Służebność przesyłu - Interpretacja

Choć przepisy dotyczące służebności przesyłu nie należą do szczególnie zawiłych, to ich wykonanie w codziennej praktyce często przysparza szereg problemów związanych z właściwą interpretacją związanych z tym prawem pojęć.

zdjęcie - Służebność przesyłu - Interpretacja

Służebność przesyłu - Interpretacja


Tym samym na uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Najwyższego, które otwiera drogę do dochodzenia roszczeń z tytułu służebności przesyłu od samorządu.

Gminne wodociągowe.
Zgodnie z wydanym 13 kwietnia 2017 roku orzeczeniem Sądu Najwyższego właściciel nieruchomości ma prawo dochodzić od gminy wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu związanej z siecią wodociągową, nawet gdy urządzenia te zostały wydzierżawione na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego.

Innymi słowy gmina choć nie jest bezpośrednio przedsiębiorcą, który wykonuje usługi związane z dostarczaniem wody, to figuruje, jako posiadająca prawo majątkowe względem urządzeń do tegoż przesyłu stosowanych.

Orzeczenie to było efektem zapytania skierowanego przez Sąd Okręgowy w Elblągu. Prowadzona tam sprawa wzbudziła wątpliwość składu orzekającego, który nie będąc pewnym co do właściwej interpretacji przepisów.

W opinii Sądu Okręgowego w Elblągu gmina mając prawo do prowadzenia działalności gospodarczej może ją prowadzić zarówno samodzielnie, jak i poprzez specjalnie do tego celu wyodrębnione zakłady budżetowe.

Tym samym w opinii Sądu Okręgowego, która następnie została potwierdzona przez Sąd Najwyższy nic nie stoi na przeszkodzie dochodzenia roszczenia z tytułu służebności przesyłu od gminy.

Przepisy kodeksu cywilnego nie wskazują bowiem, że właściwym ich adresatem nie musi być wcale przedsiębiorca przesyłowy, a po prostu przedsiębiorca.

Uchwała ta ma szczególne znacznie w przypadku tych urządzeń przesyłowych, które zostały wydzierżawione na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego.

Do tej pory rodziło to szereg problemów po stronie notariuszy, którzy odmawiali podpisywania aktów notarialnych z gminami jeżeli linie przesyłowe zostały wydzierżawione.

Łatwo zatem zauważyć, że wszystkie osoby zainteresowane tym tematem powinny zainteresować hasłem „szkolenia służebność przesyłu”. Zdobywanie bieżących informacji tym temacie pozwala na szereg nowych możliwości gospodarowania swoją nieruchomością.

Nasze Szkolenia Eksperckie z obszaru prawa budowlanego to np: szkolenie wycena nieruchomości, szkolenie prawo budowlane, szkolenie logistyka i wiele innych. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy. Zaufaj naszemu doświadczeniu
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Z instytucją służebności przesyłu związane są także inne pojęcia prawne, który wynikają z egzekucji przepisów w tym zakresie. Jedną z bardziej znaczących konsekwencji wejścia w stosunek prawny oparty na służebności przesyłu jest to, że uzyskane na tej podstawie odszkodowanie, nawet jeżeli jest efektem porozumienia pomiędzy właścicielem i przedsiębiorcą będzie podlegało opodatkowaniu w ramach PIT.
Momentem, w którym wchodzą w życie zmiany w prawie, ustanowione wcześniej przez rząd, jest często rozpoczęcie się nowego roku i zakończenie starego roku. Nie inaczej jest w przypadku prawa pracy, które dotyczy przecież prawie każdego z nas.
Ustanowienie służebności przesyłu, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie może obejmować strefy kontrolowanej. W konsekwencji ogranicza to prawo właścicieli nieruchomości do uzyskiwania wyższych wynagrodzeń.
Orzecznictwo sądowe dotyczące służebności przesyłu wciąż opiera się przede wszystkim na interpretacjach czynionych przez Sąd Najwyższy. Wynika to z zapytań, jakie kierują sądy niższej instancji.
Będąc właścicielem nieruchomości trzeba mieć świadomość związanych z tym obowiązków, ale także przysługujących praw. Od stosunkowo niedawna, bo od roku 2008 istnieje możliwość uzyskanie odszkodowania oraz wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu ustanowionej na naszej nieruchomości.
Obecny artykuł
Służebność przesyłu - Interpretacja

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone