Sąd pracy

Choć nikt z osób pracujących tego nie chce to warto mieć świadomość gdzie i jak można rozwiązać swoje spory z pracodawcą. Na co dzień, choć często bywa niełatwo, raczej nie myślimy o tym co zrobić, kiedy to nasz chlebodawca będzie naruszał nasze prawa pracownicze.

zdjęcie - Sąd pracy

Sąd pracy


Tymczasem, nie jest to wiedza, którą można zdobyć wyłącznie na szkoleniach z prawa pracy. Warto zatem zdobywać przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie, by w przykrych nierzadko okolicznościach sporu z pracodawcą wiedzieć jak się zachować.

W przypadku kiedy nasze prawa, jako pracownika zostały naruszone, a wiąże nas z pracodawcą umowa o pracę wszelkie spory znajdują się w kompetencji Sądu Pracy. Dokładnie precyzuje to artykuł 476 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Wyjaśnia on dokładnie co rozumiane jest pod pojęciem spraw z zakresu prawa pracy.

Tym samym Sądy Pracy zajmują się sprawami, które dotyczą:

 • roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
 • o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
 • roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
 • odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  Ponadto we właściwości sądów pracy są także sprawy, które dotyczą odmiennych stosunków pracy, ale kiedy stosuje się do nich Kodeks Pracy. Będą to na przykład:
 • sprawy o niektóre roszczenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników pracujących w spółdzielni,
 • sprawy o roszczenia wynikające z umowy o pracę nakładczą (chałupnictwo).
  Jednocześnie trzeba pamiętać, że istnieje także jasno wskazany katalog spraw, które nie podlegają właściwości Sądów Pracy. Będą to kwestie dotyczące:
 • ustanawiania nowych warunków pracy i płacy,
 • stosowania norm pracy,
 • pomieszczeń w hotelach pracowniczych.

 

Szkolenia Eksperckie. Nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach. Proponujemy szkolenia prawo pracy, szkolenia excel, szkolenie abi. Oferujemy również szkolenia eksperckie z zakresu: energetyka, IT, hr, kadry, płace i inne.

 

Jak zatem widać, sądy pracy swoją właściwością obejmują wszystko to, co wchodzi w zakres stosunku pracy. Warto zatem dobrze zorientować się, gdzie znajduje się właściwym dla nas sąd pracy, by w krytycznym momencie móc wykorzystać jego kompetencje.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Planowanie, zarządzanie i rozliczanie czasu pracy - Szkolenie dla menedżerów firm zmianowych oraz działów personalnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Zagadnienia prawa pracy należą do grona tych kwestii prawnych, które powinny być w kręgu zainteresowanie wszystkich osób podejmujących pracę. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że często bywa tak, iż nieznajomość prawa może przynosić niepożądane efekty w postaci utraty zarobków czy nawet zwolnienia.
Praca w godzinach nadliczbowych, czyli tak zwane nadgodziny to coraz popularniejsza forma wykorzystywania pracowników przez pracodawców. Choć nie jest to formalnie zabronione to trzeba wiedzieć, że z wykonywaniem pracy po godzinach wiążą się konkretne i jasno sprecyzowane przez Kodeks Pracy obowiązki przede wszystkim po stronie pracodawcy.
Zdarza się tak, że pracodawca prosi lub nawet żąda by wykonywać pracę w dniu, kiedy przypada dla pracownika dzień wolny. Trzeba wtedy pamiętać, że dla pracownika oznacza to, iż musi otrzymać dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.
Praca nie zawsze jest wykonywana tylko i wyłącznie w godzinach dziennych. Co więcej są zawody, które wręcz wymagają pracy wyłącznie w nocy. Warto przy tym pamiętać, że pora nocna wcale nie zaczyna się dokładnie wtedy, kiedy zachodzi słońce.
Czas pracy to ogromnie ważny element tego wszystkiego, co można określać, jako praca. To właśnie czas pracy jest wyznacznikiem tego, jak długo znajdujemy się w dyspozycji pracodawcy oraz ile możemy dzięki temu zarobić.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Sąd pracy
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone