Służebność przesyłu - zawarcie umowy

Dla wielu osób tematyka służebności przesyłu jest po pierwsze czymś nowym, po drugie przede wszystkim nie zrozumiałą instytucją prawną.
zdjęcie - Służebność przesyłu - zawarcie umowy

Wynika to faktu braku szerszej świadomości prawnej i co za tym idzie braku rzetelnej wiedzy w tym zakresie. Może to być także wynikiem nieświadomości, jako takiej, o tym że fakt, iż na danej działce znajdują się kable bądź rury przesyłowe może być podstawą do wystąpienia z roszczeniem do właściwego przedsiębiorcy. Jak zatem dochodzi do zawarcia umowy służebności przesyłu?

Przepisy dotyczące służebności przesyłu znajdują swoje miejsce wyłącznie w Kodeksie Cywilnym. Tym samym można przyjąć, że są one w dużym stopniu ogólne i nie znajdują uszczegółowienia w ustawach dotykających prawa budowlanego. Mając świadomość tego, jak szerokiej materii może dotyczyć instytucja służebności przesyłu, dziwi fakt jej dość ogólnego unormowania. Niemniej jednak można tu znaleźć kilka przepisów, które powinny być już podstawą do zrozumienia tego, jak dochodzi do zawarcia umowy i służebności przesyłu.

 

Chcesz rozwinąć swoją wiedzę z zakresu transportu i logistyki? Jakie są nowe reguły i terminy Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010? Jak sprawnie zarządzać magazynem? Jak skutecznie zarządzać zapasami i jakie to ma skutki dla finansów firmy? Jak działa łańcuch dostaw? Zobacz nasze szkolenia:

 

Zgodnie zatem z przepisami kodeksu cywilnego służebność przesyłu ma swój początek w umowie zawieranej pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem gruntu. Stosując zatem wprost przedmiotowe przepisy można mówić o tym, że „Jeżeli właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem. § 2. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.”

Oczywiście, podobnie jak w wielu innych sytuacja, także i tutaj w przypadku kiedy nie będzie woli ugodowego rozwiązania problemu koniecznym staje się droga sądowa. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że jest to ścieżka mogąca rodzić szereg kosztów po stronie właściciela nieruchomości.

Kolejne artykuły

Służebność przesyłu jest tematyką, która zaczyna interesować coraz szerszą grupę osób. Wynika to nie tylko z faktu chęci zdobycia dodatkowego wynagrodzenia, ale także świadomości praw i obowiązków, które wynikają z tego tytułu.
Przez wiele lat nie było możliwości dochodzenia wypłat wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. Dopiero od nieco ponad dziesięciu lat prawo umożliwia uzyskanie tego typy świadczeń.
Jasne i przejrzyste przepisy, które nie rodzą wątpliwości interpretacyjnych są stanem idealnym, o którym niestety póki co może tylko pomarzyć.
W ujęciu czysto prawnym pojęcie służebności przesyłu jest prawa rzeczowego w odniesieniu do możliwości z korzystania przez firmę przesyłową z cudzego gruntu w celu przesyłania energii, paliw czy płynów.
Poznawanie swoich praw w zakresie gospodarki nieruchomościami, budownictwa i innych dziedzin umożliwiają doskonale prowadzone kury edukacyjne! Szkolenia prawo budowlane to proste narzędzie dla zdobycia praktycznej i przydatnej wiedzy!
Obecny artykuł
Służebność przesyłu - zawarcie umowy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone