Stosunek pracy.

Bardzo często pojawiającym się pojęciem związanym z prawem prawy jest podstawowa kwestia, jaką jest stosunek pracy. Pojęcie, podobnie jak wszystkie inne zagadnienia związane z pracą zostały uregulowane w Kodeksie pracy.

zdjęcie - Stosunek pracy.

Sąd pracy


Prawo pracy szkolenia
wymaga dla wszystkich pracowników, nie tylko dla tych, którzy pracują w działach kadr, czy HR. Dlatego też warto poznawać podstawowe pojęcia związane z tym działem prawa.

Pracę rozpoczyna się od tego, że zostaje nawiązany stosunek pracy. Pod tym pojęciem Kodeks pracy rozumie szczególny rodzaj zobowiązania, który następuje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Zgodnie zatem z norma ujętą w artykule 22 Kodeksu pracy Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Co więcej trzeba pamiętać, że tak podjęte zatrudnienie jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Dodatkowo nie ma możliwości, by na warunkach określonych w kodeksie pracy zastąpić umowę o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy.

 

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawa pracy i IT proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy

 

Kodeks pracy wskazuje również, kto może zostać pracownikiem, a kto takiego statusu uzyskać nie może. Tym samym Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym Kodeksu Pracy pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Jak zatem widać stosunek pracy w myśl Kodeksu Pracy jest ściśle związany z zawarciem umowy o pracę. Tym samym zatrudnienie zaczyna się od momentu podpisania umowy, które musi spełniać określone również w Kodeksie Pracy warunków.

Co za tym idzie, w za każdym razem przy podejmowaniu nowego zatrudnienia pracownik dobrze poznać swoje uprawnienia wynikające z kodeksu pracy, które powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach umowy o pracę. Nieznajomość prawa szkodzi, a już szczególnie jest ona zgubna w przypadku pracy.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Planowanie, zarządzanie i rozliczanie czasu pracy - Szkolenie dla menedżerów firm zmianowych oraz działów personalnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Choć nikt z osób pracujących tego nie chce to warto mieć świadomość gdzie i jak można rozwiązać swoje spory z pracodawcą. Na co dzień, choć często bywa niełatwo, raczej nie myślimy o tym co zrobić, kiedy to nasz chlebodawca będzie naruszał nasze prawa pracownicze.
Zagadnienia prawa pracy należą do grona tych kwestii prawnych, które powinny być w kręgu zainteresowanie wszystkich osób podejmujących pracę. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że często bywa tak, iż nieznajomość prawa może przynosić niepożądane efekty w postaci utraty zarobków czy nawet zwolnienia.
Praca w godzinach nadliczbowych, czyli tak zwane nadgodziny to coraz popularniejsza forma wykorzystywania pracowników przez pracodawców. Choć nie jest to formalnie zabronione to trzeba wiedzieć, że z wykonywaniem pracy po godzinach wiążą się konkretne i jasno sprecyzowane przez Kodeks Pracy obowiązki przede wszystkim po stronie pracodawcy.
Zdarza się tak, że pracodawca prosi lub nawet żąda by wykonywać pracę w dniu, kiedy przypada dla pracownika dzień wolny. Trzeba wtedy pamiętać, że dla pracownika oznacza to, iż musi otrzymać dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.
Praca nie zawsze jest wykonywana tylko i wyłącznie w godzinach dziennych. Co więcej są zawody, które wręcz wymagają pracy wyłącznie w nocy. Warto przy tym pamiętać, że pora nocna wcale nie zaczyna się dokładnie wtedy, kiedy zachodzi słońce.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Stosunek pracy.
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone