Prawo celne

Prawo celne nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach całego świata stanowi właśnie te dziedzinę prawa, która dość konkretnie i rzeczowo reguluje wszystkie zasady i sposoby przewozu różnego rodzaju towarów na dany obszar celny skąd aktualnie pochodzi zamówienie (nieco inaczej wyglądają one w przypadku do kraju wspólnoty a nieco odmiennie w transporcie do krajów nie będących członkami UE).

zdjęcie - Prawo celne

Prawo celne


Prawo to reguluje również czynności takie jak legalny wywóz towarów z obszaru celnego oraz wszystkie jakie wiążą się z tym prawa ale i obowiązki osób biorących w tym procesie czynny udział (między innymi odnosi się to do organów celnych i samych przewoźników, gdyż oni odgrywają tu w zasadzie najbardziej kluczowe role).

Największe zmiany w tym zakresie, można śmiało stwierdzić, że dość rewolucyjne nowości pojawiły się w polskim prawie celnym w dniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja 2004 roku).

Właśnie od tego momentu na terenie naszego kraju obowiązywać zaczęły wszystkie reguły jakie w prawie celnym obowiązywały wszystkie pozostałe kraje UE, co było równoznaczne z zaprzestaniem obowiązywania niemal wszystkich zapisów jakie zawierał Kodeks Celny oraz jemu pokrewne rozporządzenia do momentu podpisania porozumienia o wstąpieniu Polski w szeregi krajów wspólnoty.

Zastąpione zostały przez Wspólnotowy Kodeks Celny oraz Przepisy Wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksy Celnego. Oba akty posiadają wysoką rangę ważności rozporządzeń wspólnotowych. Wspólnotowy Kodeks Celny utworzony został 12 października 1992 roku.

Jego wprowadzenie miało na celu zebranie licznych wówczas norm i rozporządzeń dotyczących wspólnotowego prawa celnego w jedną i spójną całość.

Jednolitego tekstu polskiego prawa celnego szukać należy w Dzienniki Ustaw z 2016 r. poz. 1880. Europejskie zasady prawa uzupełniają także polskie normy, wydane 19 marca 2004 roku (obowiązujące wraz z dniem 1 maja 2005 roku), które od tego czasu podlegały już wielokrotnie mniej lub bardzie istotnym zmianom, przy czym ostatnie wprowadzone w życie zostały w 2015 roku.

Szkolenia eksperckie z zakresu nieruchomości, budownictwa, energetyki, logistyki i transportu. Oferujemy kilkadziesiąt szkoleń prowadzonych przez ekspertów i dla ekspertów. Szkolenia opierają się na najnowszych informacjach i zmianach w prawie. Nasi trenerzy to zespół wykwalifikowanych specjalistów. Zobacz szkolenia: Zapraszamy.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na kierowaniu wszystkimi przepływami pomiędzy wszystkimi ogniwami jakie znajdują się w danym łańcuchu dostaw.
Magazynowanie towarów to zbiór wszystkich czynności jakie wiążą się z czasowym przechowywaniem rozmaitych towarów oraz ich dostarczaniem do odbiorców.
Incoterms (ang. International Commercial Terms) to nic innego jak zbiór Międzynarodowych Reguł Handu. Jest to zbiór wszystkich reguł jakimi handlowcy powinni się posługiwać we wszelkich transakcjach handlowych. Określają między innymi zasady na jakich odbywać się powinna uczciwa sprzedaż.
Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.
Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.
Obecny artykuł
Prawo celne

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone