Służebność przesyłu. Podstawa prawna.

W ujęciu czysto prawnym pojęcie służebności przesyłu jest prawa rzeczowego w odniesieniu do możliwości z korzystania przez firmę przesyłową z cudzego gruntu w celu przesyłania energii, paliw czy płynów.
zdjęcie - Służebność przesyłu. Podstawa prawna.

Jest to stosunkowo młoda instytucja prawna, która stale podlega wykładni i interpretacjom przez różne instancje sądowe oraz urzędowe. Dlatego też wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z licznych szkoleń w tym zakresie.

Podstawa prawna.
Polski prawodawca umieścił instytucje służebności przesyłu w ramach kodeksu cywilnego. Co za tym idzie choć dotyczy przede wszystkim prawa budowlanego, została potraktowana, jako unormowanie praw rzeczowych, których miejsce znajduje się właśnie kodeksie cywilnym.

Tym samym artykułu 3051 do 3054 wyjaśniają czym jest i jakie zastosowanie ma służebność przesyłu. Tym samym jest ona prawem dającym uprawnienie umożliwiającym "obciążenia nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1[1], prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń". Mówiąc inaczej jest to kwestia wykorzystywania cudzego gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego.

 

Szkolenia eksperckie to trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim, ciekawe szkolenia oparte na najnowszych zmianach w prawie w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Do każdego szkolenia przygotowywane są autorskie materiały i liczne ćwiczenia. Zobacz z zakresu naszych szkoleń eksperckich: Wybierz nasze szkolenia.

 

Co do zasady przyjmuje się, że podstawą formalną faktycznie zaistnienia służebność przesyłu jest umowa, zawierana w postaci aktu notarialnego pomiędzy właścicielem gruntu, a przedsiębiorcą przesyłowym. Zgodnie jednak z samymi przepisami, jak i doktryną oraz judykaturą może ona powstać także poprzez orzeczenie sądu, w przypadku kiedy strony nie doszły do porozumienia. Istnieje również możliwość powstanie służebności przesyłu wskutek zasiedzenia.

Tym samym choć formalnie powinno dochodzić do zawarcia umowy może mieć miejsce sytuacja w której, pomimo szczerych chęci jednej ze stron i przy braku dobrej woli drugiej może być potrzebna ingerencja sądu. Będzie to miało zastosowanie także wtedy, kiedy służebność powstaje poprzez zasiedzenie.

Kolejne artykuły

Poznawanie swoich praw w zakresie gospodarki nieruchomościami, budownictwa i innych dziedzin umożliwiają doskonale prowadzone kury edukacyjne! Szkolenia prawo budowlane to proste narzędzie dla zdobycia praktycznej i przydatnej wiedzy!
Rok 2017 obfituje w nowe prawodawstwo – nie tylko w zakresie ustroju sądów powszechnych, wycinki obszarów chronionych etc. Od 1 stycznia bieżącego roku weszło w życia kilka istotnych zmian w prawodawstwie budowlanym.
Kodeks Cywilny w artykule 305 stanowi, iż nieruchomość może być obciążona na rzecz przedsiębiorcy ograniczonym prawem rzeczowym. Przedsiębiorca może w oznaczonym charakterze korzystać z nieruchomości, zgodnie z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych.
Ostatnie dziesięciolecie obfitowało w wiele pozytywnych zmian w polskim prawodawstwie, które to znacząco ułatwiły proces realizacji inwestycji budowlanych, skróciły ścieżki administracyjne i pozwoliły o wiele prościej przygotowywać inwestycje o charakterze komercyjnym. |
Sąd najwyższy podjął dnia 16 maja 2017 roku dwie bardzo ważne decyzje odnoszące się do artykułu 305 Kodeksu Cywilnego, a więc do prawie o służebności przesyłu.
Obecny artykuł
Służebność przesyłu. Podstawa prawna.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone