Służebność gruntowa, a służebność przesyłu

Służebność gruntowa to prawo, które obciąża nieruchomość w celu podniesienia użyteczności innej nieruchomości.

zdjęcie - Służebność gruntowa, a służebność przesyłu

Służebność gruntowa, a służebność przesyłu

 
Właściciel lub użytkownik wieczysty tak zwanej nieruchomości władnącej ma prawo do korzystania w określonym zakresie z tak zwanej nieruchomości obciążonej, czyli może np. przez nią przechodzić lub przejeżdżać.

Służebność gruntowa może również polegać na ograniczeniu wykonywania niektórych uprawnień właścicielskich. Na przykład właściciel nieruchomości nie może wznieść na niej budynku przekraczającego określoną wysokość.

Służebność przesyłu to prawo przedsiębiorcy przesyłowego, np. firmy telekomunikacyjnej lub zakładu energetycznego, do korzystania z nieruchomości, która nie jest własnością tego przedsiębiorcy, a na której znajdują się urządzenia przesyłowe należące do przedsiębiorcy.

Urządzenia przesyłowe to wszelkiego rodzaju instalacje i konstrukcje, które służą do transportu energii elektrycznej, pary, gazu, płynów oraz inne urządzenia o podobnym zastosowaniu. Innymi słowy służebność tego typu nie jest ustanawiana na rzecz właściciela nieruchomości, a na rzecz przedsiębiorstwa.

Szkolenia służebność przesyłu przedstawiają szczegółowo między innymi zagadnienia związane z ustanawianiem służebności przesyłu. Zazwyczaj następuje to na drodze umowy zawieranej między przedsiębiorcą i właścicielem nieruchomości, który wcześniej składa oświadczenie woli w formie aktu notarialnego.

 

Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!

 


W akcie notarialnym należy między innymi ustalić kwestie wynagrodzenia, które przysługuje właścicielowi nieruchomości.

Szkolenie prawo budowlane omawia także przypadki, w których nie dochodzi do porozumienia między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym. W takiej sytuacji najczęściej jedna ze stron udaje się sądu.

Sąd podejmuje decyzję dotyczącą zakresu służebności, a także może określić wysokość wynagrodzenia, które otrzyma właściciel obciążonej nieruchomości. Wysokość takiego wynagrodzenia jest uzależniona od wielu czynników, między innymi od wartości rynkowej nieruchomości.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Służebność przesyłu to skomplikowane zagadnienie i wielu właścicieli nieruchomości nie orientuje się dokładnie jakie prawa przysługują im w przypadku zawierania tego typu umowy z przedsiębiorstwem przesyłowym.
Ustanowienie służebności przesyłu następuje na mocy umowy zawieranej między przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.
Służebność przesyłu to instytucja prawa rzeczowego, która została wprowadzona w 2008 roku. Istota służebności przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w oznaczonym zakresie, jeśli planuje wybudować lub znajdują się na niej urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej, pary, gazu lub płynów, które stanowią jego własność.
Prawo służebności przesyłu jest jedną z forma ograniczenia prawa własności w odniesieniu do nieruchomości nad którymi, na których lub w których posadowiono urządzenia przesyłowe. Co ważne instytucja ta znajduje swoje zastosowanie także w przypadku innych form własności.
Z prawem służebności przesyłu nierozerwalnie związane są ewentualne korzyści finansowe dla właściciela nieruchomości. Co za tym idzie, tak jak z każdą inna kwotą stanowiącą przychód, także i z tą trzeba wiązać określone zobowiązania podatkowe.
Obecny artykuł
Służebność gruntowa, a służebność przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone