Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej

Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.

zdjęcie - Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej
Trzeba jednak mieć na uwadze, że prawo służebności przesyłu nie jest dobrowolnym aktem zgody ze strony właściciela nieruchomości, bądź też przedsiębiorcę.

Zgodnie bowiem z przepisami, wezwanie jednej ze stronę skierowane do drugiej strony u zawarcie umowy służebności przesyłu wymuszą konieczność zawarcia takiego porozumienia.

Polem, na którym można jednak dochodzić swoich praw, i gdzie najczęściej pojawiają się konflikty jest natomiast kwestia finansowa.

Tym samym w przypadku kiedy jedna ze stron nie zgadza się w ogóle lub też obie strony nie są w stanie dość do porozumienia w zakresie wysokości korzyści majątkowych płynących z umowy o służebności przesyłu konieczne jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

W takim przypadku podstawą prawną służebności przesyłu, a co za tym idzie możliwości korzystania przez przedsiębiorcę z naszej działki będzie orzeczenie sądu.

 

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawnych: nieruchomości i budownictwo proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia abi, logistyka. Zapraszamy.

 

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że sąd ma obowiązek ustanowienie godziwego wynagrodzenia z tego tytułu. Wyraz temu dał także Sąd Najwyższy określając, iż sądy w swoich działaniach powinny brać pod uwagę ochronę praw właściciela nieruchomości.

W celu sądowego ustanowienia służebności przesyłu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu. Wpis sądowy od takiego pisma wynosi 200zł. Trzeba także pamiętać o tym, że wraz z wnioskiem konieczne jest także załączenie odpowiednich dokumentów.

Trzeba zatem przygotować:
  • aktualny wypis z księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości,
  • wypis/wyrys z rejestru gruntów
  • mapkę wskazującą ulokowanie urządzenia przesyłowego,
  • jeżeli istnieje taka możliwość wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • pismo wzywające przedsiębiorstwo przesyłowe lub właściciela nieruchomości do zawarcia umowy służebności przesyłu,
  • odmowa strony na zawarcie takowej umowy.

Widać zatem wyraźnie, że prawo służebności przesyłu obok swojej swobody w kształtowaniu warunków umowy w tym zakresie, posiada także wyraźne obostrzenia, które prowadzą do przymusu zawarcia takiej umowy.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Osoby, które spotkały się z pojęciem służebności przesyłu często zbyt optymistycznie podchodzą do tego tematu, niejako z urzędu licząc na określone korzyści majątkowe.
Prawo służebności przesyłu pomimo swojej stosunkowo krótkiej historii w polskim systemie prawnym znalazło już wiele ciekawych i praktycznych zastosowań. Zarówno na poziomie sądów, jak i postępowań ugodowych można liczyć na to, że wiele kart zostało już odkrytych i nie trzeba błądzić po omacku, ale jednocześnie doktryna i orzecznictwo wciąż pozostawiają wiele swobody dla nowych linii orzeczniczych.
Wokół tematu prawa służebności przesyłu wciąż istnieje wiele niedomówień i nieścisłości. Dzieje się tak wskutek przede wszystkim nieznajomości prawa dotyczącego tej instytucji. Po drugie często jest również tak, że przedsiębiorcy nawet mając wiedzę w tym zakresie decydowali się nie inicjować jakichkolwiek działań w tym zakresie licząc na przedawnienie roszczeń i zasiedzenie.
Instytucja służebności przesyłu została wprowadzona do polskiego prawodawstwa stosunkowo niedawno i wciąż jeszcze podlega wielu interpretacjom i utrwalaniu linii orzeczniczej sądów. Warto mieć to na uwadze rozpatrując swoją sprawę, gdyż otwiera to nie tylko możliwości na zupełnie odmienne rozstrzygnięcia w podobnych przypadkach, ale także stwarza okazję to odnajdywania zupełnie nowych zastosowań tych przepisów.
Polskie prawo ma tendencję do tego, by być często zmienianym i nierzadko tworzyć niespójną całość. Dlatego jest zadaniem wyjątkowo trudnym śledzenie zmian w polskim prawodawstwie tak, by można było powiedzieć, że jest się na bieżąco. Innymi słowy, są sytuacje w których bez pomocy specjalisty zwyczajnie nie damy rady.
Obecny artykuł
Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone