Szkolenie z prawa pracy

Niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikiem czy pracodawcą warto to jakiś czas przechodzić nawet krótkie szkolenia z tematyki prawa pracy, dzięki czemu poznamy nie tylko swoje prawa, ale i obowiązki wynikające z bycia pracownikiem/pracodawcą.
zdjęcie - Szkolenie z prawa pracy

Firmy szkoleniowe mają bardzo szerokie pakiety szkoleń z prawa pracy, więc na pewno każdy znajdzie odpowiedni dla siebie dział. Każdy z wykładowców stara się możliwie jak najszerzej przedstawić najważniejsze aspekty dotyczące szeroko rozumianego prawa pracy.

Wprowadzają również kursantów w szczegóły uchwalonych nowelizacji, dokładnie tłumacząc jakie odzwierciedlenie nowe przepisy będą miały w rzeczywistości. Największą popularnością cieszą się szkolenia swoim tematycznym zakresem obejmujące postawy prawa pracy, czas pracy, jego planowanie i właściwe rozliczanie, rodzaje i założenia wynikające z zawarcia każdego typu umowy.

Najczęściej spotykane tematy szkoleń z zakresu prawa pracy przedstawiają się następująco:

 • zmiany w prawie pracy w 2017 roku

 • czas pracy

 • sporządzanie świadectw pracy oraz niezbędnej dokumentacji pracowniczej

 • sporządzanie dokumentacji akt osobowych dla każdego z pracowników zatrudnionych w danej firmie

 • przewidywane zmiany w prawie pracy w roku 2018

 • prawo pracy stosowane w praktyce

 • zasady zatrudniania cudzoziemców

 • warsztaty dla praktyków prawa pracy

 • minimalne stawki godzinowe w poszczególnych rodzajach umów

 • zasady przetwarzania danych kadrowych

 • jak bez popełniania wykroczeń właściwie rozplanować czas pracy dla pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach

 • prawo pracy dla zaawansowanych

 • jak praktycznie, elastycznie i co najważniejsze opłacalnie stosować rozwiązania dostępne dla nowoczesnych przedsiębiorców

 • prawa i obowiązki pracownika wobec pracodawcy

 • polubowne rozwiązywanie sytuacji spornych na linii pracownik i pracodawca

 • opłacanie nadliczbowych godzin

 • postępowanie w przypadku, gdy pracodawca nie przestrzega jasno ustalonych w umowie zasad

 • rodzaje i charakterystyka umów na podstawie których zatrudniony zostaje pracownik.

Szkolenia Eksperckie. Zobacz nasze szkolenia:
Wybierz najlepszych ekspertów z dziedziny prawa, IT, nieruchomości. Zapraszamy
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Polskie prawo dopuszcza 40 godzinny tryb pracy, po 8 godzin każdego dnia. Są jedna branże, między innymi gastronomia gdzie niemożliwe jest, by pracownicy pracowali tylko w ciągu tygodnia po 8 godzin i cieszyli się wolnymi weekendami.
Przepisy polskiego prawa bardzo jasno mówią, że każdy z pracodawców ma obowiązek utworzenia we własnym przedsiębiorstwie służby BHP.
Przestrzeganie prawa leży głównie w interesie pracodawcy, dlatego też każdy przedsiębiorca, zatrudniający nawet niewielką grupę osób pomagających mu w prowadzeniu jego działalności powinien doskonale orientować się w przepisach zawartych w Kodeksie Pracy oraz pokrewnych ustawach.
Dostęp do należnego za wykonaną pracę wynagrodzenia pracownik otrzymuje w wybranym przez daną firmę dniu.
Urlop jest czasem wolnym pracownika od wykonywanej przez niego pracy zawodowej u danego pracodawcy.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Szkolenie z prawa pracy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone