Służebność przesyłu

Możliwość uzyskania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu pomimo dających stosunkowo szeroko uprawnienia dla właścicieli nieruchomości posiada również ograniczenie w postaci instytucji zasiedzenia, które skutecznie uniemożliwia uzyskanie jakichkolwiek należności za okres poprzedzający.

zdjęcie - Służebność przesyłu

Służebność przesyłu


Innymi słowy zasiedzenie służebności funkcjonuje w sposób podobny do tego, który ma miejsce przy przedawnieniu. Warto o tym pamiętać, a sytuacji kiedy na naszej nieruchomości znajdują się stare słupy energetyczne lub inne linie przesyłowe.

Sytuacja taka jest wyjątkowo niekorzystna dla tych właścicieli nieruchomości, na których wciąż jeszcze znajduje się infrastruktura pochodząca sprzed kilkudziesięciu lat.

Co do zasady bowiem zasiedzenie ma miejsce po trzydziestu latach. Po upływie tego okresu przedsiębiorcy korzystają z prawa do bezpłatnej służebności przesyłu. Ponadto zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego prawo takie powstaje również w stosunku do lat wcześniejszych.

W efekcie postępowania sądowego prowadzonego przeciwko firmie Enea w związku z prowadzeniem przez działkę dwóch poznanianek linii przesyłowych. Kobiety domagały się czterdziestu tysięcy wynagrodzenia za 10 letni okres służebności przesyłu. Jednak w opinii poznańskiego Sądu należność taka jest nienależna z uwagi właśnie na zasiedzenie.

W apelacji Sąd Apelacyjny zdecydował, że z uwagi na brak ugruntowanego orzecznictwa zada pytanie Sądowy Najwyższemu. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wyroki w sprawach podobnych były wydawana w sposób zarówno uznający roszczenia właścicieli nieruchomości, jaki przedsiębiorców.

Dlatego też orzeczenie Sądu Najwyższego miało ogromne znaczenia dla wielu osób starających się o skorzystanie z możliwości uzyskania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu.

W opinii Sądu Najwyższego „właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie”.

Innymi słowy fakt zasiedzenia służebności przesyłu uniemożliwia dochodzenia jakiegokolwiek wynagrodzenia.

W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy m.in: szkolenie ze służebności przesyłu, odprawy celne szkolenie, czas pracy szkolenie. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

W każdej dziedzinie prawa obowiązują odpowiednie przepisy prawne. Aby bez przeszkód można było działać w danej branży, konieczne jest ich poznanie i stosowanie. Budownictwo to jedna z dziedzin, odnośnie której w ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian.
Nowości w prawie budowlanym, które weszły w życie w styczniu 2017 to niezwykle wiele zmian, które jednak w opinii wielu osób ułatwiają prowadzenie prac budowlanych. Zmiany wprowadzono w całym dokumencie, jednakże do najważniejszych zalicza się przede wszystkim to, które dotyczą pozwoleń na budowę.
W 2017 roku zostały wprowadzone pewne istotne zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy. Zapoznać się z nimi powinni zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Zmieniły się pewne istotne rzeczy, a informacje dotyczące nowych przepisów można znaleźć w różnych źródłach - chociażby takich, jak odpowiednie książki i internet.  
Zmiany w prawie pracy w Polsce w 2017 roku Rozpoczęcie się nowego roku często łączy się z wejściem w życie określonych rozwiązań prawnych. Wraz z zakończeniem się roku 2016 i rozpoczęciem się roku 2017 nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy.  
Jakie zmiany zaszły w prawie pracy w 2017 roku? Czas wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych często pokrywa się z zakończeniem starego, i rozpoczęciem nowego roku.  
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Służebność przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone