Służebność przesyłu - strefa kontrolowana

Ustanowienie służebności przesyłu, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie może obejmować strefy kontrolowanej. W konsekwencji ogranicza to prawo właścicieli nieruchomości do uzyskiwania wyższych wynagrodzeń.

zdjęcie - Służebność przesyłu - strefa kontrolowana

Służebność przesyłu - strefa kontrolowana


W podjętej przez Sąd Najwyższy uchwale wyraża on stanowisko, że w przypadku gazociągów, które powstały przed 12 grudnia 2001 roku służebność przesyłu nie obejmuje tak zwanej strefy kontrolowanej. Stanowisko takie było efektem pytania zadanego przez Sąd Okręgowy w Bielsku Białej, przed którym toczyła się sprawa o ustanowienie służebności przesyłu z tytułu biegnącej przez działkę linii gazociągowej.

Według powódki Sąd przy ustalaniu wynagrodzenia powinien był wziąć pod uwagę nie trzy metrowy pas ochronnych wokół gazociągu, a trzydziestometrową strefę kontrolowaną. W tym konkretnym przypadku wynagrodzenie mogło wynosić 7 560zł lub 53 tys. zł.

Strefa kontrolowana jest bowiem pasem przy gazociągu, w którym na mocy rozporządzenia ministra gospodarki z 26 kwietnia 2013 roku przedsiębiorstwo gazowe ma prawa wpływać na działania właściciela, które mogłyby mieć negatywy skutek dla samego gazociągu.

Główna wątpliwość, jaka powstała po stronie Sądu Okręgowego to kwestia ograniczenia prawa użytkowania nieruchomości na mocy rozporządzenia.

Sąd Najwyższy natomiast klarowanie i jednoznacznie stwierdził, że strefa kontrolowana nie wchodzi w skład zakresu służebności przesyłu, która jest ustanowiona dla gazociągu.

W zgodnej opinii prawników wynika, że taka uchwała Sąd Najwyższego jednoznacznie ogranicza możliwości dochodzenia wynagrodzenia, za rzeczywiście ograniczone prawa dotyczące naszej nieruchomości.

Jest to kolejny przykład na to, jak żywe i plastyczne jest prawo służebności przesyłu. Szkolenia z tego zakresu powinny być zatem w centrum zainteresowania zarówno po stronie samych przedsiębiorców, jak i samych właścicieli nieruchomości.

Dlatego też warto wyszukać na naszej stronie „szkolenia służebność przesyłu” i korzystać z wiedzy fachowców, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem.

W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy m.in: szkolenie ze służebności przesyłu, odprawy celne szkolenie, czas pracy szkolenie. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy

Kolejne artykuły

Orzecznictwo sądowe dotyczące służebności przesyłu wciąż opiera się przede wszystkim na interpretacjach czynionych przez Sąd Najwyższy. Wynika to z zapytań, jakie kierują sądy niższej instancji.
Będąc właścicielem nieruchomości trzeba mieć świadomość związanych z tym obowiązków, ale także przysługujących praw. Od stosunkowo niedawna, bo od roku 2008 istnieje możliwość uzyskanie odszkodowania oraz wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu ustanowionej na naszej nieruchomości.
Przepisy dotyczące służebności przesyłu nie należą do zagmatwanych. Znajdują się w jednym akcie prawnym, a ich treść nie nastręcza problemów przy zrozumieniu.
Nowe zmiany, które obowiązują w zakresie prawa pracy, zdecydowanie działają na korzyść pracownika.
Nowe zmiany, które obowiązują w zakresie prawa pracy, zdecydowanie działają na korzyść pracownika.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Służebność przesyłu - strefa kontrolowana

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone