Służebność przesyłu - Wstęp

Pojęcie służebności przesyłu dotyczy szczególnej formy prawa rzeczowego, którego podstawą jest służebność, a samo w sobie odnosi się do możliwości korzystania z urządzeń przesyłu energii lub też paliw, czy choćby wody.

zdjęcie - Służebność przesyłu - Wstęp

Służebność przesyłu - Wstęp


Obecnie w związku z coraz szerszą potrzebą odnawiania starych sieci przesyłowych, problem tej formy służebność staje się coraz powszechniejszy, a jego skutki mogą dotyczyć szerokie zakresu właścicieli nieruchomości.

Podstawa prawna.
Na gruncie polskiego prawodawstwa służebność przesyłu swoją podstawę znajduje w ramach kodeksu cywilnego. Nie jest ona unormowana w odrębnym akcie prawnym rangi ustawy.

Zgodnie zatem z Kodeksem Cywilnym, w myśl artykułów od art 3051 do 3054 służebnością jest możliwość obciążenia nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1[1], prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Innymi słowy jest to nic innego, jak prawo do tego, by na naszej nieruchomość umożliwić postawienie danych urządzeń, z których korzystać będzie osoba nimi zarządzająca.

Początkiem i właściwą podstawną konkretnej służebności może być i najczęściej jest umowa.

Można spotkać się jednak także z takimi formami ustanawiania służebności jak:

  • orzeczenie sądowe,
  • zasiedzenie.

Co ważne prawo służebności przesyłu wygasa ostatecznie wraz z zakończeniem procesi likwidacji danego przedsiębiorstwa. Istotne jest to, że na korzystającym z prawa przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia urządzeń, które to prawo realizowały.

Warto wiedzieć.
Choć pozornie proste w swej postaci prawo przesyłu możę stanowić spory problem zarówno dla przedsiębiorców, jaki osób będących właścicielami nieruchomości.

Dlatego hasło „szkolenia służebność przesyłu” powinno być wyszukiwane zarówno przez jednych jak i przez drugich. Poza tym warto pamiętać, że system prawa w Polsce często bywa bardzo dynamiczny i nadążenie za zmianami może nastręczać pewnych problemów.

W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy m.in: szkolenie ze służebności przesyłu, odprawy celne szkolenie, czas pracy szkolenie. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Choć przepisy dotyczące służebności przesyłu nie należą do szczególnie zawiłych, to ich wykonanie w codziennej praktyce często przysparza szereg problemów związanych z właściwą interpretacją związanych z tym prawem pojęć.
Z instytucją służebności przesyłu związane są także inne pojęcia prawne, który wynikają z egzekucji przepisów w tym zakresie. Jedną z bardziej znaczących konsekwencji wejścia w stosunek prawny oparty na służebności przesyłu jest to, że uzyskane na tej podstawie odszkodowanie, nawet jeżeli jest efektem porozumienia pomiędzy właścicielem i przedsiębiorcą będzie podlegało opodatkowaniu w ramach PIT.
Momentem, w którym wchodzą w życie zmiany w prawie, ustanowione wcześniej przez rząd, jest często rozpoczęcie się nowego roku i zakończenie starego roku. Nie inaczej jest w przypadku prawa pracy, które dotyczy przecież prawie każdego z nas.
Ustanowienie służebności przesyłu, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie może obejmować strefy kontrolowanej. W konsekwencji ogranicza to prawo właścicieli nieruchomości do uzyskiwania wyższych wynagrodzeń.
Orzecznictwo sądowe dotyczące służebności przesyłu wciąż opiera się przede wszystkim na interpretacjach czynionych przez Sąd Najwyższy. Wynika to z zapytań, jakie kierują sądy niższej instancji.
Obecny artykuł
Służebność przesyłu - Wstęp

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone