Rodzaje danych osobowych

Dane osobowe często są dzielone na „dane wrażliwe” oraz „dane zwykłe”. Choć takich określeń trudno doszukiwać się w ustawie o ochronie danych osobowych, to ich popularność sprawiła, iż weszły one nie tylko do języka potocznego, ale także to języka prawniczego.
zdjęcie - Rodzaje danych osobowych

Co ciekawe rozróżnienie to, choć bezpodstawne z punktu widzenia samego prawa znajduje rozwinięcie we wskazaniu, na czym polega zasadnicza różnica pomiędzy jednymi i drugimi danymi. Dane wrażliwe to takiej informacje, których gromadzenie i przetwarzanie obwarowane jest mocniejszymi rygorami niż te, które dotyczą danych pozostałych.

Co za tym idzie, jako dane zwykłe są uznawane takie informacje, jak:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • ukończone szkoły;
 • numer PESEL/NIP/ dowodu osobistego lub paszportu;
 • adres poczty elektronicznej lub inna formy komunikacji elektronicznej.

Jak widać, ochrona danych osobowych w ich podstawowej formie przewiduje, że powyższe informacje stanowią niejako podstawowe dane, które nie mieszczą się w pojęciu danych wrażliwych. Gromadzenie i przetwarzanie danych podstawowych czy też zwykłych obwarowane jest jedynie podstawowymi normami w tym zakresie i nie nakłada na podmioty przechowujące takowe dane żadnych dodatkowych rygorów.


Za dane wrażliwe, czyli takie które posiadają szczególną pozycję w ramach prawa o ochronie danych osobowych uznaje takie informacje, jak:

 • dane dotyczące pochodzenia etnicznego
 • przekonania polityczne oraz ideologiczne;
 • wyznanie;
 • kondycja zdrowotna;
 • DNA;
 • słabości, w tym nałogi;
 • intymne informacje dotyczące życia seksualnego;
 • wyciągi z rejestrów wyroków i mandatów.

Z racji swojej wagi oraz szeroko rozumianej „wrażliwości” te dane osobiste mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie w jasno określonych przez ustawę przypadkach.

Mowa tu o takich sytuacjach jak:

 • osobista zgoda na przetwarzanie,
 • wyraźna, szczegółowa zgoda ustawy szczególnej,
 • w celu ochrony zdrowia lub życia danej osoby, a ona sama nie jest w stanie wyrazić w tym zakresie oświadczenia,
 • w celu prawidłowego działania związków wyznaniowych i innych organizacji skupiających dobrowolnych członków, jednak wyłącznie w zakresie danych dotyczących tych członków,
 • w zakresie spraw sądowych,
 • w zakresie zatrudniania.

Jak zatem widać przetwarzanie danych wrażliwych jest wyjątkowo skutecznie obwarowane prawnymi ograniczeniami.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

To pytanie retoryczne pozostawmy lepiej bez odpowiedzi, a zastanówmy się przez chwilę nad tym, jakie zmiany przyniosły nowe przepisy prawa pracy.
Można nad tym długo dyskutować, a odpowiedzi na pytania, czy obecna sytuacja prawna sprzyja prowadzonej przez nas firmie, możemy uzyskać podczas szkolenia prawa pracy.
Można nad tym długo dyskutować, a odpowiedzi na pytania, czy obecna sytuacja prawna sprzyja prowadzonej przez nas firmie, możemy uzyskać podczas szkolenia prawa pracy.
Od początku tego roku nastąpiły pewne zmiany w prawie pracy. Jeszcze trudno tak naprawdę określić, na ile będą one korzystne dla pracodawców, a na ile dla pracowników.
Wiele osób, choć nie mają tego świadomości ma możliwość uzyskanie nie tylko wynagrodzenia z tytułu służebność przesyłu, ale także odszkodowanie za użytkowane gruntu bez odpowiedniej umowy.  
Obecny artykuł
Rodzaje danych osobowych
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone