Służebność przesyłu - odszkodowania

Wiele osób, choć nie mają tego świadomości ma możliwość uzyskanie nie tylko wynagrodzenia z tytułu służebność przesyłu, ale także odszkodowanie za użytkowane gruntu bez odpowiedniej umowy.
 
zdjęcie - Służebność przesyłu - odszkodowania

Służebność przesyłu - odszkodowania


Jednocześnie warto pamiętać, że stosunkowo „młoda” instytucja prawnicza, jakim jest służebność przesyłu stale ulega zamianie w zakresie interpretacji przepisów i ich prawidłowego egzekwowania.

Najbardziej wyrazistym przykładem tego, jak dynamiczne jest zarówno orzecznictwo, jak i doktryna jest niewątpliwie kwestia ustalania wysokości wynagrodzenia i ewentualnego odszkodowania z tytułu użytkowania bez tytułu prawnego danego gruntu.

Dokumentem ukazującym zachodzące w tym obszarze zmiany jest standard wyceny dotyczący służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń dystrybucyjnych i przesyłowych.

Choć nie jest to akt prawny stanowiący podstawę orzeczeń sądowych, a sam w sobie nie posiada mocy sprawczej to jego treść jest odzwierciedleń obecnego stanu prawnego w tym zakresie. Trzeba przy tym zauważyć, że najważniejsze dla służebności przesyłu interpretacje znalazły swoje miejsce w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że pozorna czytelność przepisów dotyczących służebności przesyłu również wymaga często korekt wprowadzających jednolitą w skali kraju interpretację. Jednym z takich elementów jest bez wątpienia często podnoszona kwestia szkody lokalizacyjnej, która była uznawana za element wchodzący w całość wynagrodzenia z tyłu służebności przesyłu.

Ponadto w zaktualizowanym 1 stycznia 2017 roku standardzie zostało uwzględnione także ujęcie pasa służebności i wartość elementów odszkodowawczych, jako części składowych wynagrodzenia.

Służebność przesyłu jest tematem tylko pozornie prostym. Stosunkowo niedługi okres obowiązywanie unormowań w tym zakresie wraz z rosnącym zainteresowaniem ze strony osób będących właścicielami gruntów powoduje, że szkolenia w tym zakresie również zyskują na popularności.

Warto zatem dogłębnie badać wiedzę w tym zakresie, gdyż może być to okazja do uzyskania dodatkowych środków pieniężnych.

Szkolenia Eksperckie. Oferujemy Państwu między innymi: szkolenie prawo budowlane – nowelizacje i wprowadzane zmiany w prawie budowlanym; szkolenie audyt nieruchomości, inwestycje sieciowe, procedury zmiany organizacji ruchu czy służebność przesyłu w praktyce. Zapraszamy.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Określenie wysokości wynagrodzenia z tytułu prawa służebności przesyłu to jeden z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych elementów procesu ustalania warunków korzystania przez przedsiębiorcę z naszego gruntu.
Możliwość uzyskania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu pomimo dających stosunkowo szeroko uprawnienia dla właścicieli nieruchomości posiada również ograniczenie w postaci instytucji zasiedzenia, które skutecznie uniemożliwia uzyskanie jakichkolwiek należności za okres poprzedzający.
W każdej dziedzinie prawa obowiązują odpowiednie przepisy prawne. Aby bez przeszkód można było działać w danej branży, konieczne jest ich poznanie i stosowanie. Budownictwo to jedna z dziedzin, odnośnie której w ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian.
Nowości w prawie budowlanym, które weszły w życie w styczniu 2017 to niezwykle wiele zmian, które jednak w opinii wielu osób ułatwiają prowadzenie prac budowlanych. Zmiany wprowadzono w całym dokumencie, jednakże do najważniejszych zalicza się przede wszystkim to, które dotyczą pozwoleń na budowę.
W 2017 roku zostały wprowadzone pewne istotne zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy. Zapoznać się z nimi powinni zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Zmieniły się pewne istotne rzeczy, a informacje dotyczące nowych przepisów można znaleźć w różnych źródłach - chociażby takich, jak odpowiednie książki i internet.  
Obecny artykuł
Służebność przesyłu - odszkodowania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone