Szkolenie z właściwego załadunku pojazdów

Szkolenie z właściwego, czyli bezpiecznego załadunku pojazdów powinien odbyć każdy, kto na co dzień zawodowo zajmuje się przewozem towarów.

zdjęcie - Szkolenie z właściwego załadunku pojazdów

Szkolenie z właściwego załadunku pojazdów


Obejmuje ono kilka najważniejszych w tej kwestii zagadnień i podzielone jest na kilka bloków tematycznych takich jak:

  1. zagadnienia ogólne - w tym bloku poruszane są tematy wprowadzające, czyli związane podstawą prawną odnoszącą się do załadunku towarów, oraz obowiązki i prawa wszystkich uczestników tego procesu względem siebie

  2. ograniczenia jakie niesie ze sobą poprawny załadunek towarów- w tym bloku tematycznym bardzo szczegółowo omawiane są zagadnienia związane z opisem poszczególnych ograniczeń, ograniczenia wynikające z konstrukcji dróg i z przepisów technicznych dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego, załadunek towarów, a prawa fizyki, masa i ciężar ładunku, działanie sił bezwładności na pojazd i znajdujący się na nim ładunek czy też zjawiska fizyczne ( niezależne od działań kierowcy) wpływające na utrzymanie ładunku na pojeździe

  3. omówieniu podlegają również wymagania wobec nadwozi pojazdów, czyli właściwe punkty mocowania ładunku, wytrzymałość na obciążenia i transport skrzyni ładunkowej, dopuszczalne naciski skrzyni ładunkowej, zasady równomiernego rozmieszczania ładunków na skrzyni

  4. wpływ położenia ładunku na obciążenie osi i stateczność pojazdu - w tym bloku tematycznym omawiane są wpływy położenia ładunku na obciążenie osi ( co ma bardzo duży wpływ na stateczność pojazdu), pojęcie i zagadnienia związane ze środkiem ciężkości ładunku, plan składowania, jak prawidłowo ocenić czy poprawnie załadowano pojazd

  5. mocowanie - blokowe, za pomocą materiałów sztauerskich, mocowanie płytowe, klinowe, mocowanie za pomocą odciągów opasujących ładunek od góry, mocowanie pętlowe, mocowanie proste, mocowanie za pomocą ryglowania, mocowanie mieszane

  6. osprzęt mocujący - w tym bloku tematycznym uczestnicy szkolenia poznają rodzaje osprzętu mocującego, zasady jego doboru, jak mocować ładunek z wykorzystaniem pasów i łańcuchów mocujących, ogólne informacje o budowie każdego rodzaju osprzętu

  7. zasady dociskowego mocowania ładunku - jak obliczyć ilość pasów dowolnymi metodami, rozpoznanie wytrzymałości łańcucha na konkretnych przykładach wraz z ich dokładnym omówieniem.
Szkolenia eksperckie z zakresu nieruchomości, budownictwa, energetyki, logistyki i transportu. Oferujemy kilkadziesiąt szkoleń prowadzonych przez ekspertów i dla ekspertów. Zobacz szkolenia: Zapraszamy.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Terminem pojazd nienormatywny określa się jeden lub grupę pojazdów których naciski osi (wraz z ładunkiem lub bez niego) są nawet nieznacznie większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary/rzeczywista masa całkowita są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.
Wszystkie czynności jakie związane są z pracą przewoźnika dość szczegółowo określone są polskimi przepisami prawa.
Transport ładunków niebezpiecznych wymaga wielkiej ostrożności i perfekcyjnego, niemal bezbłędnego przygotowania. Firmy które decydują się oferować klientom taki właśnie rodzaj transportu zanim podejmą jakiekolwiek działania spełnić muszą szereg dość restrykcyjnych wymagań, które wynikają z odpowiednich regulacji prawnych.
Dzięki odbyciu szkolenie z transportu i spedycji zarówno krajowej jak i tej międzynarodowej uczestnicy będą mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę o nowe nieznane im być może zagadnienia, ale również uporządkować te zdobytą do tej pory.
Prawo celne nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach całego świata stanowi właśnie te dziedzinę prawa, która dość konkretnie i rzeczowo reguluje wszystkie zasady i sposoby przewozu różnego rodzaju towarów na dany obszar celny skąd aktualnie pochodzi zamówienie (nieco inaczej wyglądają one w przypadku do kraju wspólnoty a nieco odmiennie w transporcie do krajów nie będących członkami UE).
Obecny artykuł
Szkolenie z właściwego załadunku pojazdów
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone