeń.
zdjęcie - Tematyka służebności przesyłu nie należy do najprostszych

Warto przy tym pamiętać, że niska świadomość prawna prowadzi do stanu, w którym służebność przesyłu powstaje wskutek zasiedzenia, co ostatecznie ogranicza pole do uzyskania świadczeń ze strony przedsiębiorcy.

Chcąc zatem wykorzystać ukształtowanie swojej nieruchomości dobrze jest rozejrzeć wokół i sprawdzić, czy przypadkiem nie ma możliwości ustanowienia służebności przesyłu.
Tematyka służebności przesyłu nie należy do najprostszych. Choć zapisy ustawowe są stosunkowo nieskomplikowane, to ich interpretacja oraz wykładnia rodzi szereg, często niespodziewanych, konsekwencji prawnych.

O ile bowiem nic nie przeszkadza samemu faktowi ustanawiania służebności przesyłu, to główną kwestią sporną w tym zakresie jest bez wątpienia ustanawianie odpowiedniej wysokości wynagrodzenia oraz ewentualnego odszkodowania. Pomocą w ustaleniu właściwej wysokości tych kwot jest bez wątpienia standard wyceny. Mimo iż nie posiada ona statusu prawnego jest często podstawą ustalania warunków umów, a nawet orzeczeń sądowych. Dla zrozumienia złożoności tematyki służebności przesyłu trzeba uzmysłowić sobie, że decydujące rozstrzygnięcia interpretacyjne w tym zakresie zapadły na poziomie Sądu Najwyższego.

 

Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!

 

Prawo budowlane w ujęciu szerokim czyli dotyczącym wszystkiego, co związane jest nieruchomościami budową nie zawsze obejmuje kwestie dotyczące służebności przesyłu. Innymi słowy ustalanie wysokości wynagrodzenia, czy kwestie szkody lokalizacyjnej nie znajdą swego odzwierciedlenia w przepisach budowlanych.

Dlatego też ogólne unormowania, które znajdują się w Kodeksie Cywilnym tak często rodzą kłopoty interpretacyjne i konieczność indywidualnego rozstrzygania w oparciu o zbyt ogólne przepisy. Warto zatem skorzystać z okazji, jakie dają szkolenia z prawa budowlanego i kwestii związanych ze służebnością przesyłu. Może się bowiem okazać, że będzie to źródłem sporego dochodu.

Kolejne artykuły

Jasne i przejrzyste przepisy, które nie rodzą wątpliwości interpretacyjnych są stanem idealnym, o którym niestety póki co może tylko pomarzyć.
W ujęciu czysto prawnym pojęcie służebności przesyłu jest prawa rzeczowego w odniesieniu do możliwości z korzystania przez firmę przesyłową z cudzego gruntu w celu przesyłania energii, paliw czy płynów.
Poznawanie swoich praw w zakresie gospodarki nieruchomościami, budownictwa i innych dziedzin umożliwiają doskonale prowadzone kury edukacyjne! Szkolenia prawo budowlane to proste narzędzie dla zdobycia praktycznej i przydatnej wiedzy!
Rok 2017 obfituje w nowe prawodawstwo – nie tylko w zakresie ustroju sądów powszechnych, wycinki obszarów chronionych etc. Od 1 stycznia bieżącego roku weszło w życia kilka istotnych zmian w prawodawstwie budowlanym.
Kodeks Cywilny w artykule 305 stanowi, iż nieruchomość może być obciążona na rzecz przedsiębiorcy ograniczonym prawem rzeczowym. Przedsiębiorca może w oznaczonym charakterze korzystać z nieruchomości, zgodnie z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych.
Obecny artykuł
Tematyka służebności przesyłu nie należy do najprostszych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone