Rodzaje umów o pracę

Umowa o pracę jest kluczowym elementem, który określa relacje między pracownikiem i pracodawcą. Oczywiście każda tego typu umowa powinna być skonstruowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

zdjęcie - Rodzaje umów o pracę

Rodzaje umów o pracę


Umowa o pracę jest uważana za rozwiązanie najbardziej korzystne z punktu widzenia pracownika. W czasie podpisywania takiego dokumentu należy zwrócić uwagę, czy zawiera on wszystkie niezbędne elementy, czyli określenie czasu pracy, wynagrodzenia i rodzaju wykonywanych obowiązków.

Oczywiście w żadnym przypadku nie należy godzić się na zawarcie umowy, która ma formę ustną.

Innym rozwiązaniem jest umowa zlecenie, która tworzy bardziej elastyczne ramy dla współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

Trzeba pamiętać, że zasady na jakich opiera się umowa zlecenie są określane przez Kodeks Cywilny, dlatego opiera się na innych zasadach.

W przypadku takiej umowy nie trzeba na przykład dokładnie określać czasu ani miejsca wykonywania powierzonych pracownikowi zadań.

Oczywiście także w przypadku takiej formy zatrudnienia pracownikowi przysługują określone prawa. Dokument musi zawierać między innymi informacje dotyczące wynagrodzenia oraz obszaru współpracy.

Umowa o dzieło należy również do umów cywilnoprawnych. Najważniejszym aspektem tego typu dokumentu jest dokładne określenie zadania, które zostaje powierzone pracownikowi. Należy również określić wysokość wynagrodzenia.

Wiele osób nie orientuje się na przykład w różnicach między umową o pracę a umową zleceniem. Trzeba pamiętać, że także w przypadku tej drugiej formy zatrudnienia pracownik ma określone prawa, które muszą być przestrzegane przez pracodawcę.

Więcej na ten temat można się dowiedzieć na przykład na szkoleniach. Prawo pracy szkolenia to doskonały sposób na zrozumienie skomplikowanych przepisów i zawiłych regulacji.

Zapoznanie się z przepisami, które omówi np. czas pracy szkolenie, jest także korzystne dla pracodawców. Trzeba pamiętać, że pracodawcy, którzy nie przestrzegają przepisów, narażają się na różnego rodzaju konsekwencje.

Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Zapoznaj się ze szkoleniami z obszaru prawa pracy, IT, HR. Dowiedz się jak powinna przebiegać współpraca ze związkami zawodowymi. Poznaj przykłady i błędy popełniane przez kadrę menadżerską w prawie pracy. Zobacz też: Gamma. Firma szkoleniowa roku.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Wiele osób ma problemy ze znajomością podstawowych przepisów z zakresu prawa pracy i w ten sposób naraża się na szereg różnych nadużyć ze strony pracodawcy. Jednym z najbardziej istotnych zapisów znajdujących się w prawie jest zakaz dyskryminacji pracowników.  
Prawo pracy kojarzy się głównie z szeregiem dosyć skomplikowanych dokumentów i przepisów. Oczywiście fakt, że przepisy są złożone nie usprawiedliwia braku ich znajomości. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu prawa pracy może okazać się bardzo użyteczne i pozwoli na uniknięcie wielu problemów.
Logistyka ma bardzo wiele odmian mniej lub bardziej znanych szerszemu społeczeństwu. Tą mniej znaną z całą pewnością jest logistyka sytuacji kryzysowych, będąca mieszaniną cech pochodzących po części z logistyki cywilnej i nieco wojskowej.
Szkolenie z właściwego, czyli bezpiecznego załadunku pojazdów powinien odbyć każdy, kto na co dzień zawodowo zajmuje się przewozem towarów.
Terminem pojazd nienormatywny określa się jeden lub grupę pojazdów których naciski osi (wraz z ładunkiem lub bez niego) są nawet nieznacznie większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary/rzeczywista masa całkowita są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.
Obecny artykuł
Rodzaje umów o pracę

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone