Przetwarzanie danych osobowych

Ochrona danych osobowych często łączona jest ze zwrotem i przetwarzaniu tychże informacji. Choć sam zwrot jest dobrze znany, to rzadko kiedy mamy pełną świadomość tego czym jest „przetwarzanie danych osobowych”.
zdjęcie - Przetwarzanie danych osobowych

Pojęcie to ma ogromne znaczenie w całych procesie ochrony informacji. Bowiem to właśnie przetwarzanie danych jest głównym punktem, w którym mogą pojawić się różnego rodzaju nadużycia dotyczące informacji na nasz temat. Jak zatem prawidłowo rozumieć przetwarzanie danych osobowych?


Pod pojęciem przetwarzania danych osobowych mieszczą się wszystkie te działania, które są związane z gromadzenie, przechowywaniem i zmianą lub udostępnianiem danych osobowych. Co więcej, także usunięcie konkretnych rejestrów będzie ich przetworzeniem. Innymi słowy, każda czynność dokonywana na posiadanych przez nas danych osobowych jest częścią katalogu o nazwie przetwarzanie danych.

Jako przykład czynności pozornie nie związanej z przetwarzaniem, a będącej najlepszym jej przykładem jest niewątpliwie gromadzenie akt osobowych w firmie. Rzecz, która odbywa się w niemal każdym dziale kadrowym, jest właśnie przetwarzaniem danych osobowych.

Trzeba jednak pamiętać, że nie można sobie tak o po prostu przetwarzać dane osobowe. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) jasno precyzuje, kiedy jest to możliwe. Zgodnie z ogólną zasadą przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce ze względu na dobro publiczne, dobro osoby, której dane dotyczą, lub dobro osób trzecich w zakresie i trybie określonym ustawą.

Zasadnicza kwestią jest tutaj posiadanie przez podmiot zainteresowany przetwarzaniem odpowiedniej podstawy. Zatem cytując ustawę wprost może nią być:

  1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
  2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Rozwikłaj zagadnienia związane z ochrona danych osobowych w dziale kadr i HR. Dowiedz się jak planować, rozliczać i zarządzać czasem pracy w działach zmianowych. Efektywnie zarządzaj zasobami ludzkimi. Dowiedz się jak planować i rozliczać czas pracy w obecnym roku. Zobacz też: Gamma. Firma szkoleniowa roku.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Jedna z ważnych funkcji z obrębu ochrony danych osobowych jest administrator bezpieczeństwa informacji. W założeniu jest to osoba, której celem jest przede wszystkim nadzorowanie przestrzegania zasad z zakresu ochrony danych osobowych.
Wszelkie rozmowy na temat danych osobowych musza rozpoczyna się od tego, że podstawą takiej dyskusji zawsze będzie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
Kiedy słyszymy o kolejnym przypadku wykorzystania nielegalnie zdobytych danych osobowych raczej nie zastanawiamy się czym dokładnie są te mityczne dane osobowe.
Dane osobowe często są dzielone na „dane wrażliwe” oraz „dane zwykłe”. Choć takich określeń trudno doszukiwać się w ustawie o ochronie danych osobowych, to ich popularność sprawiła, iż weszły one nie tylko do języka potocznego, ale także to języka prawniczego.
To pytanie retoryczne pozostawmy lepiej bez odpowiedzi, a zastanówmy się przez chwilę nad tym, jakie zmiany przyniosły nowe przepisy prawa pracy.
Obecny artykuł
Przetwarzanie danych osobowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone