Służebność przesyłu - prawa i obowiązki

Służebność przesyłu jest tematyką, która zaczyna interesować coraz szerszą grupę osób. Wynika to nie tylko z faktu chęci zdobycia dodatkowego wynagrodzenia, ale także świadomości praw i obowiązków, które wynikają z tego tytułu.
zdjęcie - Służebność przesyłu - prawa i obowiązki

Warto zatem sprawdzić swoją wiedzę w tym zakresie, nie tylko z ciekawości ale przede wszystkim z racji tego, że być na posiadanej już działce lub też nieruchomości, którą zamierzamy nabyć. Mówiąc wprost, choć służebność przesyłu może wyglądać na instytucję prawną pozwalającą na dochód równie dobrze, może przysporzyć wielu problemów.

Chcąc móc korzystać z możliwości, jakie daje instytucja służebność przesyłu trzeba uzmysłowić sobie, że czym w gruncie rzeczy ona jest. By się tego dowiedzieć, konieczne jest skorzystanie z przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. To właśnie tam zostały ulokowane unormowania w tym zakresie. Tym samym podstawą tego prawa rzeczowego są artykuły od 3051-3054 Działu III Służebności Rozdział III Służebność przesyłu Kodeksu Cywilnego.

 

Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!

 

Zgodnie zatem z przedmiotowym aktem prawnym „nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń”. Dla lepszego zrozumienia treści tego przepisu konieczne jest jego uszczegółowienie o wskazania zawarte w art. 49§ 1.

Stanowi on zatem, że „urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa”. Tym samym służebność przesyłu może dotyczyć zarówno wodociągów, energii elektrycznej czy gazociągu. Jeżeli urządzenia niezbędne do przesyłu, którejś z tych substancji znajdują się na naszej nieruchomości pojawia się okoliczność, stanowiąca podstawę do zawarcia umowy i służebność przesyłu. Pozorna prostota tych przepisów kryje jednak szereg nieścisłości, które wynikają przede wszystkim wokół kwestii wynagrodzenia.

Kolejne artykuły

Przez wiele lat nie było możliwości dochodzenia wypłat wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu. Dopiero od nieco ponad dziesięciu lat prawo umożliwia uzyskanie tego typy świadczeń.
Jasne i przejrzyste przepisy, które nie rodzą wątpliwości interpretacyjnych są stanem idealnym, o którym niestety póki co może tylko pomarzyć.
W ujęciu czysto prawnym pojęcie służebności przesyłu jest prawa rzeczowego w odniesieniu do możliwości z korzystania przez firmę przesyłową z cudzego gruntu w celu przesyłania energii, paliw czy płynów.
Poznawanie swoich praw w zakresie gospodarki nieruchomościami, budownictwa i innych dziedzin umożliwiają doskonale prowadzone kury edukacyjne! Szkolenia prawo budowlane to proste narzędzie dla zdobycia praktycznej i przydatnej wiedzy!
Rok 2017 obfituje w nowe prawodawstwo – nie tylko w zakresie ustroju sądów powszechnych, wycinki obszarów chronionych etc. Od 1 stycznia bieżącego roku weszło w życia kilka istotnych zmian w prawodawstwie budowlanym.
Obecny artykuł
Służebność przesyłu - prawa i obowiązki

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone