Szkolenie z prawa celnego

Szkolenie z prawa celnego docelowo kierowane jest do każdego, kto chce nabyć lub pogłębić dotychczasowo już zdobytą wiedzę z zakresu prawa celnego czy wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego (który często ulega zmianom i drobnym modyfikacjom).

zdjęcie - Szkolenie z prawa celnego

Szkolenie z prawa celnego


Uczestnicy takich szkoleń przede wszystkim zapoznani zostają ze znowelizowanymi przepisami ustawy, obowiązkami i wszystkimi procedurami związanymi bezpośrednio lub pośrednio z prawem celnym.

Prowadzący szkolenia starają się również zaprezentować możliwie w jak najszerszym zakresie wszystkich błędów i uchybień jakie popełniane zostają najczęściej oraz problemów jakie powstają w konsekwencji ich popełnienia.

Jeśli to możliwie starają się również przedstawić sposoby ich najlepszego rozwiązywania. Na tego typu szkolenia ( często są to wyjazdy weekendowe ze względu na szeroki zakres wiedzy jakie obejmują) wysyłane są przede wszystkim:

  • kadra odpowiedzialna za organizację procesu transportowo - logistycznego ( eksport/ import towarów z zagranicy) - dla takich osób w codziennej pracy niezbędna jest wiedza z zakresu prawa celnego, między innymi dlatego, że do ich głównych obowiązków należy maksymalne obniżanie kosztów transportu towarów;
  • przedsiębiorcy potrzebujący takiej specjalistycznej wiedzy do dalszej pomyślnej działalności firmy;
  • każda inna osoba chcąca z różnych powodów pogłębić lub zacząć dopiero zdobywać wiedzę z zakresu kodeksu celnego.

Każde szkolenie, nawet o dowolnej tematyce niesie wiele korzyści dla jego uczestników.

Jeśli chodzi o szkolenie z prawa celnego uczestnicy zyskują;
  • wiedzę dotyczącą najnowszych zmian prawnych we krajowym i europejskim prawie celnym
  • wstępną wiedzę o planowanych dalszych zmianach prawa celnego ( przedstawiane są również możliwie konsekwencje jakie ponieść mogą przedsiębiorstwa po wprowadzeniu uch w życie)
  • udział w licznych dyskusjach
  • prowadzący szkolenie ma nieco czasu na głębsze rozwinięcie tematów najbardziej nurtujących uczestników.


Szkolenia trwają co prawda niemal cały dzień, jednak każdy znajdzie chwilę wolnego czasu dla siebie. Wówczas jest możliwość rozmowy i dopytania specjalistów o rzeczy nas interesujące, które jednak nie zostały uwzględnione w programie kursu np. środki taryfowe w handlu zagranicznym, platformy taryfowe czy pobór i rodzaje taryf celnych.

Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Zmiany niektórych przepisów prawnych zawartych w Kodeksie pracy dotyczą takich zagadnień jak wydawanie świadectw pracy, regulaminy wewnątrzzakładowe, fundusz socjalny, odpowiedzialność materialna czy składki wypadkowe.
Dość duże zmiany w Kodeksie Pracy nastały wraz z początkiem 2017 roku. Przepisy zmieniają się dość często, szczególnie w tym zakresie dlatego nie tylko dla ochrony własnego interesu dobrze jest być z nimi na bieżąco.
Jedną ze zmian jaka obowiązuje pracodawców od początku 2017 roku jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej, jaka należy się pracownikowi za jego wykonywaną pracę
Według Kodeksu Pracy każda kobieta w tym szczególnym i wyjątkowym stanie jakim niewątpliwie można określić czas ciąży jest chroniona prawnie nie tylko przed zwolnieniem z pracy.
Osoby niepełnosprawne podejmujące zatrudnienie posiadają uregulowane swoje prawa i obowiązki pracownicze w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej, jednak i w Kodeksie Pracy znaleźć można regulacje odnoszące się to takich właśnie osób.
Obecny artykuł
Szkolenie z prawa celnego
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone