Prawo pracy w prawie cywilnym

Poddając dokładniejszej analizie artykuł 300 Kodeksu Pracy zauważyć można, że tak naprawdę prawo pracy dość mocno powiązane jest z prawem cywilnym.
zdjęcie - Prawo pracy w prawie cywilnym
Najistotniejsze normy wynikające z prawa cywilnego odnoszące się do prawa pracy to:
 • przepisy odnoszące się do czynności prawnych
 • umowy przedwstępne
 • wady jakie niosą za sobą oświadczenia woli
 • skutki prawne wynikające z braku wywiązania się z zawartych umów
 • przedstawicielstwo
 • wybrane aspekty z zakresu odnoszącego się do odpowiedzialności kontraktowej
 • bezpodstawne bogacenie się
 • zdefiniowanie pojęcia dóbr osobistych.

 

Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Zapoznaj się ze szkoleniami z obszaru prawa pracy, IT, HR. Dowiedz się jak powinna przebiegać współpraca ze związkami zawodowymi. Poznaj przykłady i błędy popełniane przez kadrę menadżerską w prawie pracy. Dowiedz się jak używac programy MS Excel w dziale personalnym. Zapoznaj się z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych. Zobacz: Gamma. Firma szkoleniowa roku.

 

Należy jednak pamiętać, że praco cywilne wprawie pracy znaczenia ma tylko wtedy, gdy sprawa w jakikolwiek sposób odnosi się do stosunku pracy. Oczywiście, by w danej sytuacji łączyć regulacje obu tych praw nie mogą one być względem siebie sprzeczne. Najczęściej prawo cywilne odnoszące się do zatrudnienia stosować można w następujących przypadkach:

 • w przypadku zawarcia pomiędzy stronami umowy przedwstępnej - chodzi tu o to, że zanim podpisana zostanie właściwa umowa o prace, poprzedza się ją tak zwaną umową przedwstępną. Z różnych przyczyn tak się dzieje. W przypadku takiej umowy pracodawca podpisuje zobowiązanie do zatrudnienia na stałe w najbliższym czasie danego pracownika. W umowie przedwstępnej zawiera się mnóstwo informacji dotyczących przyszłej umowy właściwej takich jak np. rodzaj pracy, termin przesyłania wynagrodzenia, jego wysokość czy okres obowiązywania umowy;

 • ochrona dóbr osobistych - to jeden z największych obowiązków pracodawców odnoszących się do praw pracowniczych. Niestety prawo pracy nie reguluje wystarczająco kwestii odnoszących się do ochrony dóbr osobistych. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości w celu zasięgnięcia informacji warto zajrzeć do artykułu 23 Kodeksu Cywilnego;

 • dokonywanie czynności prawnej - nie wszystkie zagadnienia dotyczące zawierania i rozwiązywania umów szczegółowo i zrozumiale opisuje praco pracy. W tym wypadku uzupełnieniem dla prawa pracy jest Kodeks Cywilny, a dokładniej rzecz ujmując artykuł 61.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Wielu właścicieli nieruchomości coraz częściej uzyskuje świadczenia w postaci wynagrodzenia za służebność przesyłu od przedsiębiorców, którzy z tego prawa korzystają.
Tematyka służebności przesyłu obok powstanie obowiązków po stronie wielu przedsiębiorców rodzi również szereg roszczeń po stronie właścicieli nieruchomości.
Ustanawianie służebności przesyłu jest kojarzone przede wszystkim z własnością gruntów, na których mają być lub już są usadowione urządzenia przesyłowe.
Tematyka służebności przesyłu pomimo pozornej klarowności przepisów niesie ze sobą wiele niejasności, które muszą być wyjaśnianie przez wyższe instancje niż Sąd Rejonowy.
Dla wielu osób tematyka służebności przesyłu jest po pierwsze czymś nowym, po drugie przede wszystkim nie zrozumiałą instytucją prawną.
Obecny artykuł
Prawo pracy w prawie cywilnym

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone