Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Przepisy polskiego prawa bardzo jasno mówią, że każdy z pracodawców ma obowiązek utworzenia we własnym przedsiębiorstwie służby BHP.
zdjęcie - Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Może uczynić to samodzielnie lub przy współpracy z odpowiednio do tego celu wyszkolonymi osobami. Jednak by móc samodzielnie wykonywać zadania należące do zakresu kompetencji służb BHP, taki przedsiębiorca musi posiadać stosowane do tego celu zaświadczenie, które zdobyć może między innymi poprzez odbycie właściwego szkolenia dla pracodawców pełniących zadania służby BHP.

Warto jednak pamiętać, że aby pracodawca mógł te funkcje pełnić osobiście ( bez konieczności zatrudnienia specjalisty znajdującego się poza strukturami danej firmy) musi spełniać jedne z dwóch poniższych warunków:

  • zatrudniać do 10 pracowników
  • zatrudniać do 20 pracowników, będąc przy tym zakwalifikowanym do grupy działalności dla której ustalono nie większą niż trzecia grupę ryzyka zgodnie z „ustawą wypadkową”.

Po zakończeniu kursu i zdaniu odpowiedniego egzaminu, pracodawca otrzymuje zaświadczenie uprawiające go do samodzielnego wykonywania czynności należących do kompetencji służb BHP ( ta kwestia uregulowana jest właściwymi przepisami prawnymi).

 

Szkolenia Eksperckie. Nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach. Proponujemy szkolenia prawo pracy, szkolenia excel, szkolenie abi. Oferujemy również szkolenia eksperckie z zakresu: energetyka, IT, hr, kadry, płace i inne.

 

Takie zaświadczenie pracodawcy co prawda wydawane jest wydawane bezterminowo, jednak musi on regularnie przechodzić kursy doszkalające ( najczęściej odbywają się one co 5 lat). Poza pełnieniem funkcji służb BHP pracodawca posiadający takie zaświadczenie może również prowadzić szkolenia wstępne dla zatrudnianych przez siebie nowych pracowników.

W przypadku wiele szkoleń pracodawcy przy okazji ich odbywania otrzymują dodatkowo dokumentację BHP zawierającą dokumenty takie jak:

  • ocenę ryzyka zawodowego dla różnych stanowisk pracy
  • instrukcję stanowiskowe
  • instrukcję BHP dla niektórych urządzeń znajdujących się w danej firmie
  • zasady postępowania w wypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego
  • tabelę przydziału odzieży roboczej, obuwia i innych środków ochrony indywidualnej
  • rejestr wypadków przy pracy
  • rejestr czynników szkodliwych na danych stanowiskach pracy

i wiele innych, niezbędnych w pracy służb BHP.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Przestrzeganie prawa leży głównie w interesie pracodawcy, dlatego też każdy przedsiębiorca, zatrudniający nawet niewielką grupę osób pomagających mu w prowadzeniu jego działalności powinien doskonale orientować się w przepisach zawartych w Kodeksie Pracy oraz pokrewnych ustawach.
Dostęp do należnego za wykonaną pracę wynagrodzenia pracownik otrzymuje w wybranym przez daną firmę dniu.
Urlop jest czasem wolnym pracownika od wykonywanej przez niego pracy zawodowej u danego pracodawcy.
Jeśli chodzi o zawarcie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zawarta może być ona na kilka sposobów np. na czas nieokreślony lub określony, na zastępstwo itd.
Poddając dokładniejszej analizie artykuł 300 Kodeksu Pracy zauważyć można, że tak naprawdę prawo pracy dość mocno powiązane jest z prawem cywilnym.
Obecny artykuł
Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone