Służebność przesyłu

Służebnością przesyłu określa się ograniczone prawo rzeczowe ( lub tak zwane prawo rzeczy cudzej) które odnosi się między innymi do korzystania z wszelkich dostępnych urządzeń jakie wykorzystywane są do przesyłu energii, substancji, materiałów itp.

zdjęcie - Służebność przesyłu

Służebność przesyłu


Służebność przesyłu polskie prawo reguluje odpowiedni artykuł Kodeksu Cywilnego. Jeśli chodzi o sytuacje w jakiej powstać ona może legalnie powstać, to ma to miejsce podczas podpisania umowy pomiędzy właścicielem danej nieruchomości a właścicielem sieci władnącej.

Umowa taka zawarta może zostać również po prawomocnym orzeczeniu sądu lub też w wyniku długotrwałego zasiedzenia.

Jeśli zachodzi sytuacja w której właściciel nieruchomości zdecydowanie sprzeciwia się ustanowieniu służebności przesyłu, a konieczne jest to do optymalnego wykorzystywania znajdujących się tam urządzeń wówczas właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego w wysokości wynagrodzenia w zamian za jego ustanowienie.

Polskie prawo mówi o tym, że służebność przesyłu wygasa najpóźniej wraz z zakończeniem likwidacji przedsiębiorstwa.

W takim przypadku konieczne staje się usunięcie wszystkich urządzeń, które w jakikolwiek sposób mogą utrudniać korzystanie z danej nieruchomości.

Ten obowiązek spada wówczas na przedsiębiorcę przesyłowego który w odpowiednim czasie (niezbyt długim, często określony jest on już na początku zawierania umowy) musi te sprawę załatwić. Jeśli w wyniku całej operacji powstaną jakieś szkody, przedsiębiorca musi je naprawić na swój własny koszt.

Obecnie zdecydowana większość przedsiębiorców chcąc uniknąć kłopotów takich jak roszczenia odszkodowawcze właściciela gruntu (np. z tytułu bezprawnego jego wykorzystania) zawierają z właścicielami nieruchomości umowy, które zabezpieczają obie strony przed ewentualnymi szkodami.

Umowy te najczęściej sporządzane są bardzo skrupulatnie w obecności wybranego notariusza, wówczas umowa taka ma wiążącą dla obu stron formę aktu notarialnego.

Zawiera ona przede wszystkim bardzo szczegółowo opisane zasady korzystania z danej nieruchomości.

Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Wykonawca w branży deweloperskiej
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest szkoleniem, które wiąże się z najlepszymi światowymi praktykami w zakresie planowania oraz sterowania całą produkcją przedsiębiorstwa. Wiedza w tym zakresie, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, stanowi efekt wielu projektów, które zostały opracowane oraz zrealizowane w przedsiębiorstwach na całym świecie.
Osoby, które zajmują się profesjonalnie i zawodowo tematyką handlu towarami strategicznymi z pewnością powinny zdecydować się na szkolenie z zakresu towarów podwójnego zastosowania.
Szkolenie z zakresu obrotu towarem akcyzowym jest kierowane w szczególności do pracowników uczestniczących we wspomnianym obrocie, tak na terenie Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami.
Zgodnie z obowiązującym prawem, obligatoryjnym stało się przestrzeganie Unijnego Kodeksu Celnego wraz z dniem 1. maja 2016 roku. Szereg wprowadzonych zmian wymaga jednak stałego aktualizowania wiedzy z zakresu przepisów oraz powstałych uregulowań.
Intrastat jest systemem statystycznym, który powstał z myślą o gromadzeniu informacji i ustaleniu obowiązującego stanu dokonywanych transakcji wewnątrz wspólnoty.
Obecny artykuł
Służebność przesyłu
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone